Polityka

Prywatność
Cookie
Zasady i warunki
Zwroty
Zastrzeżenie
Wysyłka
Nota prawna
Commodity.Circle

Informacja o ochronie prywatności

Ostatnia aktualizacja 29 października 2021 r.

 

Dziękujemy za wybór bycia częścią naszej społeczności w Commodity Fragrances EU BV, prowadzącej działalność jako Commodity ("Commodity","my","nas" lub"nasz"). Jesteśmy zobowiązani do ochrony Twoich danych osobowych i Twojego prawa do prywatności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej informacji o prywatności lub naszych praktyk w odniesieniu do Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt z nami pod adresem customerserviceEU@commodityfragrances.com.

Niniejsza informacja o prywatności opisuje, w jaki sposób możemy wykorzystać informacje o użytkowniku, jeśli:

- Odwiedź naszą stronę internetową pod adresem https://commodityfragrances.eu

- Współpracować z nami na inne powiązane sposoby - w tym w zakresie sprzedaży, marketingu lub wydarzeń

 

W niniejszej informacji o prywatności, jeśli odnosimy się do:

-"Strona internetowa", odnosimy się do każdej naszej strony internetowej, która odnosi się do niniejszej polityki lub zawiera odnośniki do niej

-"Usługi", odnosimy się do naszej Strony internetowej oraz innych powiązanych usług, w tym wszelkich sprzedaży, marketingu lub wydarzeń

Celem niniejszej informacji o prywatności jest wyjaśnienie użytkownikowi w możliwie najbardziej przejrzysty sposób, jakie informacje gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy i jakie prawa ma użytkownik w związku z nimi. Jeśli są jakieś warunki w tej informacji o prywatności, z którymi się nie zgadzasz, prosimy o natychmiastowe zaprzestanie korzystania z naszych Usług.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą informacją o prywatności, gdyż pomoże ona zrozumieć, co robimy ze gromadzonymi przez nas informacjami.

 

Spis treści.
1. Jakie informacje zbieramy?
2. Jak wykorzystujemy Twoje informacje?
3. Czy Twoje dane zostaną komukolwiek udostępnione?
4. Komu będą udostępniane Twoje informacje?
5. Czy używamy plików cookies i innych technologii śledzących?
6. Jak obsługujemy nasze loginy społecznościowe?
7. Czy Twoje informacje są przekazywane w skali międzynarodowej?
8. Jak długo przechowujemy Twoje dane?
9. Jak dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych?
10. Jakie są Twoje prawa do prywatności?
11. Elementy sterujące dla funkcji "nie śledź
12. Czy dokonujemy aktualizacji tego ogłoszenia?
13. Jak można się z nami skontaktować w sprawie tego powiadomienia?
14. Jak możesz przeglądać, aktualizować lub usuwać gromadzone przez nas dane?

 

 

 

1. Jakie informacje zbieramy?
 Dane osobowe, które nam ujawniasz

 W skrócie: Zbieramy dane osobowe, które nam przekazujesz.
Zbieramy

dane osobowe, które użytkownik dobrowolnie przekazuje nam podczas rejestracji w Witrynie, wyrażając zainteresowanie uzyskaniem informacji o nas lub naszych produktach i Usługach, podczas uczestnictwa w działaniach w Witrynie (np. poprzez zamieszczanie wiadomości na naszych forach internetowych lub przystępowanie do konkursów, zawodów lub nagród) lub w inny sposób podczas kontaktu z nami.

Dane osobowe, które gromadzimy, zależą od kontekstu interakcji użytkownika z nami i Stroną internetową, dokonywanych przez niego wyborów oraz produktów i funkcji, z których korzysta. Gromadzone przez nas dane osobowe mogą obejmować następujące elementy:

 

Dane osobowe dostarczone przez użytkownika. 

Zbieramy nazwiska, adresy e-mail, numery telefonów, adresy pocztowe, adresy rozliczeniowe, nazwy użytkowników, hasła, dane kontaktowe lub uwierzytelniające oraz inne podobne informacje.

 

Dane dotyczące płatności. 

W przypadku dokonywania zakupów możemy gromadzić dane niezbędne do przetworzenia płatności, takie jak numer instrumentu płatniczego (np. numer karty kredytowej) oraz kod bezpieczeństwa związany z instrumentem płatniczym. Wszystkie dane dotyczące płatności są przechowywane przez Shopify Payments i PayPal. Możesz znaleźć ich linki do informacji o prywatności tutaj: https://www.shopify.com/legal/privacy oraz https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.

 

Dane logowania do mediów społecznościowych. 

Możemy zapewnić Ci możliwość zarejestrowania się u nas przy użyciu istniejących danych konta w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter lub inne konto w mediach społecznościowych. Jeśli zdecydujesz się zarejestrować w ten sposób, będziemy zbierać informacje opisane w sekcji o nazwie "Jak obsługujemy Twoje loginy społecznościowe" poniżej.

Wszystkie dane osobowe, które nam podajesz, muszą być prawdziwe, kompletne i dokładne, a także musisz powiadomić nas o wszelkich zmianach w tych danych osobowych.

 

Informacje zbierane automatycznie

 W skrócie: Niektóre informacje - takie jak adres protokołu internetowego (IP) i/lub charakterystyka przeglądarki i urządzenia - są zbierane automatycznie podczas odwiedzania naszej Strony.

Automatycznie zbieramy pewne informacje, gdy odwiedzasz, korzystasz lub poruszasz się po Stronie. Informacje te nie ujawniają Państwa tożsamości (np. nazwiska lub danych kontaktowych), ale mogą obejmować informacje o urządzeniu i sposobie korzystania z niego, takie jak adres IP, charakterystyka przeglądarki i urządzenia, system operacyjny, preferencje językowe, odsyłające adresy URL, nazwa urządzenia, kraj, lokalizacja, informacje o tym, jak i kiedy korzystają Państwo z naszej Strony oraz inne informacje techniczne. Informacje te są potrzebne przede wszystkim do utrzymania bezpieczeństwa i funkcjonowania naszej Strony internetowej oraz do naszych wewnętrznych celów analitycznych i sprawozdawczych.

Jak wiele firm, zbieramy również informacje za pomocą plików cookie i podobnych technologii. Możesz dowiedzieć się więcej na ten temat w naszej Informacji o plikach cookie: https://commodityfragrances.eu/pages/policies?tab-policies=cookie.

 

Gromadzone przez nas informacje obejmują:
 • Dane dziennika i dane użytkowe. Dane dziennika i użytkowania to informacje związane z usługami, diagnostyką, użytkowaniem i wydajnością, które są automatycznie gromadzone przez nasze serwery podczas dostępu lub korzystania z naszej Witryny.

 • i które zapisujemy w plikach dziennika. W zależności od tego, w jaki sposób wchodzisz z nami w interakcję, te dane dziennika mogą obejmować Twój adres IP, informacje o urządzeniu, typ i ustawienia przeglądarki oraz informacje o Twojej aktywności w Witrynie (takie jak znaczniki daty/godziny związane z Twoim użytkowaniem, przeglądane strony i pliki, wyszukiwania i inne podejmowane działania, takie jak funkcje, z których korzystasz), informacje o zdarzeniach w urządzeniu (takie jak aktywność systemu, raporty o błędach (czasami nazywane "crash dumps") i ustawienia sprzętu).

 • Dane urządzenia. Zbieramy dane o urządzeniu, takie jak informacje o komputerze, telefonie, tablecie lub innym urządzeniu używanym do uzyskania dostępu do Strony. W zależności od używanego urządzenia, te dane o urządzeniu mogą obejmować takie informacje jak adres IP (lub serwer proxy), numery identyfikacyjne urządzenia i aplikacji, lokalizacja, typ przeglądarki, model sprzętu dostawcy usług internetowych i/lub operatora sieci komórkowej, system operacyjny i informacje o konfiguracji systemu.

 • Dane o lokalizacji. Zbieramy dane o lokalizacji, takie jak informacje o lokalizacji urządzenia użytkownika, które mogą być precyzyjne lub nieprecyzyjne. To, ile informacji zbieramy, zależy od typu i ustawień urządzenia, z którego korzystasz, aby uzyskać dostęp do Witryny. Na przykład, możemy używać GPS i innych technologii do zbierania danych geolokalizacyjnych, które mówią nam o Twojej aktualnej lokalizacji (na podstawie adresu IP). Użytkownik może zrezygnować z umożliwienia nam gromadzenia tych informacji poprzez odmowę dostępu do nich lub wyłączenie ustawienia Lokalizacji na swoim urządzeniu. Należy jednak pamiętać, że w przypadku rezygnacji użytkownik może nie być w stanie korzystać z niektórych aspektów Usług.

 

 

2. Jak wykorzystujemy Twoje informacje?

W skrócie: Przetwarzamy Państwa informacje w celach wynikających z uzasadnionych interesów biznesowych, realizacji naszej umowy z Państwem, przestrzegania naszych zobowiązań prawnych i/lub Państwa zgody.

Wykorzystujemy dane osobowe zebrane za pośrednictwem naszej Strony internetowej do różnych celów biznesowych opisanych poniżej. Przetwarzamy Państwa dane osobowe dla tych celów w oparciu o nasze uzasadnione interesy biznesowe, w celu zawarcia lub wykonania umowy z Państwem, za Państwa zgodą i/lub w celu spełnienia naszych zobowiązań prawnych. Wskazujemy konkretne podstawy przetwarzania, na których opieramy się obok każdego celu wymienionego poniżej.

Używamy informacji, które zbieramy lub otrzymujemy:
 • Aby ułatwić proces tworzenia konta i logowania. Jeśli zdecydujesz się połączyć swoje konto u nas z kontem osoby trzeciej (takim jak konto Google lub Facebook), wykorzystujemy informacje, które pozwoliłeś nam zebrać od tych osób trzecich, aby ułatwić proces tworzenia konta i logowania w celu wykonania umowy. Zobacz poniższą sekcję zatytułowaną "Jak obsługujemy Twoje loginy społecznościowe?", aby uzyskać więcej informacji.

 • Umieszczanie referencji. W naszej Witrynie zamieszczamy referencje, które mogą zawierać dane osobowe. Przed zamieszczeniem świadectwa uzyskamy Twoją zgodę na wykorzystanie Twojego imienia i nazwiska oraz treści świadectwa. Jeśli chcesz zaktualizować lub usunąć swoje świadectwo, skontaktuj się z nami pod adresem customerserviceEU@commodityfragrances.com. Pamiętaj, aby podać swoje imię i nazwisko, miejsce zamieszczenia świadectwa oraz dane kontaktowe.

 • Prośba o informację zwrotną. Możemy wykorzystywać informacje o użytkowniku w celu uzyskania informacji zwrotnej i skontaktowania się z nim w sprawie korzystania z naszej Witryny.

 • Aby umożliwić komunikację między użytkownikami. Możemy wykorzystywać informacje o użytkowniku w celu umożliwienia komunikacji między użytkownikami za zgodą każdego z nich.

 • Aby zarządzać kontami użytkowników. Możemy wykorzystywać informacje o użytkowniku w celu zarządzania jego kontem i utrzymania go w sprawności.

 • Aby wysyłać informacje administracyjne do użytkownika. Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe do wysyłania Państwu informacji o produktach, usługach i nowych funkcjach i/lub informacji o zmianach w naszych warunkach, zasadach i polityce.

 • Aby chronić nasze Usługi. Możemy wykorzystywać informacje o użytkowniku w ramach naszych działań mających na celu utrzymanie bezpieczeństwa naszej Strony (na przykład w celu monitorowania i zapobiegania oszustwom).

 • Aby egzekwować nasze warunki, zasady i politykę w celach biznesowych, aby spełnić wymagania prawne i regulacyjne lub w związku z naszą umową.

 • Aby odpowiedzieć na żądania prawne i zapobiec szkodzie. Jeśli otrzymamy wezwanie do sądu lub inne żądanie prawne, możemy być zmuszeni do sprawdzenia przechowywanych przez nas danych w celu określenia sposobu odpowiedzi.

 • Realizacja i zarządzanie zamówieniami. Możemy wykorzystywać informacje o użytkowniku do realizacji i zarządzania zamówieniami, płatnościami, zwrotami i wymianą dokonywanymi za pośrednictwem Strony internetowej.

 • Administrowanie losowaniami nagród i konkursami. Możemy wykorzystywać informacje o użytkowniku do administrowania losowaniami nagród i konkursami, gdy użytkownik zdecyduje się wziąć udział w naszych konkursach.

 • Aby dostarczyć i ułatwić dostarczenie usług użytkownikowi. Możemy wykorzystać informacje o użytkowniku w celu dostarczenia mu żądanej usługi.

 • Aby odpowiadać na zapytania użytkowników/oferować im wsparcie. Możemy wykorzystać informacje o użytkowniku, aby odpowiedzieć na jego zapytania i rozwiązać wszelkie potencjalne problemy związane z korzystaniem z naszych Usług.

 • Aby wysłać Ci komunikację marketingową i promocyjną. My i/lub nasi partnerzy marketingowi będący osobami trzecimi mogą wykorzystywać dane osobowe przesłane przez Państwa do naszych celów marketingowych, jeśli jest to zgodne z Państwa preferencjami marketingowymi. Na przykład, wyrażając zainteresowanie uzyskaniem informacji o nas lub naszej Witrynie, subskrybując marketing lub w inny sposób kontaktując się z nami, będziemy zbierać od Ciebie dane osobowe. W każdej chwili możesz zrezygnować z naszych marketingowych wiadomości e-mail (zob. "Jakie są Twoje prawa dotyczące prywatności?" poniżej).

 • Dostarczanie użytkownikowi ukierunkowanych reklam. Możemy wykorzystywać informacje o użytkowniku do opracowywania i wyświetlania spersonalizowanych treści i reklam (oraz współpracować z osobami trzecimi, które to robią) dostosowanych do zainteresowań i/lub lokalizacji użytkownika oraz do mierzenia ich skuteczności. Więcej informacji można znaleźć w naszym Powiadomieniu o plikach cookie: https://commodityfragrances.eu/pages/policies?tab-policies=cookie.

 • Dla innych celów biznesowych. Możemy wykorzystywać informacje o użytkowniku do innych celów biznesowych, takich jak analiza danych, identyfikacja trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz ocena i ulepszanie naszej strony internetowej, produktów, marketingu i doświadczeń użytkownika. Możemy wykorzystywać i przechowywać te informacje w formie zagregowanej i zanonimizowanej, tak aby nie były one kojarzone z poszczególnymi użytkownikami końcowymi i nie zawierały danych osobowych.

 • poprawa doświadczenia użytkownika

 

 

3. Czy Twoje dane zostaną komukolwiek udostępnione?

W skrócie: Udostępniamy informacje tylko za Twoją zgodą, w celu przestrzegania przepisów prawa, świadczenia Ci usług, ochrony Twoich praw lub wypełniania zobowiązań biznesowych.

Możemy przetwarzać lub udostępniać Państwa dane, które posiadamy w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • Zgoda: Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli wyraziłeś nam konkretną zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych w określonym celu.

 • Prawnie uzasadnione interesy: Możemy przetwarzać Twoje dane, gdy jest to racjonalnie konieczne do realizacji naszych uzasadnionych interesów.

 • Wykonanie umowy: W przypadku zawarcia z Państwem umowy, możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu spełnienia warunków naszej umowy.

 • Zobowiązania prawne: Możemy ujawnić informacje o użytkowniku, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani w celu spełnienia obowiązującego prawa, żądań rządowych, postępowania sądowego, nakazu sądowego lub procesu prawnego, np. w odpowiedzi na nakaz sądowy lub wezwanie do sądu (w tym w odpowiedzi na potrzeby władz publicznych w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa).

 • Istotne interesy: Możemy ujawnić Twoje dane, jeśli uznamy, że jest to niezbędne do zbadania, zapobieżenia lub podjęcia działań dotyczących potencjalnego naruszenia naszych zasad, podejrzenia oszustwa, sytuacji związanych z potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby i działań niezgodnych z prawem, lub jako dowód w postępowaniu sądowym, w które jesteśmy zaangażowani.

Bardziej szczegółowo, możemy być zmuszeni do przetwarzania danych lub udostępniania danych osobowych w następujących sytuacjach:

 • Transfery biznesowe. Możemy udostępniać lub przekazywać informacje o użytkowniku w związku z lub podczas negocjacji dotyczących fuzji, sprzedaży aktywów firmy, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności przez inną firmę.

 • Sprzedawcy, konsultanci i inni zewnętrzni dostawcy usług. Możemy udostępniać dane użytkownika zewnętrznym sprzedawcom, dostawcom usług, wykonawcom lub agentom, którzy świadczą usługi dla nas lub w naszym imieniu i wymagają dostępu do takich informacji w celu wykonania tej pracy. Przykłady obejmują: przetwarzanie płatności, analizę danych, dostarczanie wiadomości e-mail, usługi hostingowe, obsługę klienta i działania marketingowe. Możemy zezwolić wybranym stronom trzecim na korzystanie z technologii śledzenia na stronie internetowej, co umożliwi im gromadzenie w naszym imieniu danych na temat sposobu interakcji użytkownika z naszą stroną internetową w czasie. Informacje te mogą być wykorzystywane między innymi do analizy i śledzenia danych, określania popularności określonych treści, stron lub funkcji oraz lepszego zrozumienia aktywności online. O ile nie zostało to opisane w niniejszej informacji, nie udostępniamy, nie sprzedajemy, nie wynajmujemy ani nie handlujemy żadnymi informacjami o użytkowniku z osobami trzecimi dla ich celów promocyjnych. Z naszymi podmiotami przetwarzającymi dane zawarliśmy umowy, które mają na celu pomoc w zabezpieczeniu Twoich danych osobowych. Oznacza to, że nie mogą oni robić nic z Twoimi danymi osobowymi, jeśli nie otrzymają od nas instrukcji. Nie będą oni również udostępniać danych osobowych użytkownika żadnej organizacji poza nami. Zobowiązują się również do ochrony danych, które przechowują w naszym imieniu i do przechowywania ich przez okres, który został im zlecony.

 • Podmioty powiązane. Możemy udostępniać dane użytkownika naszym oddziałom, w którym to przypadku będziemy wymagać od tych oddziałów przestrzegania niniejszej informacji o prywatności. Podmioty stowarzyszone obejmują naszą spółkę macierzystą oraz wszelkie spółki zależne, partnerów w spółkach joint venture lub inne spółki, które kontrolujemy lub które są pod wspólną kontrolą z nami.

 

 

4. Komu będą udostępniane Twoje informacje?

W skrócie: Udostępniamy informacje tylko następującym kategoriom stron trzecich.

Udostępniamy i ujawniamy Twoje dane wyłącznie następującym kategoriom stron trzecich. Jeśli przetwarzaliśmy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę i chcesz ją cofnąć, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w poniższej sekcji zatytułowanej "Jak można się z nami skontaktować w sprawie tego powiadomienia?".

 • Przetwórcy płatności

 • Dostawca usług realizacji zamówień

 • Narzędzia finansowe i księgowe

 • Usługi analizy danych

 • Narzędzia do komunikacji i współpracy

 • Programy marketingu afiliacyjnego

 • Sieci reklamowe

 • Narzędzia sprzedaży i marketingu

 • Portale społecznościowe

 • Usługi rejestracji i uwierzytelniania kont użytkowników

 • Narzędzia do monitorowania wydajności

 • Platformy retargetingowe

 • Dostawcy usług hostingu stron internetowych

 • Narzędzia badawcze

 • Narzędzia do inżynierii produktu i projektowania

 • Dostawcy usług przechowywania danych

 • Usługi w chmurze

 

 

5. Czy używamy plików cookies i innych technologii śledzących?

W skrócie: Możemy używać plików cookie i innych technologii śledzenia do zbierania i przechowywania informacji o użytkowniku.

Możemy używać plików cookie i podobnych technologii śledzenia (takich jak sygnały nawigacyjne i piksele), aby uzyskać dostęp do informacji lub je przechowywać. Szczegółowe informacje na temat tego, jak wykorzystujemy takie technologie i jak można odmówić przyjęcia niektórych plików cookie, znajdują się w naszym Powiadomieniu o plikach cookie: https://commodityfragrances.eu/pages/policies?tab-policies=cookie.

 

 

6. Jak obsługujemy Twoje loginy społecznościowe?   

W skrócie: Jeśli zdecydujesz się zarejestrować lub zalogować do naszych usług za pomocą konta w mediach społecznościowych, możemy mieć dostęp do pewnych informacji o Tobie.

Nasza Witryna oferuje możliwość rejestracji i logowania przy użyciu danych konta w mediach społecznościowych innych firm (np. loginów z Facebooka lub Twittera). Jeśli zdecydujesz się to zrobić, otrzymamy pewne informacje o Twoim profilu od Twojego dostawcy mediów społecznościowych. Informacje o profilu, które otrzymujemy, mogą się różnić w zależności od danego dostawcy mediów społecznościowych, ale często będą obejmować imię i nazwisko, adres e-mail, listę znajomych, zdjęcie profilowe, a także inne informacje, które użytkownik zdecyduje się upublicznić na takiej platformie mediów społecznościowych.

Otrzymane informacje będziemy wykorzystywać wyłącznie do celów opisanych w niniejszej informacji o prywatności lub w inny sposób wyjaśnionych użytkownikowi na odpowiedniej stronie internetowej. Należy pamiętać, że nie kontrolujemy i nie ponosimy odpowiedzialności za inne sposoby wykorzystania danych osobowych przez zewnętrznego dostawcę mediów społecznościowych. Zalecamy zapoznanie się z ich informacją o prywatności, aby zrozumieć, w jaki sposób zbierają, wykorzystują i udostępniają dane osobowe użytkownika oraz jak można ustawić preferencje dotyczące prywatności w ich witrynach i aplikacjach.

 

 

7. Czy Twoje informacje są przekazywane w skali międzynarodowej?

W skrócie: Możemy przekazywać, przechowywać i przetwarzać Państwa informacje w krajach innych niż Państwa.

Nasze serwery znajdują się w Stanach Zjednoczonych. Jeśli wchodzisz na naszą stronę internetową spoza Stanów Zjednoczonych, pamiętaj, że Twoje informacje mogą być przekazywane, przechowywane i przetwarzane przez nas w naszych obiektach oraz przez osoby trzecie, którym możemy udostępniać Twoje dane osobowe (patrz "Czy Twoje dane będą komuś udostępniane?" powyżej), w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Jeśli użytkownik jest rezydentem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Wielkiej Brytanii (UK), to w krajach tych niekoniecznie obowiązują przepisy o ochronie danych osobowych lub inne podobne przepisy, które są tak samo kompleksowe jak w kraju użytkownika. Podejmiemy jednak wszelkie niezbędne środki w celu ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z niniejszą informacją o ochronie prywatności i obowiązującym prawem.

Standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej: 

Wdrożyliśmy środki mające na celu ochronę Twoich danych osobowych, w tym poprzez zastosowanie Standardowych Klauzul Umownych Komisji Europejskiej dla przekazywania danych osobowych pomiędzy spółkami naszej grupy oraz pomiędzy nami a naszymi dostawcami zewnętrznymi. Klauzule te wymagają od wszystkich odbiorców ochrony wszystkich przetwarzanych przez nich danych osobowych pochodzących z EOG lub Wielkiej Brytanii zgodnie z europejskimi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych. Nasze Standardowe Klauzule Umowne mogą być dostarczone na żądanie. Wdrożyliśmy podobne odpowiednie zabezpieczenia u naszych zewnętrznych dostawców usług i partnerów, a dalsze szczegóły mogą być dostarczone na żądanie.

 

 

8. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

W skrócie: Przechowujemy Państwa informacje tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszej informacji o prywatności, chyba że prawo wymaga inaczej.

Będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w niniejszej informacji o prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo (takie jak wymogi podatkowe, księgowe lub inne wymogi prawne). Żaden cel określony w niniejszej informacji nie będzie wymagał od nas przechowywania danych osobowych użytkownika dłużej niż przez okres, w którym użytkownicy mają u nas konto.

Jeśli nie będziemy mieli bieżącej, uzasadnionej potrzeby biznesowej do przetwarzania Państwa danych osobowych, usuniemy je lub zanonimizujemy, a jeśli nie będzie to możliwe (na przykład dlatego, że Państwa dane osobowe były przechowywane w archiwach zapasowych), wówczas bezpiecznie przechowamy Państwa dane osobowe i odizolujemy je od dalszego przetwarzania do czasu, gdy możliwe będzie ich usunięcie.

 

 

9. Jak dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych?

W skrócie: Dążymy do ochrony Twoich danych osobowych poprzez system organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa.

Wdrożyliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę bezpieczeństwa wszelkich przetwarzanych przez nas danych osobowych. Jednakże, pomimo naszych zabezpieczeń i wysiłków w celu zabezpieczenia informacji, żadna transmisja elektroniczna przez Internet lub technologia przechowywania informacji nie może być zagwarantowana jako w 100% bezpieczna, więc nie możemy obiecać ani zagwarantować, że hakerzy, cyberprzestępcy lub inne nieupoważnione osoby trzecie nie będą w stanie pokonać naszych zabezpieczeń i niewłaściwie gromadzić, uzyskiwać dostępu, kraść lub modyfikować informacji. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, przesyłanie danych osobowych do i z naszej Witryny odbywa się na Twoje własne ryzyko. Dostęp do Witryny należy uzyskiwać wyłącznie w bezpiecznym środowisku.

 

 

10. Jakie są Twoje prawa do prywatności?

 W skrócie: W niektórych regionach, takich jak Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) i Wielka Brytania (UK), masz prawa, które pozwalają Ci na większy dostęp do Twoich danych osobowych i kontrolę nad nimi. Użytkownik może w każdej chwili sprawdzić, zmienić lub zlikwidować swoje konto.

W niektórych regionach (takich jak EOG i Wielka Brytania) masz pewne prawa wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych. Mogą one obejmować prawo do (i) żądania dostępu i uzyskania kopii swoich danych osobowych, (ii) żądania sprostowania lub usunięcia; (iii) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych oraz (iv) w stosownych przypadkach, przenoszenia danych. W pewnych okolicznościach mogą Państwo mieć również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Aby złożyć takie żądanie, należy skorzystać z dane kontaktowe podany poniżej. Rozważymy i podejmiemy działania w związku z każdym wnioskiem zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Jeżeli przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych opieramy się na Państwa zgodzie, mają Państwo prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem, ani na przetwarzanie Państwa danych osobowych prowadzone w oparciu o zgodne z prawem podstawy przetwarzania inne niż zgoda.

Jeśli jesteś mieszkańcem EOG lub Wielkiej Brytanii i uważasz, że niezgodnie z prawem przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz również prawo złożyć skargę do lokalnego organu nadzorczego ds. ochrony danych. Ich dane kontaktowe można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Jeśli jesteś mieszkańcem Szwajcarii, dane kontaktowe do organów ochrony danych są dostępne tutaj: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

W przypadku pytań lub uwag dotyczących prawa do prywatności, możesz wysłać do nas wiadomość e-mail na adres customerserviceEU@commodityfragrances.com.

 

Informacje o koncie

Jeśli chcesz w dowolnym momencie przejrzeć lub zmienić informacje na swoim koncie lub zlikwidować swoje konto, możesz:

 • Skontaktować się z nami, korzystając z podanych danych kontaktowych.

Na Państwa prośbę o zamknięcie konta, dezaktywujemy lub usuniemy Państwa konto i informacje z naszych aktywnych baz danych. Możemy jednak zachować pewne informacje w naszych plikach w celu zapobiegania oszustwom, rozwiązywania problemów, pomocy w dochodzeniach, egzekwowania naszych Warunków użytkowania i/lub spełnienia obowiązujących wymogów prawnych.

Pliki cookie i podobne technologie: 

Większość przeglądarek internetowych jest domyślnie ustawiona na akceptowanie plików cookie. Jeśli wolisz, możesz zazwyczaj wybrać ustawienie przeglądarki, aby usunąć pliki cookie i odrzucić pliki cookie. Jeśli zdecydujesz się usunąć pliki cookie lub odrzucić pliki cookie, może to mieć wpływ na niektóre funkcje lub usługi naszej strony internetowej. Aby zrezygnować z reklamy opartej na zainteresowaniach, stosowanej przez reklamodawców na naszej stronie internetowej, odwiedź http://www.aboutads.info/choices/. Więcej informacji można znaleźć w naszym Powiadomieniu o plikach cookie: https://commodityfragrances.eu/pages/policies?tab-policies=cookie.

Rezygnacja z email marketingu: 

Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji z naszej marketingowej listy e-mailowej, klikając link rezygnacji z subskrypcji w wysyłanych przez nas e-mailach lub kontaktując się z nami przy użyciu danych podanych poniżej. Użytkownik zostanie usunięty z listy marketingowych wiadomości e-mail - jednak nadal możemy komunikować się z Użytkownikiem, na przykład w celu wysyłania wiadomości e-mail związanych z usługami, które są niezbędne do administrowania i korzystania z konta Użytkownika, odpowiadania na zgłoszenia serwisowe lub w innych celach niemarketingowych. Aby w inny sposób zrezygnować, użytkownik może:

 • Skontaktować się z nami, korzystając z podanych danych kontaktowych.

 

 

11. Elementy sterujące dla funkcji "nie śledź

Większość przeglądarek internetowych oraz niektóre mobilne systemy operacyjne i aplikacje mobilne posiadają funkcję lub ustawienie Do-Not-Track ("DNT"), które można aktywować, aby zasygnalizować swoje preferencje dotyczące prywatności, aby nie monitorować i nie gromadzić danych na temat czynności przeglądania Internetu. Na tym etapie nie został opracowany jednolity standard technologiczny rozpoznawania i wdrażania sygnałów DNT. W związku z tym, obecnie nie reagujemy na sygnały DNT wysyłane przez przeglądarkę, ani na żaden inny mechanizm, który automatycznie informuje o tym, że użytkownik nie chce być śledzony w sieci. Jeśli w przyszłości zostanie przyjęty standard śledzenia online, którego będziemy musieli przestrzegać, poinformujemy Cię o tej praktyce w zmienionej wersji niniejszej informacji o prywatności. 

 

 

12. Czy dokonujemy aktualizacji tego ogłoszenia? 

W skrócie: Tak, będziemy aktualizować to powiadomienie w miarę potrzeby, aby zachować zgodność z odpowiednimi przepisami. 

Możemy od czasu do czasu aktualizować niniejszą informację o ochronie prywatności. Zaktualizowana wersja będzie oznaczona datą "Zaktualizowano", a zaktualizowana wersja będzie obowiązywać od momentu jej udostępnienia. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej informacji o ochronie prywatności, możemy powiadomić o tym użytkownika poprzez umieszczenie w widocznym miejscu informacji o takich zmianach lub poprzez bezpośrednie wysłanie powiadomienia. Zachęcamy do częstego przeglądania niniejszej informacji o ochronie prywatności, aby być na bieżąco z tym, jak chronimy informacje o użytkowniku.

 

 

13. Jak można się z nami skontaktować w sprawie tego powiadomienia?

Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące tego powiadomienia, możesz wysłać do nas e-mail na adres customerserviceEU@commodityfragrances.com lub pocztą na adres:
 

Commodity Fragrances EU BV

Rhijnspoorplein 10-38

Amsterdam, Holandia Północna 1018TX

Niderlandy

 

 

14. Jak możesz przeglądać, aktualizować lub usuwać dane, które zbieramy od Ciebie?

W zależności od przepisów obowiązujących w Twoim kraju, możesz mieć prawo do żądania dostępu do danych osobowych, które zbieramy od Ciebie, zmiany tych informacji lub usunięcia ich w niektórych okolicznościach. Aby poprosić o przegląd, aktualizację lub usunięcie swoich danych osobowych, należy przesłać formularz wniosku, klikając przycisk tutaj.

 

 

Polityka dotycząca plików cookie

Ostatnia aktualizacja 04 listopada 2021 r.

 

Niniejsza Polityka dotycząca plików cookie wyjaśnia, jak Commodity Fragrances EU BV ("Spółka", "my","nas" i"nasz") wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie, aby rozpoznać użytkownika podczas odwiedzania naszych stron internetowych pod adresem. https://commodityfragrances.eu("Strony"). Wyjaśnia czym są te technologie i dlaczego ich używamy, jak również Twoje prawa do kontrolowania naszego ich wykorzystania.

W niektórych przypadkach możemy używać plików cookie do zbierania danych osobowych, lub które stają się danymi osobowymi, jeśli połączymy je z innymi informacjami.

 

Co to są pliki cookie?

Pliki cookies to małe pliki danych, które są umieszczane na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej. Pliki cookie są powszechnie używane przez właścicieli stron internetowych w celu umożliwienia lub usprawnienia działania ich stron, a także w celu dostarczania informacji sprawozdawczych.

Pliki cookie ustawione przez właściciela strony (w tym przypadku Commodity Fragrances EU BV) nazywane są "pierwszymi plikami cookie". Pliki cookie ustawione przez strony inne niż właściciel strony nazywane są "plikami cookie strony trzeciej". Pliki cookie osób trzecich umożliwiają osobom trzecim korzystanie z funkcji lub funkcjonalności na stronie internetowej lub za jej pośrednictwem (np. jak reklamy, interaktywne treści i analizy). Strony, które ustawiają te pliki cookie osób trzecich, mogą rozpoznać Państwa komputer zarówno podczas odwiedzania danej strony internetowej, jak i podczas odwiedzania niektórych innych stron internetowych.

 

Dlaczego używamy plików cookie?

Używamy plików cookie pierwszej i trzeciej strony z kilku powodów. Niektóre pliki cookie są wymagane z przyczyn technicznych, aby nasze Strony mogły działać, i nazywamy je "niezbędnymi" lub "ściśle niezbędnymi" plikami cookie. Inne pliki cookie umożliwiają nam również śledzenie i kierowanie zainteresowań naszych użytkowników w celu poprawy doświadczenia na naszych Nieruchomościach Online. Strony trzecie obsługują pliki cookie za pośrednictwem naszych Stron w celach reklamowych, analitycznych i innych. Zostało to opisane bardziej szczegółowo poniżej.

Konkretne rodzaje plików cookie pierwszej i trzeciej strony obsługiwane za pośrednictwem naszych stron internetowych oraz cele, do których służą, zostały opisane poniżej (należy pamiętać, że konkretne pliki cookie mogą się różnić w zależności od konkretnych Właściwości Online, które odwiedzasz):

 

Jak mogę kontrolować pliki cookie?

Użytkownik ma prawo decydować, czy chce akceptować czy odrzucać pliki cookie. Użytkownik może skorzystać ze swoich praw dotyczących plików cookie, ustawiając swoje preferencje w Menedżerze zgody na pliki cookie. Menedżer zgód na pliki cookie umożliwia wybór kategorii plików cookie, które użytkownik akceptuje lub odrzuca. Istotne pliki cookie nie mogą zostać odrzucone, ponieważ są one niezbędne do świadczenia usług na rzecz użytkownika.

Menedżer zgody na pliki cookie można znaleźć w banerze powiadomień i na naszej stronie internetowej. Jeśli zdecydujesz się odrzucić pliki cookie, możesz nadal korzystać z naszej strony internetowej, chociaż dostęp do niektórych funkcji i obszarów naszej strony internetowej może być ograniczony. Mogą Państwo również ustawić lub zmienić ustawienia przeglądarki internetowej tak, aby akceptowała lub odrzucała pliki cookie. Ponieważ środki, za pomocą których można odrzucić pliki cookie poprzez kontrolę przeglądarki internetowej różnią się w zależności od przeglądarki, należy odwiedzić menu pomocy przeglądarki, aby uzyskać więcej informacji.

Ponadto większość sieci reklamowych oferuje możliwość rezygnacji z reklamy ukierunkowanej. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę http://www.aboutads.info/choices/ lub http://www.youronlinechoices.com.

Konkretne rodzaje plików cookie pierwszej i trzeciej strony obsługiwane za pośrednictwem naszych Stron oraz cele, do których służą, zostały opisane w poniższej tabeli (proszę zwrócić uwagę, że konkretne pliki cookie mogą się różnić w zależności od konkretnych Właściwości Online, które odwiedzasz):

 

Niezbędne pliki cookie strony internetowej:

Te pliki cookie są absolutnie niezbędne do świadczenia Państwu usług dostępnych za pośrednictwem naszej Witryny oraz do korzystania z niektórych jej funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów.

Imię: __tlbcpv
Cel: Służy do rejestrowania unikalnych odsłon banera zgody przez odwiedzających.
Dostawca: .termly.io
Serwis: Wyświetl Politykę prywatności serwisuTermly   
Kraj: Stany Zjednoczone
Typ: http_cookie
Wygasa za: 1 rok
Pliki cookie dotyczące analizy i dostosowania:

Te pliki cookie gromadzą informacje, które są wykorzystywane albo w formie zbiorczej, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób nasze witryny są wykorzystywane lub jak skuteczne są nasze kampanie marketingowe, lub aby pomóc nam dostosować nasze witryny dla Ciebie.

Imię: _s
Cel: Analityka Shopify.
Dostawca: .commodityfragrances.eu
Serwis: Shopify.com Zobacz usługę Polityka prywatności  
Kraj: Kanada
Typ: http_cookie
Wygasa za: 30 minut
Imię: _y
Cel: Analityka Shopify.
Dostawca: .commodityfragrances.eu
Serwis: Shopify.com Zobacz usługę Polityka prywatności  
Kraj: Kanada
Typ: http_cookie
Wygasa za: 11 miesięcy 30 dni
Imię: _shopify_s
Cel: Analityka Shopify.
Dostawca: .commodityfragrances.eu
Serwis: Shopify.com Zobacz usługę Polityka prywatności  
Kraj: Kanada
Typ: http_cookie
Wygasa za: 30 minut
Imię: #collect
Cel: Wysyła dane takie jak zachowanie odwiedzającego i urządzenie do Google Analytics. Jest w stanie śledzić odwiedzającego w różnych kanałach marketingowych i na różnych urządzeniach. Jest to plik cookie typu pixel tracker, którego aktywność trwa przez cały czas trwania sesji przeglądania.
Dostawca: commodityfragrances.eu
Serwis: Zobacz usługę Polityka prywatności Google Analytics  
Kraj: Stany Zjednoczone
Typ: pixel_tracker
Wygasa za: sesja
Imię: _gid
Cel: Przechowuje wpis unikalnego identyfikatora, który jest następnie wykorzystywany do tworzenia danych statystycznych dotyczących korzystania z witryny przez odwiedzających. Jest to typ HTTP cookie i wygasa po zakończeniu sesji przeglądania.
Dostawca: .commodityfragrances.eu
Serwis: Zobacz usługę Polityka prywatności Google Analytics  
Kraj: Kanada
Typ: http_cookie
Wygasa za: 1 dzień
Imię: _shopify_y
Cel: Analityka Shopify.
Dostawca: .commodityfragrances.eu
Serwis: Shopify.com Zobacz usługę Polityka prywatności  
Kraj: Kanada
Typ: http_cookie
Wygasa za: 11 miesięcy 30 dni
Imię: _ga
Cel: Zapisuje konkretny identyfikator, który służy do uzyskiwania danych o korzystaniu z witryny przez użytkownika. Jest to plik cookie HTTP, który wygasa po 2 latach.
Dostawca: .commodityfragrances.eu
Serwis: Zobacz usługę Polityka prywatności Google Analytics  
Kraj: Kanada
Typ: http_cookie
Wygasa za: 1 rok 11 miesięcy 29 dni
Imię: _gat
Cel: Służy do monitorowania liczby żądań serwera Google Analytics podczas korzystania z Google Tag Manager.
Dostawca: .commodityfragrances.eu
Serwis: Zobacz usługę Polityka prywatności Google Analytics  
Kraj: Kanada
Typ: http_cookie
Wygasa za: 1 minuta
Reklamowe pliki cookie:

Te pliki cookie są wykorzystywane do tego, aby przekazy reklamowe były bardziej dopasowane do użytkownika. Wykonują one takie funkcje, jak zapobieganie ciągłemu ponownemu wyświetlaniu tej samej reklamy, zapewnienie prawidłowego wyświetlania reklam dla reklamodawców oraz w niektórych przypadkach wybieranie reklam opartych na zainteresowaniach użytkownika.

Imię: _orig_referrer
Cel: Śledź strony docelowe.
Dostawca: .commodityfragrances.eu
Serwis: Shopify.com Zobacz usługę Polityka prywatności  
Kraj: Kanada
Typ: http_cookie
Wygasa za: 14 dni
Imię: _shopify_sa_t
Cel: Analityka Shopify związana z marketingiem i poleceniami.
Dostawca: .commodityfragrances.eu
Serwis: Shopify.com Zobacz usługę Polityka prywatności  
Kraj: Kanada
Typ: http_cookie
Wygasa za: 30 minut
Imię: _landing_page
Cel: Śledź strony docelowe.
Dostawca: .commodityfragrances.eu
Serwis: Shopify.com Zobacz usługę Polityka prywatności  
Kraj: Kanada
Typ: http_cookie
Wygasa za: 14 dni
Imię: _shopify_sa_p
Cel: Analityka Shopify związana z marketingiem i poleceniami.
Dostawca: .commodityfragrances.eu
Serwis: Shopify.com Zobacz usługę Polityka prywatności  
Kraj: Kanada
Typ: http_cookie
Wygasa za: 30 minut
Imię: _tracking_consent
Cel: Preferencje dotyczące śledzenia.
Dostawca: .commodityfragrances.eu
Serwis: Shopify.com Zobacz usługę Polityka prywatności  
Kraj: Kanada
Typ: http_cookie
Wygasa za: 11 miesięcy 30 dni
Niesklasyfikowane pliki cookies:

Są to pliki cookie, które nie zostały jeszcze skategoryzowane. Jesteśmy w trakcie klasyfikacji tych plików cookie z pomocą ich dostawców.

Imię: lokalizacja
Cel: __________
Dostawca: commodityfragrances.eu
Serwis: __________  
Kraj: Kanada
Typ: http_cookie
Wygasa za: 14 dni
Imię: cart_currency
Cel: __________
Dostawca: commodityfragrances.eu
Serwis: __________  
Kraj: Kanada
Typ: http_cookie
Wygasa za: 14 dni
Imię: _shopify_tm
Cel: __________
Dostawca: .commodityfragrances.eu
Serwis: __________  
Kraj: Kanada
Typ: server_cookie
Wygasa za: 30 minut
Imię: __kla_viewed
Cel: __________
Dostawca: commodityfragrances.eu
Serwis: __________  
Kraj: Kanada
Typ: html_local_storage
Wygasa za: trwały
Imię: __kla_id
Cel: __________
Dostawca: commodityfragrances.eu
Serwis: __________  
Kraj: Kanada
Typ: http_cookie
Wygasa za: 1 rok 11 miesięcy 29 dni
Imię: _shopify_tw
Cel: __________
Dostawca: .commodityfragrances.eu
Serwis: __________  
Kraj: Kanada
Typ: http_cookie
Wygasa za: 14 dni
Imię: _shopify_m
Cel: __________
Dostawca: .commodityfragrances.eu
Serwis: __________  
Kraj: Kanada
Typ: server_cookie
Wygasa za: 11 miesięcy 30 dni
Imię: secure_customer_sig
Cel: __________
Dostawca: commodityfragrances.eu
Serwis: __________  
Kraj: Kanada
Typ: http_cookie
Wygasa za: 11 miesięcy 30 dni
Imię: shopify_pay_redirect
Cel: __________
Dostawca: commodityfragrances.eu
Serwis: __________  
Kraj: Kanada
Typ: http_cookie
Wygasa za: 1 godzina
Imię: keep_alive
Cel: __________
Dostawca: commodityfragrances.eu
Serwis: __________  
Kraj: Kanada
Typ: http_cookie
Wygasa za: 14 dni
Imię: cozyHash
Cel: __________
Dostawca: commodityfragrances.eu
Serwis: __________  
Kraj: Kanada
Typ: http_cookie
Wygasa za: sesja
Imię: _pay_session
Cel: __________
Dostawca: shop.app
Serwis: __________  
Kraj: Kanada
Typ: server_cookie
Wygasa za: sesja
Co z innymi technologiami śledzenia, takimi jak sygnały nawigacyjne?

Pliki cookie nie są jedynym sposobem rozpoznawania lub śledzenia osób odwiedzających stronę internetową. Możemy od czasu do czasu używać innych, podobnych technologii, takich jak sygnały nawigacyjne (czasami nazywane "pikselami śledzącymi" lub "czystymi gifami"). Są to niewielkie pliki graficzne zawierające unikalny identyfikator, który umożliwia nam rozpoznanie, kiedy ktoś odwiedził nasze strony internetowe lub otworzył wiadomość e-mail zawierającą te pliki. Pozwala nam to, na przykład, monitorować wzorce ruchu użytkowników z jednej strony w witrynie do drugiej, dostarczać lub komunikować się z plikami cookie, zrozumieć, czy użytkownik trafił do witryny z reklamy online wyświetlanej w witrynie internetowej osoby trzeciej, poprawić wydajność witryny i zmierzyć sukces kampanii marketingowych e-mail. W wielu przypadkach technologie te są uzależnione od plików cookie w celu prawidłowego funkcjonowania, a zatem odrzucenie plików cookie zakłóci ich funkcjonowanie.

 

Czy używacie plików cookie Flash lub Local Shared Objects?

Witryny mogą również używać tak zwanych "Flash Cookies" (znanych również jako Local Shared Objects lub "LSO") w celu, między innymi, zbierania i przechowywania informacji o korzystaniu z naszych usług, zapobiegania oszustwom i dla innych operacji na stronie.

Jeśli nie chcesz, aby pliki Flash Cookies były przechowywane na Twoim komputerze, możesz dostosować ustawienia swojego odtwarzacza Flash, aby zablokować przechowywanie plików Flash Cookies za pomocą narzędzi zawartych w Panel ustawień pamięci masowej witryny. Możesz również kontrolować Flash Cookies przechodząc na stronę Globalny panel ustawień przechowywania danych i postępując zgodnie z instrukcjami (które mogą zawierać instrukcje wyjaśniające na przykład, jak usunąć istniejące pliki Flash Cookies (zwane w witrynie Macromedia "informacjami"), jak zapobiec umieszczaniu plików Flash LSO na komputerze użytkownika bez jego pytania oraz (w przypadku Flash Player 8 i nowszych) jak zablokować pliki Flash Cookies, które nie są dostarczane przez operatora strony, na której użytkownik się znajduje w danym momencie).

Należy pamiętać, że ustawienie programu Flash Player w taki sposób, aby ograniczyć akceptację plików cookie Flash, może zmniejszyć lub utrudnić działanie niektórych aplikacji Flash, w tym potencjalnie aplikacji Flash używanych w połączeniu z naszymi usługami lub treściami online.

 

Czy obsługujecie reklamy ukierunkowane?

Strony trzecie mogą obsługiwać pliki cookie na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika w celu obsługi reklam za pośrednictwem naszych Witryn. Firmy te mogą wykorzystywać informacje o Państwa wizytach na tej i innych stronach internetowych w celu dostarczania odpowiednich reklam towarów i usług, którymi mogą być Państwo zainteresowani. Mogą one również stosować technologię, która jest używana do pomiaru skuteczności reklam. Może to być osiągnięte przez nich za pomocą plików cookie lub sygnalizatorów sieci web do zbierania informacji o Twoich wizytach w tej i innych witrynach w celu zapewnienia odpowiednich reklam towarów i usług, które mogą Cię zainteresować. Informacje zebrane w tym procesie nie pozwalają nam ani im na identyfikację Twojego imienia i nazwiska, danych kontaktowych lub innych szczegółów, które bezpośrednio Cię identyfikują, chyba że zdecydujesz się je podać.

 

Jak często będą Państwo aktualizować niniejszą Politykę plików cookie?

Możemy od czasu do czasu aktualizować niniejsze Zasady dotyczące plików cookie w celu odzwierciedlenia np. zmian w stosowanych przez nas plikach cookie lub z innych powodów operacyjnych, prawnych lub regulacyjnych. Prosimy zatem regularnie odwiedzać niniejsze Zasady dotyczące plików cookie, aby być na bieżąco z informacjami o stosowaniu przez nas plików cookie i powiązanych technologii.

Data na górze niniejszej Polityki plików cookie wskazuje, kiedy była ona ostatnio aktualizowana.

 

Gdzie mogę uzyskać więcej informacji?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące korzystania przez nas z plików cookie lub innych technologii, napisz do nas na adres customerserviceeu@commodityfragrances.com lub pocztą na adres:

 

Commodity Fragrances EU BV

Rhijnspoorplein 10-38

Amsterdam, Holandia Północna 1018TX

Niderlandy

Telefon: (+31)20 308 2238

ZASADY I WARUNKI
Ostatnia aktualizacja 06 grudnia 2021 r.
Niniejsze Warunki użytkowania stanowią prawnie wiążącą umowę zawartą pomiędzy użytkownikiem, osobiście lub w imieniu podmiotu ("użytkownik") a Commodity Fragrances EU BV, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Commodity ("Commodity", “my”, “nas", lub "nasz"), dotyczących dostępu i korzystania przez użytkownika z https://commodityfragrances.eu witryny, jak również wszelkich innych form medialnych, kanałów medialnych, mobilnych stron internetowych lub aplikacji mobilnych związanych, powiązanych lub w inny sposób połączonych z nimi (łącznie zwane "Witryną"). Jesteśmy zarejestrowani w Niderlandy a nasza siedziba mieści się pod adresem Rhijnspoorplein 10-38, Amsterdam, Holandia Północna 1018TX. Nasz numer VAT to NL8627.57.745.B.01. Użytkownik potwierdza, że uzyskując dostęp do Witryny, przeczytał, zrozumiał i zgodził się przestrzegać wszystkich niniejszych Warunków użytkowania. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z WSZYSTKIMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA, NIE MOŻESZ KORZYSTAĆ ZE STRONY I MUSISZ NATYCHMIAST ZAPRZESTAĆ KORZYSTANIA Z NIEJ.
Uzupełniające warunki i dokumenty, które mogą być od czasu do czasu umieszczane na Witrynie, zostają niniejszym wyraźnie włączone do niniejszego Regulaminu przez odniesienie. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do wprowadzania zmian lub modyfikacji w niniejszych Warunkach użytkowania. od czasu do czasu. Będziemy informować Państwa o wszelkich zmianach poprzez aktualizację daty "Ostatnia aktualizacja" w niniejszych Warunkach użytkowania, a Państwo zrzekacie się prawa do otrzymywania szczegółowych powiadomień o każdej takiej zmianie. Należy upewnić się, że sprawdzają Państwo obowiązujące Warunki za każdym razem, gdy korzystają Państwo z naszej Witryny, aby zrozumieć, które Warunki mają zastosowanie. Użytkownik podlega zmianom w zmienionych Warunkach użytkowania i uznaje się, że zapoznał się z nimi i zaakceptował je poprzez dalsze korzystanie z Witryny po dacie opublikowania zmienionych Warunków użytkowania.
Informacje zawarte na Witrynie nie są przeznaczone do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, w którym takie rozpowszechnianie lub wykorzystywanie byłoby sprzeczne z prawem lub regulacjami, lub w którym podlegalibyśmy jakimkolwiek wymogom rejestracyjnym w takiej jurysdykcji lub kraju. W związku z tym osoby, które decydują się na dostęp do Witryny z innych miejsc, robią to z własnej inicjatywy i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie lokalnych przepisów prawa, jeśli i w zakresie, w jakim przepisy te mają zastosowanie.
Wszyscy użytkownicy, którzy są niepełnoletni w jurysdykcji, w której zamieszkują (zazwyczaj poniżej 18 roku życia), muszą uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna i być przez niego bezpośrednio nadzorowani, aby móc korzystać z Witryny. Jeśli użytkownik jest niepełnoletni, przed rozpoczęciem korzystania z Witrynyy musi poprosić rodzica lub opiekuna o przeczytanie i zaakceptowanie niniejszych Warunków użytkowania.
2. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
O ile nie wskazano inaczej, Witryna jest naszą własnością, a cały kod źródłowy, bazy danych, funkcjonalność, oprogramowanie, projekty stron internetowych, audio, wideo, tekst, zdjęcia i grafika na Stronie (łącznie zwane "Treścią") oraz znaki towarowe, znaki usługowe i logo w nich zawarte ("Znaki") są własnością lub są kontrolowane przez nas lub są nam licencjonowane i są chronione prawami autorskimi i prawami dotyczącymi znaków towarowych oraz różnymi innymi prawami własności intelektualnej i prawami dotyczącymi nieuczciwej konkurencji obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych, międzynarodowymi prawami autorskimi i konwencjami międzynarodowymi. Treść i Znaki są udostępniane na Stronie "W STANIE, W JAKIM SĄ" wyłącznie do informacji i użytku osobistego. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach użytkowania, żadna część Witryny, żadne Treści ani Znaki nie mogą być kopiowane, reprodukowane, agregowane, ponownie publikowane, przesyłane, zamieszczane, publicznie wyświetlane, kodowane, tłumaczone, przekazywane, dystrybuowane, sprzedawane, licencjonowane ani w żaden inny sposób wykorzystywane do jakichkolwiek celów komercyjnych bez naszej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody.
Pod warunkiem, że jesteś uprawniony do korzystania z Witryny, udzielamy Ci ograniczonej licencji na dostęp i korzystanie ze Strony oraz na pobieranie lub drukowanie kopii dowolnej części Treści, do której uzyskałeś prawidłowy dostęp, wyłącznie na Twój osobisty, niekomercyjny użytek. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do Strony, Treści i Znaków, które nie zostały w sposób wyraźny przyznane Użytkownikowi.
3. REPREZENTACJE UŻYTKOWNIKÓW
Korzystając z Witryny, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (1) wszystkie podane przez Państwa informacje rejestracyjne będą prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne; (2) użytkownik będzie dbał o dokładność tych informacji i w razie potrzeby niezwłocznie aktualizował informacje rejestracyjne; (3) posiada zdolność prawną i zgadza się przestrzegać niniejszych Warunków użytkowania; (4) nie jesteś osobą niepełnoletnią w jurysdykcji, w której mieszkaszlub, w przypadku osób niepełnoletnich, użytkownik otrzymał zgodę rodziców na korzystanie z Witryny; (5) nie będziesz uzyskiwał dostępu do Witryny za pomocą środków automatycznych lub nie-ludzkich, czy to za pomocą bota, skryptu lub w inny sposób; (6) użytkownik nie będzie wykorzystywał Witryny do żadnych nielegalnych lub nieuprawnionych celów; oraz (7) korzystanie przez użytkownika z Witryny nie będzie naruszać żadnych obowiązujących przepisów prawa ani regulacji.
Jeśli podasz jakiekolwiek informacje, które są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, mamy prawo zawiesić lub zamknąć Twoje konto i odmówić wszelkiego bieżącego lub przyszłego korzystania z Witryny (lub jej części).
4. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA
Użytkownik może zostać poproszony o zarejestrowanie się na Witrynie. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania poufności swojego hasła i ponosi odpowiedzialność za wszelkie wykorzystanie swojego konta i hasła. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia, odzyskania lub zmiany wybranej przez Państwa nazwy użytkownika, jeśli uznamy, według własnego uznania, że jest ona nieodpowiednia, nieprzyzwoita lub w inny sposób niestosowna.
5. PRODUKTY
Dokładamy wszelkich starań, aby kolory, cechy, specyfikacje i szczegóły produktów dostępnych na Stronie były wyświetlane jak najdokładniej. Nie gwarantujemy jednak, że kolory, cechy, specyfikacje i szczegóły produktów będą dokładne, kompletne, niezawodne, aktualne lub wolne od innych błędów, a Państwa wyświetlacz elektroniczny może nie odzwierciedlać dokładnie rzeczywistych kolorów i szczegółów produktów. Wszystkie produkty są zależne od dostępnościi nie możemy zagwarantować, że produkty będą dostępne w magazynie.. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania sprzedaży dowolnych produktów w dowolnym momencie z dowolnego powodu. Ceny wszystkich produktów mogą ulec zmianie.
6. ZAKUPY I PŁATNOŚCI
Akceptujemy następujące formy płatności:
-  Visa
-  Mastercard
-  American Express
-  Discover
-  PayPal
-  Apple Pay
-  Google Pay
-  Maestro
-  iDEAL
-  Bancontact
 
Użytkownik zgadza się podać aktualne, kompletne i dokładne informacje o zakupie i koncie w przypadku wszystkich zakupów dokonywanych za pośrednictwem Witryny. Użytkownik zobowiązuje się również do niezwłocznego aktualizowania informacji dotyczących konta i płatności, w tym adresu e-mail, metody płatności i daty ważności karty płatniczej, abyśmy mogli zrealizować transakcje i skontaktować się z użytkownikiem w razie potrzeby. Podatek od sprzedaży zostanie doliczony do ceny zakupu, jeśli uznamy to za wymagane przez nas. Możemy zmienić ceny w dowolnym momencie. Wszystkie płatności powinny być w Euro.
Użytkownik zgadza się zapłacić wszystkie opłaty według cen obowiązujących w danym momencie za zakupy oraz wszelkie obowiązujące opłaty za przesyłkę, a także upoważnia nas do obciążenia wybranego przez siebie dostawcy usług płatniczych wszelkimi takimi kwotami po złożeniu zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania błędów lub pomyłek w wycenach, nawet jeśli zażądaliśmy już zapłaty lub ją otrzymaliśmy.
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia każdego zamówienia złożonego za pośrednictwem Witryny. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub w ramach tego samego konta klienta, tej samej metody płatności, i/lub zamówień, które wykorzystują ten sam adres rozliczeniowy lub wysyłkowy. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazu zamówień, które według naszej wyłącznej oceny wydają się być złożone przez dealerów, sprzedawców lub dystrybutorów.
7. ZWROTY POLITYKA
Przed dokonaniem jakichkolwiek zakupów prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Zwrotów zamieszczoną na Witrynie.

8. DZIAŁANIA ZABRONIONE
Użytkownik nie może uzyskać dostępu do Witryny ani korzystać z niej w celach innych niż te, dla których witryna została przez nas udostępniona. Witryna nie może być używana w związku z jakimikolwiek przedsięwzięciami komercyjnymi, z wyjątkiem tych, które są wyraźnie popierane lub zatwierdzone przez nas.
Jako użytkownik Witryny, użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie:
 • Systematycznie pobierał danych lub innych treści z Witryny w celu tworzenia lub kompilowania, bezpośrednio lub pośrednio, zbiorów, zestawień, baz danych lub katalogów bez naszej pisemnej zgody.
 • Oszukiwać, wyłudzać lub wprowadzać w błąd nas i innych użytkowników, zwłaszcza w przypadku prób zdobycia poufnych informacji o koncie, takich jak hasła użytkownika.
 • Obejść, wyłączyć lub w inny sposób zakłócić funkcje związane z bezpieczeństwem Witryny, w tym funkcje, które zapobiegają lub ograniczają wykorzystanie lub kopiowanie jakiejkolwiek treści lub egzekwują ograniczenia w korzystaniu z Witryny i/lub treści na niej zawartych.
 • Dyskredytować, szargać lub w inny sposób szkodzić, w naszej opinii, nam i/lub Witrynie.
 • Wykorzystywał jakichkolwiek informacji uzyskanych z Witryny w celu nękania, znęcania się lub szkodzenia innym osobom.
 • Niewłaściwie korzystał z naszych usług wsparcia lub składał fałszywe zgłoszenia o nadużyciach lub niewłaściwym postępowaniu.
 • Korzystał z Witryny w sposób niezgodny z obowiązującym prawem lub przepisami.
 • Angażował się w nieautoryzowane kadrowanie lub linkowanie do Witryny.
 • Wgrywanie lub przesyłanie (lub próby wgrywania lub przesyłania) wirusów, koni trojańskich lub innych materiałów, w tym nadmierne używanie dużych liter i spamowanie (ciągłe umieszczanie powtarzającego się tekstu), które zakłócają niezakłócone korzystanie ze Strony przez jakąkolwiek stronę lub modyfikują, osłabiają, zakłócają, zmieniają lub zakłócają korzystanie, cechy, funkcje, działanie lub utrzymanie Strony.
 • Zaangażowanie się w jakiekolwiek zautomatyzowane użycie systemu, takie jak używanie skryptów do wysyłania komentarzy lub wiadomości, lub używanie jakichkolwiek narzędzi do eksploracji danych, robotów lub podobnych narzędzi do zbierania i ekstrakcji danych.
 • Usuwał informacji o prawach autorskich lub innych prawach własności z jakiejkolwiek Treści.
 • Próbował podszywać się pod innego użytkownika lub osobę albo używał nazwy użytkownika innego użytkownika.
 • Przesyłał lub przekazywał (lub próby przesyłania lub przekazywania) jakichkolwiek materiałów, które działają jako pasywny lub aktywny mechanizm zbierania lub przekazywania informacji, w tym bez ograniczeń, formatów wymiany czystej grafiki ("gifs"), pikseli 1×1, robaków internetowych, plików cookie lub innych podobnych urządzeń (czasami określanych jako "spyware" lub "pasywne mechanizmy zbierania" lub "pcms").
 • Zakłócał, przerywał lub stwarzał nadmiernego obciążenia dla Witryny, sieci lub usług połączonych z Witryną.
 • Nękał, denerwował, zastraszał ani groził żadnemu z naszych pracowników lub agentów zaangażowanych w dostarczanie jakiejkolwiek części Witryny użytkownikowi.
 • Próbował ominąć wszelkie środki stosowane na Witrynie, mające na celu uniemożliwienie lub ograniczenie dostępu do Strony lub jakiejkolwiek jej części.
 • Kopiował lub adaptował oprogramowania Witryny, w tym, ale nie tylko, Flash, PHP, HTML, JavaScript lub innego kodu.
 • Z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez obowiązujące prawo, odszyfrowywanie, dekompilowanie, dezasemblowanie lub odtwarzanie kodu źródłowego oprogramowania z którego składa się Witryna lub w jakikolwiek sposób stanowiącego jej część.
 • Z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wynikiem korzystania ze standardowej wyszukiwarki lub przeglądarki internetowej, nie należy używać, uruchamiać, rozwijać ani rozpowszechniać żadnych zautomatyzowanych systemów, w tym bez ograniczeń żadnych pająków, robotów, narzędzi do oszukiwania, skrobaków lub czytników offline, które uzyskują dostęp do Witryny, ani używać lub uruchamiać żadnych nieautoryzowanych skryptów lub innego oprogramowania.
 • Korzystał z usług agenta lub agenta ds. zakupów w celu dokonywania zakupów na Witrynie.
 • Nieuprawnione korzystał z Witryny, w tym zbierał nazwy użytkowników i/lub adresy e-mail użytkowników drogą elektroniczną lub w inny sposób w celu wysyłania niechcianych wiadomości e-mail lub tworzenia kont użytkowników w sposób zautomatyzowany lub pod fałszywym pretekstem.
 • Wykorzystywał Witryny w ramach jakichkolwiek działań mających na celu konkurowanie z nami lub w inny sposób wykorzystywania Witryny i/lub Treści do jakichkolwiek przedsięwzięć lub przedsięwzięć komercyjnych generujących przychody.
 • Używał Witryny do reklamowania lub oferowania sprzedaży towarów i usług.
 • Sprzedawał lub w inny sposób przekazywał swój profil.
9. WKŁADY GENEROWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW
Witryna może zapraszać użytkownika do czatowania, wnoszenia wkładu lub uczestnictwa w blogach, forach dyskusyjnych, forach internetowych i innych funkcjach, a także może zapewniać użytkownikowi możliwość tworzenia, przesyłania, zamieszczania, wyświetlania, transmitowania, wykonywania, publikowania, rozpowszechniania lub nadawania treści i materiałów do nas lub na Witrynę, w tym między innymi tekstu, tekstów, nagrań, nagrań wideo, nagrań audio, zdjęć, grafik, komentarzy, sugestii, informacji osobistych lub innych materiałów (zwanych łącznie "Materiałami"). Materiały mogą być widoczne dla innych użytkowników Witryny i Ofert Marketplace oraz na stronach internetowych osób trzecich. W związku z tym, wszelkie Materiały przekazane przez użytkownika mogą być traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone. Kiedy tworzysz lub udostępniasz Materiały, tym samym oświadczasz i gwarantujesz, że:
 
 
 
 • Tworzenie, dystrybucja, transmisja, publiczne wyświetlanie lub wykonywanie oraz dostęp, pobieranie lub kopiowanie Twoich Wkładów nie może naruszać i nie będzie naruszać praw własności, w tym między innymi praw autorskich, patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych lub praw moralnych osób trzecich.
 • Jesteś twórcą i właścicielem lub posiadasz niezbędne licencje, prawa, zgody, zwolnienia i pozwolenia na wykorzystanie i upoważnienie nas, Witryny i innych użytkowników Witryny do wykorzystania Twoich Wkładów w sposób przewidziany przez Witrynę i niniejsze Warunki użytkowania.
 • Masz pisemną zgodę, zwolnienie i/lub pozwolenie każdej możliwej do zidentyfikowania osoby w Twoich Materiałach na użycie nazwiska lub podobizny każdej takiej możliwej do zidentyfikowania osoby w celu umożliwienia włączenia i wykorzystania Twoich Materiałów w jakikolwiek sposób przewidziany przez Witrynę i niniejsze Warunki użytkowania.
 • Twoje Wkłady nie są fałszywe, niedokładne ani wprowadzające w błąd.
 • Wkład użytkownika nie jest niechcianą lub nieautoryzowaną reklamą, materiałami promocyjnymi, piramidami finansowymi, łańcuszkami, spamem, masowymi wysyłkami lub innymi formami nagabywania.
 • Twoje wypowiedzi nie są obsceniczne, lubieżne, rozpustne, brudne, brutalne, napastliwe, oszczercze, zniesławiające lub w inny sposób niewłaściwe (według naszej oceny).
 • Twoje wypowiedzi nie mogą ośmieszać, wyśmiewać, lekceważyć, zastraszać ani znęcać się nad kimkolwiek.
 • Twoje Wkłady nie są wykorzystywane do nękania lub grożenia (w prawnym znaczeniu tych terminów) innym osobom ani do promowania przemocy wobec konkretnej osoby lub grupy osób.
 • Wkłady użytkownika nie mogą naruszać żadnych obowiązujących przepisów prawa, regulacji ani zasad.
 • Wkład użytkownika nie może naruszać prywatności ani praw do wizerunku osób trzecich.
 • Materiały użytkownika nie mogą naruszać żadnego obowiązującego prawa dotyczącego pornografii dziecięcej lub w inny sposób mającego na celu ochronę zdrowia lub dobrego samopoczucia nieletnich;
 • Twoje wypowiedzi nie mogą zawierać żadnych obraźliwych komentarzy, które są związane z rasą, pochodzeniem narodowym, płcią, preferencjami seksualnymi lub niepełnosprawnością fizyczną.
 • Materiały użytkownika nie mogą w żaden inny sposób naruszać lub łączyć się z materiałami naruszającymi jakiekolwiek postanowienia niniejszych Warunków użytkowania lub jakiekolwiek obowiązujące prawo lub przepisy.
Korzystanie z Witryny lub Ofert Marketplace niezgodnie z powyższym narusza niniejszy Regulamin i może skutkować, między innymi, zakończeniem lub zawieszeniem prawa użytkownika do korzystania z Witryny i Ofert Marketplace.
10.LICENCJA WKŁADOWA
Umieszczając swoje Wkłady w dowolnej części Witrynyautomatycznie przyznajesz, a także oświadczasz i gwarantujesz, że masz prawo do przyznania nam nieograniczonego, nieodwołalnego, wieczystego, niewyłącznego, zbywalnego, wolnego od tantiem, w pełni opłaconego, ogólnoświatowego prawa i licencji na hosting, wykorzystanie, kopiowanie, reprodukcję, ujawnianie, sprzedaż, odsprzedaż, publikowanie, nadawanie, retytuowanie, archiwizowanie, przechowywanie, buforowanie, publiczne odtwarzanie, publicznego wyświetlania, przekształcania, tłumaczenia, przesyłania, wypisywania (w całości lub w części) i dystrybucji takich Materiałów (w tym, bez ograniczeń, Twojego wizerunku i głosu) w dowolnym celu, komercyjnym, reklamowym lub innym, oraz do przygotowywania prac pochodnych lub włączania do innych prac, takich Materiałów, a także udzielania i upoważniania sublicencji na powyższe. Wykorzystanie i dystrybucja mogą mieć miejsce w dowolnych formatach medialnych i za pośrednictwem dowolnych kanałów medialnych.
Niniejsza licencja ma zastosowanie do każdej formy, mediów lub technologii znanej obecnie lub opracowanej w przyszłości i obejmuje wykorzystanie przez nas Twojego imienia i nazwiska, nazwy firmy i nazwy franczyzy oraz wszelkich znaków towarowych, znaków usługowych, nazw handlowych, logo, a także osobistych i komercyjnych zdjęć dostarczonych przez Ciebie. Zrzekasz się wszelkich praw moralnych do swoich Materiałów i gwarantujesz, że prawa moralne nie zostały w inny sposób naruszone w Twoich Materiałach.
Nie rościmy sobie prawa własności do Twoich Wkładów. Zachowujesz pełne prawo własności do wszystkich swoich Materiałów oraz wszelkich praw własności intelektualnej lub innych praw własności związanych z Twoimi Materiałami. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne oświadczenia lub reprezentacje zawarte w Twoich Materiałach dostarczonych przez Ciebie w jakimkolwiek obszarze na Witrynie. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje Wkłady na Witrynie i wyraźnie zgadzasz się zwolnić nas z wszelkiej odpowiedzialności oraz powstrzymać się od wszelkich działań prawnych przeciwko nam w związku z Twoimi Wkładami.
Mamy prawo, według własnego uznania, (1) edytować, przeredagowywać lub w inny sposób zmieniać wszelkie Materiały; (2) zmieniać kategorie Materiałów, aby umieścić je w bardziej odpowiednich miejscach na Witrynie; oraz (3) wstępnie sprawdzać lub usuwać wszelkie Materiały w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, bez uprzedzenia. Nie mamy obowiązku monitorowania Twoich Materiałów.
11.WYTYCZNE DOTYCZĄCE RECENZJI
Możemy udostępnić użytkownikowi obszary na Witrynie, w których może on umieszczać opinie lub oceny. Publikując recenzję, musisz spełnić następujące kryteria: (1) powinieneś mieć doświadczenie z pierwszej ręki z osobą/podmiotem, którego dotyczy recenzja; (2) Twoje recenzje nie mogą zawierać obraźliwych profanacji, ani obelżywego, rasistowskiego, obraźliwego lub nienawistnego języka; (3) Twoje recenzje nie mogą zawierać odniesień dyskryminujących ze względu na religię, rasę, płeć, pochodzenie narodowe, wiek, stan cywilny, orientację seksualną lub niepełnosprawność; (4) recenzje nie mogą zawierać odniesień do działań niezgodnych z prawem; (5) nie możesz być powiązany z konkurencją, jeśli zamieszczasz negatywne recenzje; (6) nie możesz wyciągać żadnych wniosków co do legalności postępowania; (7) nie możesz zamieszczać żadnych fałszywych lub wprowadzających w błąd oświadczeń; i (8) nie możesz organizować kampanii zachęcającej innych do zamieszczania recenzji, zarówno pozytywnych jak i negatywnych.
Możemy zaakceptować, odrzucić lub usunąć recenzje według własnego uznania. Nie mamy absolutnie żadnego obowiązku sprawdzania recenzji lub usuwania ich, nawet jeśli ktoś uzna je za niewłaściwe lub niedokładne. Recenzje nie są przez nas zatwierdzane i niekoniecznie reprezentują nasze opinie lub poglądy naszych współpracowników lub partnerów. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne recenzje ani za żadne roszczenia, zobowiązania lub straty wynikające z recenzji. Publikując recenzję, niniejszym przyznajesz nam wieczyste, niewyłączne, ogólnoświatowe, wolne od tantiem, w pełni opłacone, przenoszalne i podlegające sublicencjonowaniu prawo i licencję na powielanie, modyfikowanie, tłumaczenie, przekazywanie za pomocą dowolnych środków, wyświetlanie, wykonywanie i/lub rozpowszechnianie wszystkich treści związanych z recenzją.

  
12.ZGŁOSZENIA
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszelkie pytania, komentarze, sugestie, pomysły, opinie lub inne informacje dotyczące Witryny lub Ofert Marketplace ("Materiały") przekazane nam przez użytkownika nie są poufne i stają się naszą wyłączną własnością. Przysługują nam wyłączne prawa, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej, i będziemy uprawnieni do nieograniczonego wykorzystywania i rozpowszechniania tych Materiałów w dowolnym celu zgodnym z prawem, komercyjnym lub innym, bez podziękowania lub wynagrodzenia dla użytkownika. Użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich praw moralnych do wszelkich takich Materiałów i niniejszym gwarantuje, że wszelkie takie Materiały są oryginalne lub że ma prawo do ich przesłania. Użytkownik zgadza się, że nie będzie miał żadnych roszczeń wobec nas w związku z domniemanym lub faktycznym naruszeniem lub sprzeniewierzeniem jakichkolwiek praw własności do Materiałów przesłanych przez użytkownika.
13. STRONY INTERNETOWE I TREŚCI OSÓB TRZECICH
Witryna może zawierać (lub użytkownik może otrzymać za pośrednictwem Witryny lub Ofert Marketplace) linki do innych witryn internetowych (" Witryny Osób Trzecich"), jak również artykuły, zdjęcia, teksty, grafiki, obrazy, projekty, muzykę, dźwięk, wideo, informacje, aplikacje, oprogramowanie i inne treści lub elementy należące do lub pochodzące od osób trzecich ("Treści Osób Trzecich"). Takie witryny internetowe osób trzecich i treści osób trzecich nie są przez nas badane, monitorowane ani sprawdzane pod kątem dokładności, stosowności lub kompletności, i nie ponosimy odpowiedzialności za żadne witryny internetowe osób trzecich, do których dostęp można uzyskać za pośrednictwem Witryny, ani za żadne treści osób trzecich zamieszczone na Witrynie, dostępne za jej pośrednictwem lub zainstalowane z Witryny, w tym za treść, dokładność, obraźliwość, opinie, wiarygodność, praktyki dotyczące prywatności lub inne zasady zawarte w witrynach internetowych osób trzecich lub treściach osób trzecich. Włączenie, linkowanie do lub zezwolenie na korzystanie lub instalację witryn internetowych osób trzecich lub treści osób trzecichnie oznacza zatwierdzenia lub poparcia ich przez nas. Jeśli zdecydujesz się opuścić Witrynę i uzyskać dostęp do witryn internetowych osób trzecich lub użyć lub zainstalować treści osób trzecich, robisz to na własne ryzyko i powinieneś być świadomy, że niniejsze Warunki użytkowania już nie obowiązują. Użytkownik powinien zapoznać się z odpowiednimi warunkami i zasadami, w tym z praktykami dotyczącymi prywatności i gromadzenia danych, każdej witryny internetowej, do której przechodzi z Witryny lub związanej z dowolnymi aplikacjami używanymi lub instalowanymi z Witryny. Wszelkie zakupy dokonywane za pośrednictwem witryn internetowych stron trzecich będą dokonywane za pośrednictwem innych witryn internetowych i od innych firm, a my nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w związku z takimi zakupami, które są dokonywane wyłącznie między użytkownikiem a odpowiednią stroną trzecią. Użytkownik zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że nie popieramy produktów ani usług oferowanych w witrynach internetowych stron trzecich, a użytkownik nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane zakupem takich produktów lub usług przez użytkownika. Ponadto uchronisz nas przed wszelkimi stratami poniesionymi przez Ciebie lub szkodami wyrządzonymi Tobie w związku z treściami stron trzecich lub kontaktem z witrynami stron trzecich lub wynikające z nich w jakikolwiek sposób.
14.ZARZĄDZANIE WITRYNĄ
Zastrzegamy sobie prawo do: (1) monitorowania Witryny pod kątem naruszeń niniejszych Warunków użytkowania; (2) podjęcia odpowiednich działań prawnych wobec każdego, kto według naszego wyłącznego uznania narusza prawo lub niniejsze Warunki użytkowania, w tym bez ograniczeń do zgłoszenia takiego użytkownika organom ścigania; (3) według naszego wyłącznego uznania i bez ograniczeń, odmowy, ograniczenia dostępu, ograniczenia dostępności lub wyłączenia (w zakresie technologicznie możliwym) dowolnego z Twoich Wkładów lub dowolnej ich części; (4) według własnego uznania i bez ograniczeń, powiadomienia lub odpowiedzialności, do usuwania ze Strony lub wyłączania w inny sposób wszystkich plików i treści, które mają nadmierny rozmiar lub są w jakikolwiek sposób uciążliwe dla naszych systemów; oraz (5) zarządzania Stroną w inny sposób w celu ochrony naszych praw i własności oraz ułatwienia prawidłowego funkcjonowania Strony i Ofert Rynkowych.
15. POLITYKA PRYWATNOŚCI
Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo danych. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności: https://commodityfragrances.eu/pages/privacy-policy. Korzystając z Witryny lub Ofert Marketplace, wyrażasz zgodę na przestrzeganie naszej Polityki Prywatności, która jest włączona do niniejszych Warunków Użytkowania. Informujemy, że Witryna i Oferty Marketplace są hostowane w Stany Zjednoczone. Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do Witryny lub Ofert Marketplace z innego regionu świata, w którym obowiązują przepisy prawa lub inne wymogi dotyczące gromadzenia, wykorzystywania lub ujawniania danych osobowych, różniące się od przepisów obowiązujących w innych regionach  Stany Zjednoczoneto poprzez dalsze korzystanie z Witryny, przekazujesz swoje dane do Stany Zjednoczoneoraz wyrażają Państwo zgodę na przekazywanie i przetwarzanie Państwa danych w Stany Zjednoczone.
Szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób. Jeśli użytkownik uważa, że jakikolwiek materiał dostępny na Witrynie lub za jej pośrednictwem narusza prawa autorskie, których jest właścicielem lub nad którymi sprawuje kontrolę, prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas o tym fakcie za pomocą danych kontaktowych podanych poniżej ("Powiadomienie"). Kopia powiadomienia zostanie wysłana do osoby, która zamieściła lub przechowywała materiał, którego dotyczy powiadomienie. Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującym prawem użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkody, jeśli w Powiadomieniu złoży istotne fałszywe oświadczenia. W związku z tym, jeśli użytkownik nie jest pewien, że materiał umieszczony na Witrynie lub połączony z nią narusza jego prawa autorskie, powinien rozważyć skontaktowanie się najpierw z prawnikiem.
17. TERMIN I ROZWIĄZANIE UMOWY
Niniejsze Warunki użytkowania pozostają w pełnej mocy podczas korzystania przez użytkownika z Witryny. BEZ OGRANICZANIA JAKICHKOLWIEK INNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA, ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ODMOWY, WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I BEZ POWIADOMIENIA LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI, DOSTĘPU I MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA ZE STRONY I OFERTY MARKETPLACE (W TYM BLOKOWANIA OKREŚLONYCH ADRESÓW IP) DOWOLNEJ OSOBIE Z DOWOLNEGO POWODU LUB BEZ POWODU, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, Z POWODU NARUSZENIA JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI LUB PRZYMIERZY ZAWARTYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH UŻYTKOWANIA LUB JAKIEGOKOLWIEK OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA LUB REGULACJI. MOŻEMY ZAKOŃCZYĆ KORZYSTANIE LUB UCZESTNICTWO UŻYTKOWNIKA W WITRYNIE I OFERCIE MARKETPLACE LUB USUNĄĆ TWOJE KONTO I WSZELKIE TREŚCI LUB INFORMACJE ZAMIESZCZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA W DOWOLNYM MOMENCIE, BEZ OSTRZEŻENIA, WEDŁUG NASZEGO WYŁĄCZNEGO UZNANIA.
Jeśli z jakiegokolwiek powodu zamkniemy lub zawiesimy Twoje konto, zabraniamy Ci rejestrowania i tworzenia nowego konta pod Twoim nazwiskiem, fałszywym lub pożyczonym nazwiskiem, lub nazwiskiem jakiejkolwiek osoby trzeciej, nawet jeśli działasz w imieniu osoby trzeciej. Oprócz zamknięcia lub zawieszenia konta użytkownika zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań prawnych, w tym bez ograniczeń do dochodzenia roszczeń cywilnych, karnych i nakazowych.
18. MODYFIKACJE I PRZERWY
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub usunięcia zawartości Witryny w dowolnym czasie i z dowolnego powodu według własnego uznania i bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie również prawo do modyfikowania lub zaprzestania udostępniania wszystkich lub części Ofert Rynkowych w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Użytkownika ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenia lub zaprzestania działania Witryny lub Ofert Marketplace.
Nie możemy zagwarantować, że Witryna i Oferty Rynkowe będą dostępne przez cały czas. Możemy napotkać problemy związane ze sprzętem, oprogramowaniem lub inne problemy, a także konieczność przeprowadzenia konserwacji Witryny, co może spowodować przerwy, opóźnienia lub błędy. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, poprawiania, aktualizowania, zawieszania, zaprzestania lub innego modyfikowania Strony lub Ofert Marketplace w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, bez konieczności powiadamiania Cię o tym. Użytkownik zgadza się, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub niedogodności spowodowane brakiem dostępu lub możliwości korzystania z Witryny lub Ofert Marketplace podczas przestoju lub przerw w działaniu Witryny lub Ofert Marketplace. Żadne z postanowień niniejszych Warunków Użytkowania nie może być interpretowane jako zobowiązanie do utrzymywania i wspierania Witryny lub Ofert Marketplace ani do dostarczania poprawek, aktualizacji lub informacji związanych z nimi.
19PRAWO RZĄDOWE
 
Niniejsze warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Niderlandyoraz zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów jest wyraźnie wykluczone. Jeżeli Państwa miejsce zamieszkania znajduje się w UE i są Państwo konsumentami, to dodatkowo przysługuje Państwu ochrona wynikająca z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Państwa kraju zamieszkania. Commodity Fragrances EU BV i Ty zgadzasz się na poddanie się niewyłącznej jurysdykcji sądów Amsterdamco oznacza, że mogą Państwo wystąpić z roszczeniami w celu obrony swoich praw ochrony konsumentów w odniesieniu do niniejszych Warunków użytkowania w the Niderlandylub w kraju UE, w którym mieszkasz.
20. ROZSTRZYGANIE SPORÓW
Negocjacje nieformalne
Aby przyspieszyć rozwiązanie i kontrolować koszty wszelkich sporów, kontrowersji lub roszczeń związanych z niniejszymi Warunkami użytkowania ("Spór", a łącznie "Spory") wniesionych przez Ciebie lub nas (indywidualnie "Strona", a łącznie "Strony"), Strony zgadzają się najpierw podjąć próbę nieformalnego negocjowania każdego Sporu (z wyjątkiem Sporów wyraźnie określonych poniżej) przez co najmniej trzydzieści (30) dni przed wszczęciem postępowania arbitrażowego. Takie nieformalne negocjacje rozpoczynają się po pisemnym zawiadomieniu jednej ze Stron skierowanym do drugiej Strony.
Wiążący arbitraż
Wszelkie spory wynikające ze stosunków pomiędzy stronami niniejszej umowy będą rozstrzygane przez jednego arbitra, który zostanie wybrany zgodnie z Regulaminem Arbitrażowym i Wewnętrznym Europejskiego Sądu Arbitrażowego, będącego częścią Europejskiego Centrum Arbitrażu z siedzibą w Strasburgu, obowiązującym w momencie złożenia wniosku o arbitraż, którego przyjęcie stanowi akceptację niniejszej klauzuli. Siedzibą arbitrażu jest Amsterdam, Niderlandy. Językiem postępowania jest Angielski. Właściwymi przepisami prawa materialnego są przepisy prawa Niderlandy.
Ograniczenia
Strony uzgadniają, że arbitraż będzie ograniczony do sporu między Stronami indywidualnie. W pełnym zakresie dozwolonym przez prawo: (a) żaden arbitraż nie zostanie połączony z żadnym innym postępowaniem; (b) nie ma prawa ani upoważnienia, aby jakikolwiek Spór był rozstrzygany na zasadzie pozwu zbiorowego lub aby stosowano procedury pozwu zbiorowego; oraz (c) nie ma prawa ani upoważnienia, aby jakikolwiek Spór został wniesiony w rzekomym charakterze reprezentacyjnym w imieniu ogółu społeczeństwa lub jakichkolwiek innych osób.
Wyjątki od nieformalnych negocjacji i arbitrażu
Strony uzgadniają, że następujące spory nie podlegają powyższym postanowieniom dotyczącym nieformalnych negocjacji wiążącego arbitrażu: (a) wszelkie Spory mające na celu egzekwowanie lub ochronę, lub dotyczące ważności jakichkolwiek praw własności intelektualnej Strony; (b) wszelkie Spory związane z zarzutami kradzieży, piractwa, naruszenia prywatności lub nieuprawnionego użycia, lub wynikające z takich zarzutów; oraz (c) wszelkie roszczenia o wydanie nakazu sądowego. Jeśli niniejsze postanowienie zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niewykonalne, wówczas żadna ze Stron nie zdecyduje się na arbitraż jakiegokolwiek sporu objętego tą częścią postanowienia, która została uznana za niezgodną z prawem lub niewykonalną, a taki spór zostanie rozstrzygnięty przez właściwy sąd w sądach wymienionych powyżej jako właściwe, a Strony zgadzają się poddać osobistej jurysdykcji tego sądu.
21. KOREKTY
W Witrynie mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą dotyczyć Ofert Marketplace, w tym opisów, cen, dostępności i różnych innych informacji. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji w Witrynie w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia.
22. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
STRONA JEST DOSTARCZANA NA ZASADZIE "TAK JAK JEST" I "TAK JAK JEST DOSTĘPNA". ZGADZASZ SIĘ, ŻE KORZYSTASZ Z USŁUG STRONY NA SWOJE WYŁĄCZNE RYZYKO. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ZRZEKAMY SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W ZWIĄZKU ZE STRONĄ I KORZYSTANIEM Z NIEJ, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI. NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI ANI NIE SKŁADAMY ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI ZAWARTOŚCI WITRYNY LUB ZAWARTOŚCI JAKICHKOLWIEK WITRYN INTERNETOWYCH POWIĄZANYCH Z NINIEJSZĄ WITRYNĄ I NIE PONOSIMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK (1) BŁĘDY, POMYŁKI LUB NIEŚCISŁOŚCI W TREŚCI I MATERIAŁACH, (2) SZKODY OSOBOWE LUB MAJĄTKOWE, O JAKIMKOLWIEK CHARAKTERZE, WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU DO WITRYNY I KORZYSTANIA Z NIEJ, (3) NIEUPRAWNIONY DOSTĘP LUB WYKORZYSTANIE NASZYCH BEZPIECZNYCH SERWERÓW I/LUB WSZELKICH PRZECHOWYWANYCH NA NICH DANYCH OSOBOWYCH I/LUB INFORMACJI FINANSOWYCH, (4) PRZERWY LUB PRZERWY W TRANSMISJI DO LUB ZE STRONY, (5) WSZELKIE BŁĘDY, WIRUSY, KONIE TROJAŃSKIE LUB PODOBNE, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE DO LUB ZA POŚREDNICTWEM STRONY PRZEZ OSOBY TRZECIE, I/LUB (6) WSZELKIE BŁĘDY LUB BRAKI W TREŚCI I MATERIAŁACH LUB ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU PONIESIONE W WYNIKU KORZYSTANIA Z JAKIEJKOLWIEK TREŚCI ZAMIESZCZONEJ, PRZEKAZANEJ LUB W INNY SPOSÓB UDOSTĘPNIONEJ ZA POŚREDNICTWEM STRONY. NIE GWARANTUJEMY, NIE POPIERAMY, NIE UDZIELAMY GWARANCJI ANI NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADEN PRODUKT LUB USŁUGĘ REKLAMOWANĄ LUB OFEROWANĄ PRZEZ OSOBY TRZECIE ZA POŚREDNICTWEM STRONY, JAKIEJKOLWIEK STRONY INTERNETOWEJ, DO KTÓREJ PROWADZĄ HIPERŁĄCZA, ANI ŻADNEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB APLIKACJI MOBILNEJ PRZEDSTAWIONEJ W JAKIMKOLWIEK BANERZE LUB INNEJ REKLAMIE, A TAKŻE NIE BĘDZIEMY STRONĄ ANI NIE BĘDZIEMY W ŻADEN SPOSÓB ODPOWIEDZIALNI ZA MONITOROWANIE JAKICHKOLWIEK TRANSAKCJI POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A JAKIMIKOLWIEK DOSTAWCAMI PRODUKTÓW LUB USŁUG POCHODZĄCYMI OD OSÓB TRZECICH. PODOBNIE JAK W PRZYPADKU ZAKUPU PRODUKTU LUB USŁUGI ZA POŚREDNICTWEM DOWOLNEGO MEDIUM LUB W DOWOLNYM ŚRODOWISKU, UŻYTKOWNIK POWINIEN KIEROWAĆ SIĘ WŁASNYM OSĄDEM I ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ W STOSOWNYCH PRZYPADKACH.
23. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
W ŻADNYM WYPADKU ANI MY, ANI NASI DYREKTORZY, PRACOWNICY CZY AGENCI NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB JAKIEJKOLWIEK STRONY TRZECIEJ ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WYNIKOWE, PRZYKŁADOWE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE LUB KARNE, W TYM UTRATĘ ZYSKU, UTRATĘ PRZYCHODÓW, UTRATĘ DANYCH LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA ZE STRONY, NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. BEZ WZGLĘDU NA JAKIEKOLWIEK PRZECIWNE POSTANOWIENIA NINIEJSZEGO DOKUMENTU, NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC UŻYTKOWNIKA Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY I NIEZALEŻNIE OD FORMY DZIAŁANIA BĘDZIE ZAWSZE OGRANICZONA DO KWOTĘ ZAPŁACONĄ PRZEZ PAŃSTWA NA NASZĄ RZECZ, JEŚLI TAKA ISTNIEJE W TRAKCIE sześciu (6) MIESIĘCZNEGO OKRESU PRZED WYSTĄPIENIEM JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY DZIAŁANIA NIEKTÓRE PRZEPISY PRAWA STANOWEGO USA I PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIE DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WYŁĄCZENIE BĄDŹ OGRANICZENIE OKREŚLONYCH SZKÓD. JEŚLI TAKIE PRAWO MA ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKA, NIEKTÓRE LUB WSZYSTKIE POWYŻSZE WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA, A UŻYTKOWNIK MOŻE MIEĆ DODATKOWE PRAWA.
24. ODSZKODOWANIE
Użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczać i chronić nas, w tym nasze podmioty zależne, stowarzyszone i wszystkich naszych urzędników, agentów, partnerów i pracowników, przed wszelkimi stratami, szkodami, odpowiedzialnością, roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej, zgłoszonymi przez osoby trzecie w związku z lub wynikającymi z: (1) Twoje Wkłady; (2) korzystanie z Witryny; (3) naruszenie niniejszych Warunków użytkowania; (4) jakiekolwiek naruszenie oświadczeń i gwarancji użytkownika określonych w niniejszych Warunkach użytkowania; (5) naruszenie przez Ciebie praw osób trzecich, w tym, ale nie tylko, praw własności intelektualnej; lub (6) wszelkie jawne szkodliwe działania wobec innych użytkowników Witryny, z którymi Użytkownik połączył się za pośrednictwem witryny. Niezależnie od powyższego, zastrzegamy sobie prawo, na koszt Użytkownika, do podjęcia wyłącznej obrony i kontroli wszelkich spraw, za które Użytkownik jest zobowiązany do wypłacenia nam odszkodowania, a Użytkownik zgadza się współpracować, na swój koszt, z naszą obroną takich roszczeń. Dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić Cię o wszelkich takich roszczeniach, działaniach lub postępowaniach, które podlegają niniejszemu odszkodowaniu, gdy tylko się o nich dowiemy.
25. DANE UŻYTKOWNIKA
Będziemy przechowywać pewne dane, które użytkownik przekazuje na Witrynie w celu zarządzania działaniem Strony, a także dane związane z korzystaniem ze Strony przez użytkownika. Chociaż regularnie wykonujemy rutynowe kopie zapasowe danych, Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie dane, które przekazuje lub które odnoszą się do jakichkolwiek działań podjętych przy użyciu Strony. Zgadzasz się, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie takich danych i niniejszym zrzekasz się wszelkich praw do działań przeciwko nam wynikających z takiej utraty lub uszkodzenia takich danych.
26. KOMUNIKACJA, TRANSAKCJE I PODPISY ELEKTRONICZNE
Odwiedzanie Witryny, wysyłanie do nas wiadomości e-mail oraz wypełnianie formularzy online stanowi komunikację elektroniczną. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie komunikacji elektronicznej i zgadza się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które przekazujemy użytkownikowi drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej i Witryny, spełniają wszelkie wymogi prawne dotyczące formy pisemnej takiej komunikacji. UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM WYRAŻA ZGODĘ NA KORZYSTANIE Z PODPISÓW ELEKTRONICZNYCH, UMÓW, ZAMÓWIEŃ I INNYCH ZAPISÓW ORAZ NA ELEKTRONICZNE DOSTARCZANIE POWIADOMIEŃ, ZASAD I ZAPISÓW TRANSAKCJI ZAINICJOWANYCH LUB ZAKOŃCZONYCH PRZEZ NAS LUB ZA POŚREDNICTWEM STRONY. Niniejszym zrzekasz się wszelkich praw lub wymogów wynikających z ustaw, rozporządzeń, przepisów lub innych praw w jakiejkolwiek jurysdykcji, które wymagają oryginalnego podpisu lub dostarczenia lub zachowania nieelektronicznych zapisów, lub do płatności lub przyznawania kredytów za pomocą środków innych niż elektroniczne.
27. RÓŻNE
Niniejsze Warunki użytkowania oraz wszelkie polityki lub zasady operacyjne opublikowane przez nas na Witrynie lub w odniesieniu do witryny stanowią całość umowy i porozumienia pomiędzy Państwem a nami. Brak wykonania lub egzekwowania przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków użytkowania nie oznacza zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia. Niniejsze Warunki użytkowania działają w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo. Możemy w dowolnym momencie przenieść dowolne lub wszystkie nasze prawa i obowiązki na inne podmioty. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, opóźnienia lub niepowodzenia w działaniu spowodowane przez przyczyny pozostające poza naszą kontrolą. Jeśli jakiekolwiek postanowienie lub część postanowienia niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie lub część postanowienia uznaje się za wyłączone z niniejszych Warunków użytkowania i nie wpływa ono na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. W wyniku niniejszych Warunków użytkowania lub korzystania z Witryny nie powstaje między Państwem a nami żadna relacja typu joint venture, partnerstwo, zatrudnienie lub agencja. Użytkownik zgadza się, że niniejsze Warunki użytkowania nie będą interpretowane na naszą niekorzyść ze względu na fakt ich sporządzenia. Niniejszym zrzekają się Państwo wszelkich środków obrony, jakie mogą Państwu przysługiwać w związku z elektroniczną formą niniejszych Warunków użytkowania oraz brakiem podpisania przez strony niniejszych Warunków użytkowania.
28. KONTAKT
W celu rozstrzygnięcia skargi dotyczącej Witryny lub uzyskania dalszych informacji dotyczących korzystania z Witryny, prosimy o kontakt pod adresem:
Commodity Fragrances EU BV
Rhijnspoorplein 10-38
Amsterdam, Holandia Północna 1018TX
Niderlandy
Telefon: (+31)20 308 2238 
customerserviceeu@commodityfragrances.com

Polityka zwrotów

Ostatnia aktualizacja 22 stycznia 2024 r.

 

Dziękujemy za zakup. Mamy nadzieję, że jesteś zadowolony z zakupu. Jeśli jednak z jakiegokolwiek powodu nie będziesz w pełni zadowolony z zakupu, możesz go zwrócić do nas wyłącznie w celu uzyskania pełnego zwrotu pieniędzy. Więcej informacji na temat naszej polityki zwrotów znajdziesz poniżej.

 

Zwroty

Wszystkie zwroty muszą mieć datę stempla pocztowego w ciągu czternastu (14) dni od daty dostawy. Wszystkie zwracane przedmioty muszą być nowe i nieużywane, z dołączonymi oryginalnymi metkami i etykietami.

 

Proces zwrotu

Należy pamiętać, że będziesz odpowiedzialny za wszystkie koszty wysyłki zwrotnej.

Aby rozpocząć zwrot, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta,

customerservice@commodityfragrances.euabyśmy mogli dostarczyć autoryzację zwrotu i adres.

Po potwierdzeniu, zdecydowanie zalecamy użycie metody śledzenia przesyłki w celu wysłania zwrotu.

 

Nagrody

Zwracając dowolny zakup, w ramach którego użytkownik zrealizował lub uzyskał dowolny rodzaj nagrody Commodity.Circle (punkty, rabaty, status poziomu itp.), użytkownik automatycznie traci nagrodę.

 

Refundacje

Po otrzymaniu zwrotu i sprawdzeniu stanu przedmiotu przetworzymy zwrot. Prosimy o odczekanie co najmniej dziesięciu (10) dni od otrzymania przedmiotu na przetworzenie zwrotu. Zwroty mogą pojawić się na wyciągu z karty kredytowej po 1-2 cyklach rozliczeniowych, w zależności od operatora karty kredytowej. Powiadomimy Cię e-mailem, gdy zwrot zostanie przetworzony.

Wszelkie przedmioty otrzymane bezpłatnie i/lub podarowane wraz z zakupem nie podlegają zwrotowi. 

 

Wyjątki    

W przypadku wadliwych lub uszkodzonych produktów prosimy o niezwłoczny kontakt pod poniższymi danymi kontaktowymi w celu dokonania zwrotu lub wymiany. 

Podobnie, jeśli zamówienie zostanie oznaczone jako "dostarczone" przez przewoźnika, ale nie zostanie odebrane lub jeśli po dostarczeniu okaże się, że brakuje w nim elementów, należy natychmiast skontaktować się z działem obsługi klienta. Jeśli stwierdzimy, że zamówienie zostało utracone, niedostarczone lub niekompletne, wyślemy zamiennik lub brakujące elementy. Wyrażając zgodę na otrzymanie zamiennika lub brakujących elementów, użytkownik zrzeka się prawa do zwrotu pieniędzy w przypadku podjęcia decyzji o zwrocie zamiennika lub elementów. Zamiast tego zostanie wydany kredyt sklepowy.

        

Pytania

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki zwrotów prosimy o kontakt pod adresem:
customerservice@commodityfragrances.eu.

 

Zastrzeżenie

Ostatnia aktualizacja 04 listopada 2021 r.

 

Zastrzeżenie strony internetowej

Informacje podane przez Commodity Fragrances EU BV ("my", "nas", lub "nasz") na https://commodityfragrances.eu ("Strona") jest przeznaczona wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych. Wszystkie informacje na stronie są podane w dobrej wierze, jednak nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, dotyczących dokładności, adekwatności, ważności, wiarygodności, dostępności lub kompletności jakichkolwiek informacji na stronie.

 

Linki zewnętrzne Zastrzeżenie

Strona może zawierać (lub użytkownik może zostać przesłany za pośrednictwem Strony) linki do innych stron internetowych lub treści należących lub pochodzących od osób trzecich lub linki do stron internetowych i funkcji w banerach lub innych reklamach. Takie linki zewnętrzne nie są przez nas badane, monitorowane ani sprawdzane pod kątem dokładności, adekwatności, ważności, wiarygodności, dostępności lub kompletności. NIE GWARANTUJEMY, NIE POPIERAMY, NIE UDZIELAMY GWARANCJI ANI NIE PRZYJMUJEMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DOKŁADNOŚĆ LUB WIARYGODNOŚĆ INFORMACJI OFEROWANYCH PRZEZ STRONY INTERNETOWE OSÓB TRZECICH, DO KTÓRYCH ŁĄCZA ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE, ANI ZA STRONY LUB FUNKCJE, DO KTÓRYCH ŁĄCZA ZNAJDUJĄ SIĘ W BANERACH LUB INNYCH REKLAMACH. NIE BĘDZIEMY STRONĄ ANI W ŻADEN SPOSÓB NIE BĘDZIEMY ODPOWIEDZIALNI ZA MONITOROWANIE JAKICHKOLWIEK TRANSAKCJI POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A DOSTAWCAMI PRODUKTÓW LUB USŁUG STRON TRZECICH.

 

Zastrzeżenia dotyczące świadectw

Witryna może zawierać referencje użytkowników naszych produktów i/lub usług. Te referencje odzwierciedlają rzeczywiste doświadczenia i opinie takich użytkowników. Doświadczenia te są jednak osobiste dla tych konkretnych użytkowników i nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich użytkowników naszych produktów i/lub usług. Nie twierdzimy i nie powinieneś zakładać, że wszyscy użytkownicy będą mieli takie same doświadczenia. TWOJE INDYWIDUALNE WYNIKI MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ. 

Opinie na Witrynie są zamieszczane w różnych formach, takich jak tekst, audio i/lub wideo, i są przez nas sprawdzane przed ich zamieszczeniem. Pojawiają się one na witrynie w dosłownym brzmieniu, z wyjątkiem poprawek błędów gramatycznych lub literowych. Niektóre referencje mogły zostać skrócone ze względu na zwięzłość, jeśli pełna referencja zawierała zbędne informacje, które nie były istotne dla ogółu społeczeństwa.

Poglądy i opinie zawarte w referencjach należą wyłącznie do poszczególnych użytkowników i nie odzwierciedlają naszych poglądów i opinii. Nie jesteśmy powiązani z użytkownikami, którzy składają referencje, a użytkownicy nie otrzymują wynagrodzenia ani innej rekompensaty za swoje referencje.

Polityka wysyłek i dostaw

Ostatnia aktualizacja 13 marca 2023 r.

 

Niniejsze Zasady wysyłania i dostarczania stanowią część naszych Warunków ("Warunki") i dlatego należy je czytać razem z naszymi głównymi Warunkami: https://commodityfragrances.eu/pages/terms-and-conditions.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z naszymi zasadami wysyłki i dostawy przy zakupie naszych produktów. Polityka ta będzie miała zastosowanie do każdego zamówienia złożonego u nas.

Jakie są moje opcje wysyłki i dostawy?

Oferujemy standardowe i przyspieszone opcje wysyłki. W niektórych przypadkach dostawca zewnętrzny może zarządzać naszymi zapasami i będzie odpowiedzialny za wysyłkę Twoich produktów.

Opłaty za wysyłkę standardową

Wysyłka standardowa jest bezpłatna dla zamówień powyżej 135€. W przypadku zamówień o wartości 135 EUR lub niższej, koszty wysyłki standardowej zależą od strefy. Wysyłka standardowa trwa około 2-5 dni roboczych, nie licząc czasu realizacji zamówienia.

Opłaty za wysyłkę przyspieszoną

Niezależnie od kwoty zamówienia, wysyłka ekspresowa kosztuje 15-20€ w zależności od strefy. Wysyłka ekspresowa trwa do 2 dni roboczych, nie wliczając w to czasu realizacji zamówienia. 

Jeśli wybierzesz opcję przyspieszonej wysyłki, skontaktujemy się z Tobą po złożeniu zamówienia i podamy dodatkowe informacje dotyczące wysyłki.

Prosimy o zapoznanie się z pełnym podziałem naszych stawek i opcji wysyłki poniżej:

Strefa 1: Niemcy i Holandia:

 
Express
Standardową
Poniżej 135 EUR
15,00€
5,50€
135€ i więcej
15,00€
Darmowa

 

Strefa 2: Austria, Belgia, Francja, Irlandia, Włochy, Portugalia i Hiszpania:

 
Express
Standardową
Poniżej 135 EUR
15,00€
6,50€
135€ i więcej
15,00€
Darmowa

 

Strefa 3: Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Grecja, Węgry, Polska i Słowacja:

 
Express
Standardową
Poniżej 135 EUR
20,00€
8,50€
135€ i więcej
20,00€
Darmowa

 

Strefa 4: Estonia, Finlandia, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Rumunia, Słowenia, Szwecja i Szwajcaria:

 
Express
Standardową
Poniżej 135 EUR
20,00€
10,00€
135€ i więcej
20,00€
Darmowa

 

Wszystkie czasy i daty podane dla dostawy produktów są podane w dobrej wierze, ale są tylko szacunkowe.

Dla konsumentów z UE i Wielkiej Brytanii: Nie ma to wpływu na prawa ustawowe. Jeśli nie zaznaczono inaczej, szacowany czas dostawy odzwierciedla najwcześniejszą dostępną dostawę, a dostawy będą realizowane w ciągu 30 dni od dnia przyjęcia zamówienia. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi Warunkami.

Gdzie dostarczacie?

Dostarczamy do wszystkich krajów w UE i do Szwajcarii: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Republika Cypryjska, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy. 

 

Czy realizujesz dostawy międzynarodowe?

Nie oferujemy wysyłki międzynarodowej. Jeśli nie widzisz swojego kraju na liście powyżej, odwiedź naszą międzynarodową stronę: www.CommodityFragrances.com

 

Czy istnieją inne ograniczenia dotyczące wysyłki?

Zamówienia nie mogą być wysyłane do skrytek pocztowych i/lub na adresy APO/FPO.

Nie wszystkie metody wysyłki są dostępne dla niektórych produktów

Zamówienia są wysyłane tylko w dni robocze, czyli od poniedziałku do piątku.

Co się dzieje, jeśli moje zamówienie jest opóźnione?

Jeśli dostawa jest opóźniona z jakiegokolwiek powodu, powiadomimy Cię o tym jak najszybciej i poinformujemy Cię o zmienionej szacunkowej dacie dostawy.

Dla konsumentów z UE i Wielkiej Brytanii: Nie ma to wpływu na Państwa prawa ustawowe. Więcej informacji można znaleźć w naszych Warunkach.

Pytania dotyczące zwrotów?

Jeśli masz pytania dotyczące zwrotów, zapoznaj się z naszą polityką zwrotów: https://commodityfragrances.eu/pages/return-policy.

Jak można się z nami skontaktować w sprawie tej polityki?

W razie jakichkolwiek dalszych pytań lub uwag można się z nami skontaktować poprzez:

 • E-mail: customerservice@commodityfragrances.eu

 

Nota prawna

 

Commodity's commodityfragrances.eu & de.commodityfragrances.eu are brought to you by:

Commodity Fragrances EU B.V.
Rhijnspoorplein 10-38,
1018TX Amsterdam
Holandia
Numer telefonu: +31 20 245 7067
Email: customerservice@commodityfragrances.co.eu

 

 

Zarząd:

Vicken Arslanian (Dyrektor Zarządzający)

Commodity Fragrances EU B.V. jest zarejestrowana w Holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem Izby Handlowej 83177655 i ma siedzibę w Sarphatistreek w gminie Amsterdam.
Numer podatkowy: NL8627.57.745.B.01

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO COMMODITY.CIRCLE

 

Ostatnia aktualizacja: 22 stycznia 2024 r. 

 

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO COMMODITY.CIRCLE NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZY REGULAMIN. UCZESTNICTWO W TYM PROGRAMIE POTWIERDZA BEZWARUNKOWĄ AKCEPTACJĘ I ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW, WARUNKÓW KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ COMMODITY FRAGRANCES ORAZ GROMADZENIA I WYKORZYSTYWANIA INFORMACJI ZGODNIE Z NASZĄ POLITYKĄ PRYWATNOŚCI, KTÓRE SĄ WŁĄCZONE DO NINIEJSZEGO DOKUMENTU PRZEZ ODNIESIENIE. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE AKCEPTUJE NINIEJSZYCH WARUNKÓW, WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG LUB NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI, NIE POWINIEN BRAĆ UDZIAŁU W TYM PROGRAMIE.

OBOWIĄZKOWE NIEFORMALNE ROZSTRZYGANIE SPORÓW PRZED WNIESIENIEM POZWU I ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO POZWU ZBIOROWEGO: NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG WYMAGAJĄ, ABY SPORY BYŁY ROZSTRZYGANE W DRODZE OBOWIĄZKOWEGO NIEFORMALNEGO ROZSTRZYGANIA SPORÓW PRZED WNIESIENIEM POZWU W NOWYM JORKU, NOWYM JORKU, PRZED WNIESIENIEM JAKIEGOKOLWIEK POZWU, ABY UŻYTKOWNIK ZRZEKŁ SIĘ WSZELKICH PRAW DO PROCESU Z UDZIAŁEM ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH ORAZ ABY UŻYTKOWNIK ZRZEKŁ SIĘ WSZELKICH PRAW DO WNOSZENIA POZWÓW ZBIOROWYCH PRZECIWKO NAM. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z WARUNKAMI ŚWIADCZENIA USŁUG W CELU UZYSKANIA SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PROCESU ROZSTRZYGANIA SPORÓW.

 1. KWALIFIKOWALNOŚĆ I CZŁONKOSTWO W PROGRAMIE

Program lojalnościowy COMMODITY.CIRCLE ("COMMODITY.CIRCLE" lub "Program") to trzypoziomowy program lojalnościowy i nagród, z podstawowym poziomem pierwszym ("CZŁONEK"), poziomem drugim ("WIDOCZNY") i poziomem trzecim ("VIP"), który jest oferowany według wyłącznego uznania Commodity Fragrances, LLC. ("Commodity Fragrances", "my", "nasz" lub "nas"). Aby zarejestrować się, dołączyć i/lub uczestniczyć w podstawowym Poziomie Pierwszym Programu, nie jest wymagany zakup, płatność ani karta kredytowa. Członkowie podstawowego Poziomu Pierwszego mają możliwość przejścia do Poziomu Drugiego lub Trzeciego na podstawie dokonanych zakupów. Aby osiągnąć określony poziom, należy zakupić produkty o następującej wartości na naszej stronie internetowej:

Poziom pierwszy = Opt-in

Poziom drugi = 150-300 euro

Poziom trzeci = 300€+

Status Poziomu użytkownika zostanie zresetowany do Poziomu Pierwszego co 12 kolejnych miesięcy, przy czym 12-miesięczna podstawa jest określona przez początkową datę rejestracji w Programie, a wszelkie zgromadzone Punkty i/lub niewykorzystane nagrody na koncie użytkownika w momencie takiego resetu wygasną. Przykładowo, jeśli użytkownik zarejestrował się w Programie 1 kwietnia 2024 r., jego status Poziomu zostanie zresetowany do Poziomu Pierwszego 31 marca 2025 r., niezależnie od poziomu Poziomu, na którym znajdował się w tym czasie.

Aby kwalifikować się do udziału w Programie, użytkownik musi być legalnym rezydentem pięćdziesięciu (50) Stanów Zjednoczonych lub Dystryktu Kolumbii i mieć ukończone co najmniej osiemnaście (18) lat. Nie żądamy ani nie zbieramy żadnych danych osobowych od osób, o których wiemy, że mają mniej niż trzynaście (13) lat, osób poniżej szesnastego (16) roku życia w Kalifornii lub osób poniżej pełnoletności w jurysdykcji, w której mieszkają ("Minimalny wiek"). Osoby poniżej osiemnastego (18) roku życia nie kwalifikują się do udziału w Programie. Osoby, które ukończyły osiemnaście (18) lat, ale nie osiągnęły pełnoletniości w swoim stanie zamieszkania (zwane dalej łącznie "Nieletnimi"), muszą uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego przed przystąpieniem do Programu. Program jest dostępny wyłącznie dla osób fizycznych do użytku osobistego i jest ograniczony do jednego (1) konta na osobę fizyczną. Pracownicy Commodity Fragrances oraz jej podmiotów zależnych, stowarzyszonych i oddziałów są uprawnieni do udziału w Programie wyłącznie do użytku osobistego. Program jest nieważny tam, gdzie jest to zabronione lub ograniczone przez prawo.

Przystępując do Programu i stając się członkiem COMMODITY.CIRCLE, użytkownik zgadza się (lub w przypadku niepełnoletniego uczestnika, rodzic lub opiekun prawny takiej osoby niepełnoletniej musi wyrazić zgodę w imieniu osoby niepełnoletniej), że przeczytał, zrozumiał i zgadza się na przestrzeganie niniejszych Warunków Programu Lojalnościowego COMMODITY.CIRCLE ("Warunki") oraz wszelkich zmian lub modyfikacji, które możemy wprowadzić w niniejszym dokumencie, a także wszystkich innych Warunków świadczenia usług i zasad włączonych przez odniesienie. O ile nie jest to wyraźnie zabronione lub ograniczone przez obowiązujące prawo, zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub ograniczenia niniejszych Warunków w dowolnym momencie według naszego uznania, z uprzednim powiadomieniem użytkownika lub bez niego. Użytkownik powinien często zapoznawać się z niniejszym Regulaminem i powiązanymi z nim często zadawanymi pytaniami, aby zrozumieć warunki Programu, ponieważ mogą one od czasu do czasu ulegać zmianom. W przypadku wprowadzenia przez nas zmian lub modyfikacji Warunków, powiązanych często zadawanych pytań lub jakichkolwiek innych odpowiednich zasad lub warunków, zostaną one opublikowane na stronie internetowej CommodityFragrances.com i wejdą w życie natychmiast po ich opublikowaniu oraz zastąpią wszystkie wcześniejsze wersje niniejszych Warunków i/lub powiązanych często zadawanych pytań. Niniejszy Regulamin nie zmienia w żaden sposób warunków jakiejkolwiek innej umowy zawartej przez użytkownika z CommodityFragrances, w tym umowy dotyczącej produktów lub usług. Rejestrując się w Programie, użytkownik wyraża również zgodę na przestrzeganie naszej strony internetowej Polityka prywatności i strony internetowej Warunki świadczenia usługktóre są włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie. Dalsze uczestnictwo w Programie po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w jego Warunkach i/lub powiązanych często zadawanych pytaniach potwierdza akceptację i zgodę na związanie się zmodyfikowanymi Warunkami i/lub powiązanymi często zadawanymi pytaniami, dlatego należy je okresowo przeglądać, aby być świadomym wszelkich zmian. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na niniejsze Warunki, nasza strona internetowa Polityka prywatności i naszej strony internetowej Warunki świadczenia usług, nie może uczestniczyć w Programie. W przypadku sprzeczności między niniejszymi Warunkami a jakimikolwiek innymi warunkami lub zasadami włączonymi do niniejszego dokumentu przez odniesienie, niniejsze Warunki mają zastosowanie do Programu.

 1. ZAPISY DO PROGRAMU

2.1. Uprawnione osoby mogą zarejestrować się w Programie online, odwiedzając stronę CommodityFragrances.com. Aby zarejestrować się online, należy odwiedzić stronę CommodityFragrances.com i postępować zgodnie z instrukcjami Programu, aby zarejestrować się poprzez utworzenie konta online. Założenie konta i rejestracja w podstawowym Poziomie Pierwszym Programu są bezpłatne. Nie ma wymogu dokonywania jakichkolwiek płatności lub zakupów ani podawania informacji o karcie kredytowej w celu założenia konta w Programie i zarejestrowania się w podstawowej Warstwie Pierwszej Programu COMMODITY.CIRCLE.

2.2. Aby zarejestrować się w Programie, użytkownik może być zobowiązany do podania dowolnego lub wszystkich następujących danych: imienia i nazwiska, ważnego adresu e-mail i numeru telefonu. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie dokładności danych swojego konta i ich aktualizację zgodnie z wymaganiami. Użytkownik może aktualizować swoje dane osobowe za pośrednictwem konta online lub kontaktując się z działem obsługi klienta pod numerem +1 (920) 696-9208 lub pod adresem customerservice@commodityfragrances.comprzez pięć (5) dni w tygodniu w godzinach od 9:00 do 17:00 czasu wschodniego.

2.3. Z jednym adresem e-mail może być powiązane tylko jedno konto w Programie. W przypadku sporu dotyczącego własności członkostwa na koncie Programu, uczestnik Programu zostanie uznany za autoryzowanego posiadacza konta adresu e-mail podanego w momencie rejestracji w Programie. "Autoryzowany posiadacz konta" jest definiowany jako osoba fizyczna, która jest przypisana do adresu e-mail przez dostawcę dostępu do Internetu, dostawcę usług online lub organizację (np. firmę, instytucję edukacyjną itp.), która jest odpowiedzialna za przypisywanie adresów e-mail dla domeny powiązanej ze zgłoszonym adresem e-mail. Wielokrotna rejestracja lub próba rejestracji w Programie przy użyciu wielu adresów e-mail jest zabroniona, a wszelkie takie działania będą powodem zakończenia uczestnictwa w Programie.

2.4 Członkowie poprzedniego programu COMMODITY.CIRCLE zostali automatycznie zarejestrowani na poziomie podstawowym Tier One ("CZŁONEK"), a data rejestracji w Tier One Programu będzie służyć jako data operacyjna "rejestracji" w Programie dla celów resetowania poziomu Tier do Tier One w sposób ciągły przez 12 kolejnych miesięcy od daty rejestracji w Programie.

2.5 Rejestracja i uczestnictwo w Programie są dobrowolne, opcjonalne i nie są wymagane do sfinalizowania jakiejkolwiek transakcji lub sprzedaży, w tym między innymi jakiejkolwiek transakcji kredytowej lub debetowej.

 1. JAK DZIAŁA PROGRAM / NAGRODY W PROGRAMIE.

3.1. Program umożliwia zdobywanie Punktów w celu uzyskania statusu Poziomu oraz nagród/korzyści związanych ze statusem Poziomu w oparciu o udział w działaniach Programu, takich jak między innymi utworzenie konta COMMODITY.CIRCLE, udostępnienie daty urodzenia, śledzenie nas w mediach społecznościowych, tworzenie listy życzeń, dokonanie kwalifikującego się zakupu, pozostawienie recenzji produktu i/lub udział w ograniczonych czasowo promocjach lub wydarzeniach COMMODITY.CIRCLE. Działania w ramach Programu mogą podlegać zmianom według naszego wyłącznego uznania i mogą podlegać ograniczeniom lub restrykcjom. Niektóre z działań w ramach Programu zostały szczegółowo opisane poniżej. Po uzyskaniu statusu Tier, użytkownik zostanie powiadomiony o awansie na kolejny poziom Tier, gdy tylko zacznie on obowiązywać i może kwalifikować się do określonych korzyści i wymiany nagród dostępnych dla członków o tym statusie Tier. Każdy status Tier oferuje inne korzyści i nagrody (niektóre z nich są wyszczególnione poniżej), które są oferowane według naszego wyłącznego uznania i mogą się zmieniać od czasu do czasu z powiadomieniem lub bez i mogą być oferowane w ograniczonym zakresie. Odwiedź naszą stronę często zadawane pytania i Pulpit nawigacyjny programu aby dowiedzieć się więcej o tym, jak zdobywać nagrody i korzyści dostępne dla każdego statusu Tier.

3.2. Za każdy Kwalifikujący się Zakup użytkownik otrzyma 1 punkt za każde wydane 1,00 USD (w zaokrągleniu do dolara). Przykładowo, jeśli łączna wartość Kwalifikującego się Zakupu wyniesie 25,00 USD, użytkownik otrzyma 25 Punktów; jeśli łączna wartość Kwalifikującego się Zakupu wyniesie 25,99 USD, zostanie ona zaokrąglona do 25,00 USD, a użytkownik otrzyma 25 Punktów.

3.2.1. Aby zdobyć Punkty Programu i wszelkie powiązane nagrody/korzyści za Kwalifikujący się Zakup, użytkownik będzie musiał zalogować się przed lub przy kasie: adres e-mail i hasło. Punktów nie można zdobywać za wcześniejsze zakupy dokonane przed uruchomieniem Programu; nagrody w ramach Programu nie mogą być stosowane do wcześniejszych zakupów dokonanych przed uruchomieniem Programu lub przed rejestracją w Programie.

3.2.2. Aby zdobyć Punkty Programu i wszelkie powiązane nagrody/korzyści za Kwalifikujący się Zakup dokonany online, użytkownik musi być zalogowany na swoje konto COMMODITY.CIRCLE w momencie zakupu. Punkty można zdobywać z mocą wsteczną za zamówienia online, które zostały już zrealizowane przed zalogowaniem się na konto COMMODITY.CIRCLE, ale nie można ich zastosować z mocą wsteczną. Punkty programu zdobyte za kwalifikujące się zakupy online będą oczekiwać do momentu wysłania zamówienia, w którym to momencie punkty zostaną przypisane do konta COMMODITY.CIRCLE. Dostępne nagrody można sprawdzić online w dowolnym momencie za pośrednictwem konta COMMODITY.CIRCLE. Po dokonaniu kwalifikującego się zakupu konto COMMODITY.CIRCLE może zostać zaktualizowane w ciągu około 14 dni, aby odzwierciedlić zdobyte nagrody.

3.3. W przypadku zwrotu pozycji z Kwalifikującego się Zakupu w celu uzyskania zwrotu pieniędzy przy użyciu pierwotnej metody płatności, liczba Punktów zgromadzonych na koncie w Programie zostanie zmniejszona o kwotę równą liczbie Punktów pierwotnie uzyskanych za ten zakup. W przypadku zakupu wielu przedmiotów, który skutkuje częściowym zwrotem, zgromadzone Punkty na koncie Programu zostaną zmniejszone o kwotę równą pierwotnie zdobytym Punktom, które można przypisać do zwróconych przedmiotów przy pierwszym zakupie. Punkty przyznane na konto użytkownika zostaną odpowiednio zmniejszone lub cofnięte, jeśli całość lub część Kwalifikującego się zakupu zostanie anulowana lub jeśli zwrot środków zostanie uzyskany w wyniku oszustwa lub innych działań naruszających niniejsze Warunki. Jeśli użytkownik zwróci przedmiot z Kwalifikującego się Zakupu w celu uzyskania zwrotu pieniędzy przy użyciu pierwotnej metody płatności, zrealizowany rabat Punchcard (tj. pieniężny lub procentowy) przepadnie w całości. W przypadku zakupu obejmującego wiele przedmiotów, który skutkuje częściowym zwrotem, wszelka pozostała wartość z pierwotnej kwoty Punchcard ulega przepadkowi.

3.4. Punkty Programu można zdobyć, przesyłając recenzję produktu na stronie internetowej Commodity Fragrances. Aby przesłać recenzję produktu, należy odwiedzić swoją Stronę nagród, kliknąć łącze "napisz recenzję", wypełnić wszystkie wymagane pola i przesłać je zgodnie z instrukcjami. Zdobyte punkty będą oczekiwać do momentu opublikowania recenzji na stronie produktu. Wszystkie recenzje produktów muszą być zgodne z prawdą i dokładnie odzwierciedlać rzeczywistą, szczerą opinię i doświadczenie dotyczące recenzowanego produktu. Ponadto wszystkie recenzje produktów podlegają naszym Warunkom świadczenia usług, a przesyłając recenzję, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie tych Warunków świadczenia usług. Dołączenie zdjęcia lub filmu do recenzji jest dopuszczalne, ale nie wymagane. W przypadku przesłania zdjęcia lub filmu użytkownik musi mieć ukończone 18 lat (lub być pełnoletni w stanie swojego legalnego miejsca zamieszkania, w zależności od tego, który wiek jest wyższy), a jeśli na zdjęciu lub filmie przedstawiona jest osoba trzecia, taka osoba trzecia musi być pełnoletnia w stanie swojego legalnego miejsca zamieszkania. Filmy nie mogą być dłuższe niż dwie (2) minuty ani zajmować więcej niż 2 GB i nie mogą zawierać muzyki, praw autorskich ani innych praw artystycznych osób trzecich; zdjęcia nie mogą przekraczać 10 MB. Jeśli użytkownik prześle zdjęcie lub film wraz z recenzją, jego zgłoszenie stanowi zgodę i zgodę na wykorzystanie przez nas jego zdjęcia/filmu i podobizny zgodnie z naszą Umową o wyrażeniu zgody i zgody na wykorzystanie zdjęcia/filmu i podobizny.

3.5. Nagrody i korzyści w ramach programu mogą obejmować ulepszenia w zakresie wysyłki, takie jak bezpłatna wysyłka przy zamówieniach powyżej określonej kwoty w dolarach lub wysyłka przyspieszona. Wszelkie takie korzyści związane z wysyłką mogą się różnić w zależności od statusu Poziomu (patrz nasza strona Strona pulpitu nawigacyjnego programu aby dowiedzieć się więcej) i podlegają naszym Wysyłka .

3.6. Punkty Programu, korzyści i/lub nagrody nie mają wartości pieniężnej, nie mogą być sprzedawane i są niezbywalne, a użytkownikowi nie przysługują żadne prawa własności do Punktów, nagród lub innych korzyści Programu. Konta w Programie, nagrody lub korzyści nie mogą być przenoszone, udostępniane ani łączone z żadną inną osobą lub uczestnikiem Programu. Tylko uczestnik Programu może gromadzić nagrody i korzyści i tylko uczestnik Programu może realizować nagrody zgromadzone na jego koncie. Sprzedaż, wymiana, przeniesienie lub cesja jakiejkolwiek nagrody lub korzyści oferowanej za pośrednictwem Programu, innej niż przez nas, jest wyraźnie zabroniona i będzie przyczyną zakończenia uczestnictwa w Programie, a wszelkie nagrody lub korzyści oferowane przez nas w ramach Programu mogą ulec zmianie w dowolnym momencie według naszego wyłącznego uznania, bez wcześniejszego powiadomienia.

3.7. Nagrody dostępne w ramach Programu są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego i nie mogą być sprzedawane ani odsprzedawane. Zastrzegamy sobie prawo, bez uprzedzenia, do anulowania lub zmniejszenia ilości nagród dostępnych w ramach Programu w dowolnym momencie, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie również prawo, bez uprzedzenia, do zmiany korzyści Programu i sposobów, w jakie nagrody mogą być zdobywane lub wymieniane w dowolnym momencie, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia liczby Kwalifikujących się Zakupów, które kwalifikują się do Programu i/lub liczby lub rodzajów nagród, które można otrzymać lub zdobyć w danym okresie lub w czasie trwania Programu i/lub dowolnej ich kombinacji.

3.8. Nie ponosimy odpowiedzialności za nagrody, które mogą zostać utracone lub wymienione w wyniku jakiejkolwiek nieuczciwej działalności.

3.9. Zastrzegamy sobie prawo do określenia nagród na dowolnym koncie członka COMMODITY.CIRCLE na podstawie naszych wewnętrznych rejestrów związanych z kontem takiego członka. Nagrody członka będą uważane za poprawne i dokładne, tak jak zostały odzwierciedlone w naszych rejestrach, a nasze określenie w dobrej wierze kwoty nagród dostępnych dla dowolnego członka będzie ostateczne i wiążące.

W przypadku wątpliwości dotyczących aktywności na koncie COMMODITY.CIRCLE, w tym, na przykład, nagród uzyskanych za kwalifikujący się zakup, które nie zostały prawidłowo zastosowane na koncie COMMODITY.CIRCLE, prosimy o kontakt z naszym zespołem obsługi klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem customerservice@commodityfragrances.com lub telefonicznie pod numerem +1 (920) 696-9208, pięć (5) dni roboczych w tygodniu, w godzinach od 9:00 do 17:00 czasu wschodniego.

 1. KOMUNIKACJA

4.1. Rejestracja w Programie oznacza automatyczną subskrypcję marketingowych wiadomości e-mail od Commodity Fragrances, w tym wiadomości związanych z Programem.

4.2. Zgoda na promocyjne wiadomości e-mail: Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania marketingowych wiadomości e-mail od Commodity Fragrances, klikając łącze "anuluj subskrypcję" w wiadomości e-mail w celu zarządzania swoimi preferencjami lub w inny sposób określony w Commodity Fragrances. Prywatność .

4.3. Zgoda na promocyjne wiadomości tekstowe: Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać wiadomości tekstowych, zgadza się odpowiedzieć STOP lub UNSUBSCRIBE na każdą wiadomość mobilną od Commodity Fragrances lub wysłaną w imieniu Commodity Fragrances, aby zrezygnować z programu promocyjnych wiadomości tekstowych. Użytkownik może otrzymać dodatkową wiadomość tekstową potwierdzającą decyzję o rezygnacji. Użytkownik rozumie i zgadza się, że powyższe opcje są uzasadnionymi metodami rezygnacji i są wyłącznymi sposobami rezygnacji. Użytkownik rozumie również i zgadza się, że wszelkie inne metody rezygnacji, w tym między innymi wysyłanie wiadomości tekstowych zawierających słowa inne niż określone powyżej, wysyłanie wiadomości e-mail lub ustne żądanie od jednego z naszych pracowników usunięcia użytkownika z naszej listy, nie są uzasadnionymi sposobami rezygnacji.

4.4. Obowiązek powiadomienia i wypłaty odszkodowania: Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest abonentem i/lub regularnym użytkownikiem podanego nam numeru telefonu komórkowego. Jeśli w dowolnym momencie użytkownik zamierza zaprzestać korzystania z numeru telefonu komórkowego, który nam przekazał, w tym anulować plan usług lub sprzedać lub przenieść numer telefonu komórkowego na inną stronę, użytkownik zgadza się, że zakończy proces rezygnacji użytkownika określony powyżej przed zakończeniem korzystania z numeru telefonu komórkowego. Użytkownik rozumie i zgadza się, że jego zgoda na to jest istotną częścią niniejszych Warunków. Ponadto użytkownik zgadza się, że w przypadku zaprzestania korzystania z numeru telefonu komórkowego bez powiadomienia nas o takiej zmianie, użytkownik będzie odpowiedzialny za wszelkie koszty (w tym honoraria prawników) i zobowiązania poniesione przez nas lub jakąkolwiek stronę, która pomaga w dostarczaniu wiadomości tekstowych, w wyniku roszczeń wniesionych przez jakąkolwiek osobę (osoby) później przypisaną do tego numeru telefonu komórkowego. Ten obowiązek i umowa pozostają w mocy po anulowaniu lub zakończeniu niniejszych Warunków i/lub Programu.

UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ ZABEZPIECZYĆ NAS PRZED WSZELKIMI ROSZCZENIAMI, ODSZKODOWANIAMI, KARAMI, GRZYWNAMI, KOSZTAMI, KWOTAMI ZAPŁACONYMI W RAMACH UGODY, ZOBOWIĄZANIAMI, OBOWIĄZKAMI, PODATKAMI, ZASTAWAMI, STRATAMI, WYDATKAMI, OPŁATAMI I KOSZTAMI SĄDOWYMI ORAZ UZASADNIONYMI HONORARIAMI I WYDATKAMI PRAWNIKÓW WYNIKAJĄCYMI Z NIEPOWIADOMIENIA NAS O ZMIANIE PODANYCH INFORMACJI LUB Z PODANIA NUMERU TELEFONU KOMÓRKOWEGO, KTÓREGO UŻYTKOWNIK NIE JEST ABONENTEM ANI UŻYTKOWNIKIEM, W TYM WSZELKICH ROSZCZEŃ LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O OCHRONIE KONSUMENTÓW TELEFONICZNYCH, 47 U.S.C. § 227, et seq., LUB PODOBNYCH PRZEPISÓW STANOWYCH I FEDERALNYCH ORAZ WSZELKICH PRZEPISÓW WYDANYCH NA ICH PODSTAWIE, WYNIKAJĄCYCH Z PRÓBY SKONTAKTOWANIA SIĘ Z UŻYTKOWNIKIEM POD PODANYM PRZEZ NIEGO NUMEREM TELEFONU KOMÓRKOWEGO.

4.5. Zabronione treści: Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się nie wysyłać żadnych zabronionych treści za pośrednictwem platformy wiadomości tekstowych. Zabronione treści obejmują: wszelkie oszukańcze, oszczercze, zniesławiające, skandaliczne, zawierające groźby, nękające lub prześladujące działania; treści budzące zastrzeżenia, w tym wulgaryzmy, obsceniczność, rozpustę, przemoc, bigoterię, nienawiść i dyskryminację ze względu na rasę, płeć, religię, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek; pirackie programy komputerowe, wirusy, robaki, konie trojańskie lub inny szkodliwy kod; wszelkich produktów, usług lub promocji, które są niezgodne z prawem w miejscu, w którym takie produkty, usługi lub promocje są odbierane; wszelkich treści, które implikują i/lub odnoszą się do osobistych informacji zdrowotnych, które są chronione przez ustawę Health Insurance Portability and Accountability Act ("HIPAA") lub Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act ("HITECH" Act); oraz wszelkich innych treści, które są zabronione przez obowiązujące prawo w jurysdykcji, z której wiadomość jest wysyłana.

 1. PRYWATNOŚĆ

Szanujemy prywatność użytkownika i podejmujemy uzasadnione kroki w celu ochrony jego prywatności w Internecie oraz odpowiedzialnego zarządzania jego informacjami. Dane osobowe, które zbieramy od użytkownika w związku z Programem, podlegają naszej Prywatność i będą przez nas wykorzystywane i ujawniane w celu administrowania Programem, zapewnienia użytkownikowi wszelkich nagród lub korzyści, które użytkownik zrealizuje w ramach Programu, marketingu związanego z Programem, innych komunikatów marketingowych, na otrzymywanie których użytkownik wyraził zgodę, oraz w inny sposób dozwolony przez naszą Politykę Prywatności.

Mieszkańcy Kalifornii i Kolorado: Zgodnie z prawem stanu Kalifornia Program można uznać za "zachętę finansową". Zgodnie z prawem stanu Kolorado Program może być uznany za "Program lojalnościowy realizowany w dobrej wierze". Aby zapoznać się z naszą Informacją o zachętach finansowych i niedyskryminacji/programie lojalnościowym w dobrej wierze, zobacz naszą stronę internetową Prywatność .

 1. ZAKOŃCZENIE, ANULOWANIE LUB MODYFIKACJA PROGRAMU

6.1. Program i wynikające z niego korzyści są oferowane według wyłącznego uznania Commodity Fragrances. Możemy wypowiedzieć, anulować, zmodyfikować lub ograniczyć niniejsze Warunki i/lub Program lub dowolny jego aspekt w dowolnym momencie, według własnego uznania i z uprzednim powiadomieniem użytkownika lub bez niego, nawet jeśli takie działania z naszej strony mogą mieć wpływ na wartość nagród lub korzyści już zgromadzonych lub zdobytych i/lub na możliwość wymiany zdobytych nagród, które zostały już zgromadzone.

6.2. Jeśli użytkownik zdecyduje, że nie chce już uczestniczyć w Programie, czy to jako członek podstawowej warstwy pierwszej ("CZŁONEK"), warstwy drugiej ("INSDER") lub warstwy trzeciej ("VIP"), w zależności od przypadku, może anulować swoje członkostwo w dowolnym momencie, kontaktując się z naszym zespołem obsługi klienta pod numerem +1 (920) 696-9208 lub e-mailem pod adresem customerservice@commodityfragrances.comprzez pięć (5) dni w tygodniu, w godzinach od 9:00 do 17:00 czasu wschodniego. Wszelkie zgromadzone Punkty i/lub niewykorzystane nagrody przepadną i wygasną natychmiast po anulowaniu członkostwa.

6.3. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do usunięcia dowolnego członka z Programu z dowolnego powodu, w tym między innymi z powodu nieprzestrzegania przez członka niniejszych Warunków, Warunków korzystania z witryny Commodity Fragrances, podejrzenia nadużycia Programu, nielegalnej działalności, oszustwa lub innego zachowania, które możemy uznać za niezgodne z niniejszymi Warunkami i/lub Programem.

6.4. Jeśli uczestnictwo w Programie zostanie anulowane przez użytkownika lub zakończone przez nas, wszystkie korzyści z Programu i niewykorzystane nagrody przepadną, a użytkownik utraci wszystkie naliczone Punkty i niewykorzystane nagrody i korzyści na swoim koncie COMMODITY.CIRCLE natychmiast w momencie takiego anulowania lub zakończenia. Niezależnie od powyższego, kody kuponów promocyjnych, które są (1) niewykorzystane i (2) nie wygasły, są nadal ważne.

7.WYŁĄCZENIE GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Zgoda użytkownika na poniższe zastrzeżenia i ograniczenia stanowi dla nas istotną zachętę do umożliwienia mu udziału w Programie. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, udział użytkownika w Programie oraz nasze zobowiązania i odpowiedzialność z nim związane są wyraźnie ograniczone w następujący sposób:

7.1. Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYRAŹNIE OKREŚLONYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH, UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE PROGRAM I WSZELKIE NAGRODY LUB KORZYŚCI Z NIM ZWIĄZANE SĄ DOSTARCZANE "W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ" I "W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI" BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO I Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYRAŹNIE OKREŚLONYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH, ANI COMMODITY FRAGRANCES, ANI JEJ SPÓŁKI ZALEŻNE, STOWARZYSZONE, PARTNERZY LUB LICENCJODAWCY NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W ZWIĄZKU Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI LUB PROGRAMEM LUB JAKIMIKOLWIEK NAGRODAMI LUB KORZYŚCIAMI ZWIĄZANYMI Z PROGRAMEM, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW.

7.2. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ANI COMMODITY FRAGRANCES, ANI JEJ SPÓŁKI ZALEŻNE, STOWARZYSZONE, PARTNERZY LUB LICENCJODAWCY NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI (UMOWNIE, DELIKTOWO LUB W INNY SPOSÓB) W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH ZA JAKIEKOLWIEK: (A) BŁĘDY, POMYŁKI, NIEŚCISŁOŚCI LUB POMINIĘCIA W TREŚCI NINIEJSZYCH WARUNKÓW, PROGRAMU I/LUB JAKICHKOLWIEK NAGRÓD LUB KORZYŚCI ZWIĄZANYCH Z PROGRAMEM; (B) OBRAŻENIA CIAŁA, SZKODY MAJĄTKOWE LUB STRATY, JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE I/LUB WYKUPU LUB WYKORZYSTANIA JAKIEJKOLWIEK NAGRODY LUB KORZYŚCI W RAMACH PROGRAMU; (C) PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI; (D) OPÓŹNIENIA LUB PRZERWY W DOSTĘPIE DO PROGRAMU; (E) NIEAUTORYZOWANY DOSTĘP LUB WYKORZYSTANIE SERWERÓW, NA KTÓRYCH ZNAJDUJE SIĘ TA STRONA LUB STRONY OSÓB TRZECICH I/LUB WSZELKIE PRZECHOWYWANE NA NICH DANE OSOBOWE, (F) WSZELKIE PRZERWY LUB ZAPRZESTANIE TRANSMISJI DO LUB Z TEJ STRONY LUB STRON OSÓB TRZECICH, (G) WSZELKIE BŁĘDY, WIRUSY, KONIE TROJAŃSKIE LUB TYM PODOBNE, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZESYŁANE DO LUB ZA POŚREDNICTWEM STRONY COMMODITY FRAGRANCES LUB STRON OSÓB TRZECICH ZWIĄZANYCH Z PROGRAMEM I/LUB WSZELKIMI NAGRODAMI LUB KORZYŚCIAMI Z NIMI ZWIĄZANYMI; (H) NIEDOSTARCZENIE DANYCH, ICH UTRATA, KRADZIEŻ, BŁĘDNE PRZEKIEROWANIE, NIEPRAWIDŁOWE DOSTARCZENIE, USZKODZENIE, ZNISZCZENIE LUB INNA MODYFIKACJA; LUB (I) ZDARZENIA POZOSTAJĄCE POZA NASZĄ UZASADNIONĄ KONTROLĄ.

7.3. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ANI COMMODITY FRAGRANCES, ANI JEJ SPÓŁKI ZALEŻNE, STOWARZYSZONE, PARTNERZY, LICENCJODAWCY, ANI OSOBY LUB PODMIOTY, Z KTÓRYMI SĄ ONE POWIĄZANE, ANI ICH PRACOWNICY, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, DYREKTORZY I AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYKŁADOWE, KARNE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU (W TYM UTRACONE ZYSKI) ZWIĄZANE Z PROGRAMEM I/LUB UDZIAŁEM UŻYTKOWNIKA W PROGRAMIE I/LUB WYKUPEM LUB WYKORZYSTANIEM JAKIEJKOLWIEK NAGRODY LUB KORZYŚCI W RAMACH PROGRAMU, NIEZALEŻNIE OD FORMY DZIAŁANIA, CZY TO W RAMACH UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO LUB W INNY SPOSÓB, NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, I W ŻADNYM WYPADKU NASZA MAKSYMALNA ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NIE PRZEKROCZY STU DOLARÓW (100 USD.00).

7.4. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE ŻADNE ROSZCZENIA LUB PODSTAWY POWÓDZTWA WYNIKAJĄCE Z LUB ZWIĄZANE Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI, UCZESTNICTWEM UŻYTKOWNIKA W PROGRAMIE I/LUB WYKUPEM LUB WYKORZYSTANIEM JAKIEJKOLWIEK NAGRODY LUB KORZYŚCI W RAMACH PROGRAMU, NIE MOGĄ BYĆ WNOSZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA PÓŹNIEJ NIŻ JEDEN (1) ROK PO POWSTANIU PODSTAWY POWÓDZTWA. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, JEŚLI UŻYTKOWNIK MA SPÓR Z NAMI DOTYCZĄCY PROGRAMU LUB JEST NIEZADOWOLONY Z PROGRAMU, JEDYNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM UŻYTKOWNIKA BĘDZIE WYPOWIEDZENIE CZŁONKOSTWA W PROGRAMIE, A MY NIE BĘDZIEMY MIEĆ ŻADNYCH INNYCH ZOBOWIĄZAŃ, ODPOWIEDZIALNOŚCI ANI OBOWIĄZKÓW WOBEC UŻYTKOWNIKA, Z WYJĄTKIEM TYCH OKREŚLONYCH W PUNKCIE 7.3 POWYŻEJ.

 1. ODSZKODOWANIE

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ BRONIĆ, ZABEZPIECZAĆ I CHRONIĆ COMMODITY FRAGRANCES, JEJ SPÓŁKI ZALEŻNE, STOWARZYSZONE, PARTNERÓW, CZŁONKÓW, CZŁONKÓW ZARZĄDU, DYREKTORÓW, PRACOWNIKÓW, AGENTÓW, LICENCJODAWCÓW, DOSTAWCÓW, SPRZEDAWCÓW, PRODUCENTÓW I DYSTRYBUTORÓW PRZED WSZELKIMI ROSZCZENIAMI OSÓB TRZECICH, DZIAŁANIAMI, ŻĄDANIAMI, OPŁATAMI, SKARGAMI, ODSZKODOWANIAMI, STRATAMI, ZOBOWIĄZANIAMI, KOSZTAMI I WYDATKAMI (W TYM MIĘDZY INNYMI HONORARIAMI PRAWNIKÓW), WYNIKAJĄCYMI Z LUB W ZWIĄZKU Z (I) UDZIAŁEM UŻYTKOWNIKA W PROGRAMIE, (II) WYKUPEM LUB WYKORZYSTANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA JAKICHKOLWIEK NAGRÓD LUB KORZYŚCI ZWIĄZANYCH Z PROGRAMEM I/LUB (III) NARUSZENIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA KTÓREGOKOLWIEK Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO PRZEJĘCIA WYŁĄCZNEJ KONTROLI I OBRONY WSZELKICH ROSZCZEŃ PODLEGAJĄCYCH NINIEJSZEMU ZWOLNIENIU Z ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEZ UŻYTKOWNIKA, W KTÓRYM TO PRZYPADKU UŻYTKOWNIK BĘDZIE W PEŁNI WSPÓŁPRACOWAŁ Z NAMI W DOCHODZENIU WSZELKICH DOSTĘPNYCH ŚRODKÓW OBRONY.

 1. PRAWO WŁAŚCIWE

Program i wszelkie spory wynikające z Programu lub w związku z nim, w tym niniejsze Warunki, podlegają prawu stanu Nowy Jork i będą interpretowane zgodnie z nim, bez nadawania mocy obowiązującej przepisom kolizyjnym.

 1. ZAWIADOMIENIE DLA MIESZKAŃCÓW STANU NEW JERSEY

Jeśli użytkownik jest konsumentem zamieszkałym w stanie New Jersey, następujące postanowienia niniejszych Warunków nie mają do niego zastosowania (i nie ograniczają żadnych praw, które mogą mu przysługiwać) w zakresie, w jakim są niewykonalne na mocy prawa stanu New Jersey: (a) w punkcie 7.3 powyżej, zrzeczenie się odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, przypadkowe, wtórne, szczególne, przykładowe lub karne jakiegokolwiek rodzaju oraz ograniczenie odpowiedzialności za utracone zyski, szkody, straty lub obrażenia (na przykład w zakresie niewykonalnym na mocy ustawy o odszkodowaniach karnych stanu New Jersey, ustawy o odpowiedzialności za produkty stanu New Jersey, jednolitego kodeksu handlowego stanu New Jersey lub ustawy o oszustwach konsumenckich stanu New Jersey); (b) w punkcie 7.3 powyżej, zastosowanie ograniczeń odpowiedzialności do odzyskiwania odszkodowań wynikających z umowy, czynu niedozwolonego lub jakiejkolwiek innej teorii (na przykład w zakresie, w jakim takie odszkodowania są odzyskiwane przez konsumenta na mocy prawa stanu New Jersey, w tym ustawy o odpowiedzialności za produkty w stanie New Jersey); (c) w sekcji 8 powyżej, wymóg zwolnienia Commodity Fragrances z odpowiedzialności (na przykład w zakresie, w jakim zakres takiego zwolnienia z odpowiedzialności jest zabroniony na mocy prawa stanu New Jersey); oraz (d) w sekcji 9.1 powyżej, postanowienie dotyczące prawa właściwego stanu Nowy Jork (na przykład w zakresie, w jakim prawa użytkownika jako konsumenta zamieszkałego w stanie New Jersey podlegają prawu stanu New Jersey).

 1. OBSŁUGA KLIENTA

Aby uzyskać informacje na temat programu lub członkostwa, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem customerservice@commodityfragrances.com lub telefonicznie pod numerem +1 (920) 696-9208, pięć (5) dni w tygodniu, w godzinach od 9:00 do 17:00 czasu wschodniego. Odwiedź również naszą stronę Często zadawane pytania aby uzyskać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące programu

 

Polityka

Prywatność

Informacja o ochronie prywatności

Ostatnia aktualizacja 29 października 2021 r.

 

Dziękujemy za wybór bycia częścią naszej społeczności w Commodity Fragrances EU BV, prowadzącej działalność jako Commodity ("Commodity","my","nas" lub"nasz"). Jesteśmy zobowiązani do ochrony Twoich danych osobowych i Twojego prawa do prywatności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej informacji o prywatności lub naszych praktyk w odniesieniu do Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt z nami pod adresem customerserviceEU@commodityfragrances.com.

Niniejsza informacja o prywatności opisuje, w jaki sposób możemy wykorzystać informacje o użytkowniku, jeśli:

- Odwiedź naszą stronę internetową pod adresem https://commodityfragrances.eu

- Współpracować z nami na inne powiązane sposoby - w tym w zakresie sprzedaży, marketingu lub wydarzeń

 

W niniejszej informacji o prywatności, jeśli odnosimy się do:

-"Strona internetowa", odnosimy się do każdej naszej strony internetowej, która odnosi się do niniejszej polityki lub zawiera odnośniki do niej

-"Usługi", odnosimy się do naszej Strony internetowej oraz innych powiązanych usług, w tym wszelkich sprzedaży, marketingu lub wydarzeń

Celem niniejszej informacji o prywatności jest wyjaśnienie użytkownikowi w możliwie najbardziej przejrzysty sposób, jakie informacje gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy i jakie prawa ma użytkownik w związku z nimi. Jeśli są jakieś warunki w tej informacji o prywatności, z którymi się nie zgadzasz, prosimy o natychmiastowe zaprzestanie korzystania z naszych Usług.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą informacją o prywatności, gdyż pomoże ona zrozumieć, co robimy ze gromadzonymi przez nas informacjami.

 

Spis treści.
1. Jakie informacje zbieramy?
2. Jak wykorzystujemy Twoje informacje?
3. Czy Twoje dane zostaną komukolwiek udostępnione?
4. Komu będą udostępniane Twoje informacje?
5. Czy używamy plików cookies i innych technologii śledzących?
6. Jak obsługujemy nasze loginy społecznościowe?
7. Czy Twoje informacje są przekazywane w skali międzynarodowej?
8. Jak długo przechowujemy Twoje dane?
9. Jak dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych?
10. Jakie są Twoje prawa do prywatności?
11. Elementy sterujące dla funkcji "nie śledź
12. Czy dokonujemy aktualizacji tego ogłoszenia?
13. Jak można się z nami skontaktować w sprawie tego powiadomienia?
14. Jak możesz przeglądać, aktualizować lub usuwać gromadzone przez nas dane?

 

 

 

1. Jakie informacje zbieramy?
 Dane osobowe, które nam ujawniasz

 W skrócie: Zbieramy dane osobowe, które nam przekazujesz.
Zbieramy

dane osobowe, które użytkownik dobrowolnie przekazuje nam podczas rejestracji w Witrynie, wyrażając zainteresowanie uzyskaniem informacji o nas lub naszych produktach i Usługach, podczas uczestnictwa w działaniach w Witrynie (np. poprzez zamieszczanie wiadomości na naszych forach internetowych lub przystępowanie do konkursów, zawodów lub nagród) lub w inny sposób podczas kontaktu z nami.

Dane osobowe, które gromadzimy, zależą od kontekstu interakcji użytkownika z nami i Stroną internetową, dokonywanych przez niego wyborów oraz produktów i funkcji, z których korzysta. Gromadzone przez nas dane osobowe mogą obejmować następujące elementy:

 

Dane osobowe dostarczone przez użytkownika. 

Zbieramy nazwiska, adresy e-mail, numery telefonów, adresy pocztowe, adresy rozliczeniowe, nazwy użytkowników, hasła, dane kontaktowe lub uwierzytelniające oraz inne podobne informacje.

 

Dane dotyczące płatności. 

W przypadku dokonywania zakupów możemy gromadzić dane niezbędne do przetworzenia płatności, takie jak numer instrumentu płatniczego (np. numer karty kredytowej) oraz kod bezpieczeństwa związany z instrumentem płatniczym. Wszystkie dane dotyczące płatności są przechowywane przez Shopify Payments i PayPal. Możesz znaleźć ich linki do informacji o prywatności tutaj: https://www.shopify.com/legal/privacy oraz https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.

 

Dane logowania do mediów społecznościowych. 

Możemy zapewnić Ci możliwość zarejestrowania się u nas przy użyciu istniejących danych konta w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter lub inne konto w mediach społecznościowych. Jeśli zdecydujesz się zarejestrować w ten sposób, będziemy zbierać informacje opisane w sekcji o nazwie "Jak obsługujemy Twoje loginy społecznościowe" poniżej.

Wszystkie dane osobowe, które nam podajesz, muszą być prawdziwe, kompletne i dokładne, a także musisz powiadomić nas o wszelkich zmianach w tych danych osobowych.

 

Informacje zbierane automatycznie

 W skrócie: Niektóre informacje - takie jak adres protokołu internetowego (IP) i/lub charakterystyka przeglądarki i urządzenia - są zbierane automatycznie podczas odwiedzania naszej Strony.

Automatycznie zbieramy pewne informacje, gdy odwiedzasz, korzystasz lub poruszasz się po Stronie. Informacje te nie ujawniają Państwa tożsamości (np. nazwiska lub danych kontaktowych), ale mogą obejmować informacje o urządzeniu i sposobie korzystania z niego, takie jak adres IP, charakterystyka przeglądarki i urządzenia, system operacyjny, preferencje językowe, odsyłające adresy URL, nazwa urządzenia, kraj, lokalizacja, informacje o tym, jak i kiedy korzystają Państwo z naszej Strony oraz inne informacje techniczne. Informacje te są potrzebne przede wszystkim do utrzymania bezpieczeństwa i funkcjonowania naszej Strony internetowej oraz do naszych wewnętrznych celów analitycznych i sprawozdawczych.

Jak wiele firm, zbieramy również informacje za pomocą plików cookie i podobnych technologii. Możesz dowiedzieć się więcej na ten temat w naszej Informacji o plikach cookie: https://commodityfragrances.eu/pages/policies?tab-policies=cookie.

 

Gromadzone przez nas informacje obejmują:
 • Dane dziennika i dane użytkowe. Dane dziennika i użytkowania to informacje związane z usługami, diagnostyką, użytkowaniem i wydajnością, które są automatycznie gromadzone przez nasze serwery podczas dostępu lub korzystania z naszej Witryny.

 • i które zapisujemy w plikach dziennika. W zależności od tego, w jaki sposób wchodzisz z nami w interakcję, te dane dziennika mogą obejmować Twój adres IP, informacje o urządzeniu, typ i ustawienia przeglądarki oraz informacje o Twojej aktywności w Witrynie (takie jak znaczniki daty/godziny związane z Twoim użytkowaniem, przeglądane strony i pliki, wyszukiwania i inne podejmowane działania, takie jak funkcje, z których korzystasz), informacje o zdarzeniach w urządzeniu (takie jak aktywność systemu, raporty o błędach (czasami nazywane "crash dumps") i ustawienia sprzętu).

 • Dane urządzenia. Zbieramy dane o urządzeniu, takie jak informacje o komputerze, telefonie, tablecie lub innym urządzeniu używanym do uzyskania dostępu do Strony. W zależności od używanego urządzenia, te dane o urządzeniu mogą obejmować takie informacje jak adres IP (lub serwer proxy), numery identyfikacyjne urządzenia i aplikacji, lokalizacja, typ przeglądarki, model sprzętu dostawcy usług internetowych i/lub operatora sieci komórkowej, system operacyjny i informacje o konfiguracji systemu.

 • Dane o lokalizacji. Zbieramy dane o lokalizacji, takie jak informacje o lokalizacji urządzenia użytkownika, które mogą być precyzyjne lub nieprecyzyjne. To, ile informacji zbieramy, zależy od typu i ustawień urządzenia, z którego korzystasz, aby uzyskać dostęp do Witryny. Na przykład, możemy używać GPS i innych technologii do zbierania danych geolokalizacyjnych, które mówią nam o Twojej aktualnej lokalizacji (na podstawie adresu IP). Użytkownik może zrezygnować z umożliwienia nam gromadzenia tych informacji poprzez odmowę dostępu do nich lub wyłączenie ustawienia Lokalizacji na swoim urządzeniu. Należy jednak pamiętać, że w przypadku rezygnacji użytkownik może nie być w stanie korzystać z niektórych aspektów Usług.

 

 

2. Jak wykorzystujemy Twoje informacje?

W skrócie: Przetwarzamy Państwa informacje w celach wynikających z uzasadnionych interesów biznesowych, realizacji naszej umowy z Państwem, przestrzegania naszych zobowiązań prawnych i/lub Państwa zgody.

Wykorzystujemy dane osobowe zebrane za pośrednictwem naszej Strony internetowej do różnych celów biznesowych opisanych poniżej. Przetwarzamy Państwa dane osobowe dla tych celów w oparciu o nasze uzasadnione interesy biznesowe, w celu zawarcia lub wykonania umowy z Państwem, za Państwa zgodą i/lub w celu spełnienia naszych zobowiązań prawnych. Wskazujemy konkretne podstawy przetwarzania, na których opieramy się obok każdego celu wymienionego poniżej.

Używamy informacji, które zbieramy lub otrzymujemy:
 • Aby ułatwić proces tworzenia konta i logowania. Jeśli zdecydujesz się połączyć swoje konto u nas z kontem osoby trzeciej (takim jak konto Google lub Facebook), wykorzystujemy informacje, które pozwoliłeś nam zebrać od tych osób trzecich, aby ułatwić proces tworzenia konta i logowania w celu wykonania umowy. Zobacz poniższą sekcję zatytułowaną "Jak obsługujemy Twoje loginy społecznościowe?", aby uzyskać więcej informacji.

 • Umieszczanie referencji. W naszej Witrynie zamieszczamy referencje, które mogą zawierać dane osobowe. Przed zamieszczeniem świadectwa uzyskamy Twoją zgodę na wykorzystanie Twojego imienia i nazwiska oraz treści świadectwa. Jeśli chcesz zaktualizować lub usunąć swoje świadectwo, skontaktuj się z nami pod adresem customerserviceEU@commodityfragrances.com. Pamiętaj, aby podać swoje imię i nazwisko, miejsce zamieszczenia świadectwa oraz dane kontaktowe.

 • Prośba o informację zwrotną. Możemy wykorzystywać informacje o użytkowniku w celu uzyskania informacji zwrotnej i skontaktowania się z nim w sprawie korzystania z naszej Witryny.

 • Aby umożliwić komunikację między użytkownikami. Możemy wykorzystywać informacje o użytkowniku w celu umożliwienia komunikacji między użytkownikami za zgodą każdego z nich.

 • Aby zarządzać kontami użytkowników. Możemy wykorzystywać informacje o użytkowniku w celu zarządzania jego kontem i utrzymania go w sprawności.

 • Aby wysyłać informacje administracyjne do użytkownika. Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe do wysyłania Państwu informacji o produktach, usługach i nowych funkcjach i/lub informacji o zmianach w naszych warunkach, zasadach i polityce.

 • Aby chronić nasze Usługi. Możemy wykorzystywać informacje o użytkowniku w ramach naszych działań mających na celu utrzymanie bezpieczeństwa naszej Strony (na przykład w celu monitorowania i zapobiegania oszustwom).

 • Aby egzekwować nasze warunki, zasady i politykę w celach biznesowych, aby spełnić wymagania prawne i regulacyjne lub w związku z naszą umową.

 • Aby odpowiedzieć na żądania prawne i zapobiec szkodzie. Jeśli otrzymamy wezwanie do sądu lub inne żądanie prawne, możemy być zmuszeni do sprawdzenia przechowywanych przez nas danych w celu określenia sposobu odpowiedzi.

 • Realizacja i zarządzanie zamówieniami. Możemy wykorzystywać informacje o użytkowniku do realizacji i zarządzania zamówieniami, płatnościami, zwrotami i wymianą dokonywanymi za pośrednictwem Strony internetowej.

 • Administrowanie losowaniami nagród i konkursami. Możemy wykorzystywać informacje o użytkowniku do administrowania losowaniami nagród i konkursami, gdy użytkownik zdecyduje się wziąć udział w naszych konkursach.

 • Aby dostarczyć i ułatwić dostarczenie usług użytkownikowi. Możemy wykorzystać informacje o użytkowniku w celu dostarczenia mu żądanej usługi.

 • Aby odpowiadać na zapytania użytkowników/oferować im wsparcie. Możemy wykorzystać informacje o użytkowniku, aby odpowiedzieć na jego zapytania i rozwiązać wszelkie potencjalne problemy związane z korzystaniem z naszych Usług.

 • Aby wysłać Ci komunikację marketingową i promocyjną. My i/lub nasi partnerzy marketingowi będący osobami trzecimi mogą wykorzystywać dane osobowe przesłane przez Państwa do naszych celów marketingowych, jeśli jest to zgodne z Państwa preferencjami marketingowymi. Na przykład, wyrażając zainteresowanie uzyskaniem informacji o nas lub naszej Witrynie, subskrybując marketing lub w inny sposób kontaktując się z nami, będziemy zbierać od Ciebie dane osobowe. W każdej chwili możesz zrezygnować z naszych marketingowych wiadomości e-mail (zob. "Jakie są Twoje prawa dotyczące prywatności?" poniżej).

 • Dostarczanie użytkownikowi ukierunkowanych reklam. Możemy wykorzystywać informacje o użytkowniku do opracowywania i wyświetlania spersonalizowanych treści i reklam (oraz współpracować z osobami trzecimi, które to robią) dostosowanych do zainteresowań i/lub lokalizacji użytkownika oraz do mierzenia ich skuteczności. Więcej informacji można znaleźć w naszym Powiadomieniu o plikach cookie: https://commodityfragrances.eu/pages/policies?tab-policies=cookie.

 • Dla innych celów biznesowych. Możemy wykorzystywać informacje o użytkowniku do innych celów biznesowych, takich jak analiza danych, identyfikacja trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz ocena i ulepszanie naszej strony internetowej, produktów, marketingu i doświadczeń użytkownika. Możemy wykorzystywać i przechowywać te informacje w formie zagregowanej i zanonimizowanej, tak aby nie były one kojarzone z poszczególnymi użytkownikami końcowymi i nie zawierały danych osobowych.

 • poprawa doświadczenia użytkownika

 

 

3. Czy Twoje dane zostaną komukolwiek udostępnione?

W skrócie: Udostępniamy informacje tylko za Twoją zgodą, w celu przestrzegania przepisów prawa, świadczenia Ci usług, ochrony Twoich praw lub wypełniania zobowiązań biznesowych.

Możemy przetwarzać lub udostępniać Państwa dane, które posiadamy w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • Zgoda: Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli wyraziłeś nam konkretną zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych w określonym celu.

 • Prawnie uzasadnione interesy: Możemy przetwarzać Twoje dane, gdy jest to racjonalnie konieczne do realizacji naszych uzasadnionych interesów.

 • Wykonanie umowy: W przypadku zawarcia z Państwem umowy, możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu spełnienia warunków naszej umowy.

 • Zobowiązania prawne: Możemy ujawnić informacje o użytkowniku, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani w celu spełnienia obowiązującego prawa, żądań rządowych, postępowania sądowego, nakazu sądowego lub procesu prawnego, np. w odpowiedzi na nakaz sądowy lub wezwanie do sądu (w tym w odpowiedzi na potrzeby władz publicznych w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa).

 • Istotne interesy: Możemy ujawnić Twoje dane, jeśli uznamy, że jest to niezbędne do zbadania, zapobieżenia lub podjęcia działań dotyczących potencjalnego naruszenia naszych zasad, podejrzenia oszustwa, sytuacji związanych z potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby i działań niezgodnych z prawem, lub jako dowód w postępowaniu sądowym, w które jesteśmy zaangażowani.

Bardziej szczegółowo, możemy być zmuszeni do przetwarzania danych lub udostępniania danych osobowych w następujących sytuacjach:

 • Transfery biznesowe. Możemy udostępniać lub przekazywać informacje o użytkowniku w związku z lub podczas negocjacji dotyczących fuzji, sprzedaży aktywów firmy, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności przez inną firmę.

 • Sprzedawcy, konsultanci i inni zewnętrzni dostawcy usług. Możemy udostępniać dane użytkownika zewnętrznym sprzedawcom, dostawcom usług, wykonawcom lub agentom, którzy świadczą usługi dla nas lub w naszym imieniu i wymagają dostępu do takich informacji w celu wykonania tej pracy. Przykłady obejmują: przetwarzanie płatności, analizę danych, dostarczanie wiadomości e-mail, usługi hostingowe, obsługę klienta i działania marketingowe. Możemy zezwolić wybranym stronom trzecim na korzystanie z technologii śledzenia na stronie internetowej, co umożliwi im gromadzenie w naszym imieniu danych na temat sposobu interakcji użytkownika z naszą stroną internetową w czasie. Informacje te mogą być wykorzystywane między innymi do analizy i śledzenia danych, określania popularności określonych treści, stron lub funkcji oraz lepszego zrozumienia aktywności online. O ile nie zostało to opisane w niniejszej informacji, nie udostępniamy, nie sprzedajemy, nie wynajmujemy ani nie handlujemy żadnymi informacjami o użytkowniku z osobami trzecimi dla ich celów promocyjnych. Z naszymi podmiotami przetwarzającymi dane zawarliśmy umowy, które mają na celu pomoc w zabezpieczeniu Twoich danych osobowych. Oznacza to, że nie mogą oni robić nic z Twoimi danymi osobowymi, jeśli nie otrzymają od nas instrukcji. Nie będą oni również udostępniać danych osobowych użytkownika żadnej organizacji poza nami. Zobowiązują się również do ochrony danych, które przechowują w naszym imieniu i do przechowywania ich przez okres, który został im zlecony.

 • Podmioty powiązane. Możemy udostępniać dane użytkownika naszym oddziałom, w którym to przypadku będziemy wymagać od tych oddziałów przestrzegania niniejszej informacji o prywatności. Podmioty stowarzyszone obejmują naszą spółkę macierzystą oraz wszelkie spółki zależne, partnerów w spółkach joint venture lub inne spółki, które kontrolujemy lub które są pod wspólną kontrolą z nami.

 

 

4. Komu będą udostępniane Twoje informacje?

W skrócie: Udostępniamy informacje tylko następującym kategoriom stron trzecich.

Udostępniamy i ujawniamy Twoje dane wyłącznie następującym kategoriom stron trzecich. Jeśli przetwarzaliśmy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę i chcesz ją cofnąć, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w poniższej sekcji zatytułowanej "Jak można się z nami skontaktować w sprawie tego powiadomienia?".

 • Przetwórcy płatności

 • Dostawca usług realizacji zamówień

 • Narzędzia finansowe i księgowe

 • Usługi analizy danych

 • Narzędzia do komunikacji i współpracy

 • Programy marketingu afiliacyjnego

 • Sieci reklamowe

 • Narzędzia sprzedaży i marketingu

 • Portale społecznościowe

 • Usługi rejestracji i uwierzytelniania kont użytkowników

 • Narzędzia do monitorowania wydajności

 • Platformy retargetingowe

 • Dostawcy usług hostingu stron internetowych

 • Narzędzia badawcze

 • Narzędzia do inżynierii produktu i projektowania

 • Dostawcy usług przechowywania danych

 • Usługi w chmurze

 

 

5. Czy używamy plików cookies i innych technologii śledzących?

W skrócie: Możemy używać plików cookie i innych technologii śledzenia do zbierania i przechowywania informacji o użytkowniku.

Możemy używać plików cookie i podobnych technologii śledzenia (takich jak sygnały nawigacyjne i piksele), aby uzyskać dostęp do informacji lub je przechowywać. Szczegółowe informacje na temat tego, jak wykorzystujemy takie technologie i jak można odmówić przyjęcia niektórych plików cookie, znajdują się w naszym Powiadomieniu o plikach cookie: https://commodityfragrances.eu/pages/policies?tab-policies=cookie.

 

 

6. Jak obsługujemy Twoje loginy społecznościowe?   

W skrócie: Jeśli zdecydujesz się zarejestrować lub zalogować do naszych usług za pomocą konta w mediach społecznościowych, możemy mieć dostęp do pewnych informacji o Tobie.

Nasza Witryna oferuje możliwość rejestracji i logowania przy użyciu danych konta w mediach społecznościowych innych firm (np. loginów z Facebooka lub Twittera). Jeśli zdecydujesz się to zrobić, otrzymamy pewne informacje o Twoim profilu od Twojego dostawcy mediów społecznościowych. Informacje o profilu, które otrzymujemy, mogą się różnić w zależności od danego dostawcy mediów społecznościowych, ale często będą obejmować imię i nazwisko, adres e-mail, listę znajomych, zdjęcie profilowe, a także inne informacje, które użytkownik zdecyduje się upublicznić na takiej platformie mediów społecznościowych.

Otrzymane informacje będziemy wykorzystywać wyłącznie do celów opisanych w niniejszej informacji o prywatności lub w inny sposób wyjaśnionych użytkownikowi na odpowiedniej stronie internetowej. Należy pamiętać, że nie kontrolujemy i nie ponosimy odpowiedzialności za inne sposoby wykorzystania danych osobowych przez zewnętrznego dostawcę mediów społecznościowych. Zalecamy zapoznanie się z ich informacją o prywatności, aby zrozumieć, w jaki sposób zbierają, wykorzystują i udostępniają dane osobowe użytkownika oraz jak można ustawić preferencje dotyczące prywatności w ich witrynach i aplikacjach.

 

 

7. Czy Twoje informacje są przekazywane w skali międzynarodowej?

W skrócie: Możemy przekazywać, przechowywać i przetwarzać Państwa informacje w krajach innych niż Państwa.

Nasze serwery znajdują się w Stanach Zjednoczonych. Jeśli wchodzisz na naszą stronę internetową spoza Stanów Zjednoczonych, pamiętaj, że Twoje informacje mogą być przekazywane, przechowywane i przetwarzane przez nas w naszych obiektach oraz przez osoby trzecie, którym możemy udostępniać Twoje dane osobowe (patrz "Czy Twoje dane będą komuś udostępniane?" powyżej), w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Jeśli użytkownik jest rezydentem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Wielkiej Brytanii (UK), to w krajach tych niekoniecznie obowiązują przepisy o ochronie danych osobowych lub inne podobne przepisy, które są tak samo kompleksowe jak w kraju użytkownika. Podejmiemy jednak wszelkie niezbędne środki w celu ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z niniejszą informacją o ochronie prywatności i obowiązującym prawem.

Standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej: 

Wdrożyliśmy środki mające na celu ochronę Twoich danych osobowych, w tym poprzez zastosowanie Standardowych Klauzul Umownych Komisji Europejskiej dla przekazywania danych osobowych pomiędzy spółkami naszej grupy oraz pomiędzy nami a naszymi dostawcami zewnętrznymi. Klauzule te wymagają od wszystkich odbiorców ochrony wszystkich przetwarzanych przez nich danych osobowych pochodzących z EOG lub Wielkiej Brytanii zgodnie z europejskimi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych. Nasze Standardowe Klauzule Umowne mogą być dostarczone na żądanie. Wdrożyliśmy podobne odpowiednie zabezpieczenia u naszych zewnętrznych dostawców usług i partnerów, a dalsze szczegóły mogą być dostarczone na żądanie.

 

 

8. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

W skrócie: Przechowujemy Państwa informacje tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszej informacji o prywatności, chyba że prawo wymaga inaczej.

Będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w niniejszej informacji o prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo (takie jak wymogi podatkowe, księgowe lub inne wymogi prawne). Żaden cel określony w niniejszej informacji nie będzie wymagał od nas przechowywania danych osobowych użytkownika dłużej niż przez okres, w którym użytkownicy mają u nas konto.

Jeśli nie będziemy mieli bieżącej, uzasadnionej potrzeby biznesowej do przetwarzania Państwa danych osobowych, usuniemy je lub zanonimizujemy, a jeśli nie będzie to możliwe (na przykład dlatego, że Państwa dane osobowe były przechowywane w archiwach zapasowych), wówczas bezpiecznie przechowamy Państwa dane osobowe i odizolujemy je od dalszego przetwarzania do czasu, gdy możliwe będzie ich usunięcie.

 

 

9. Jak dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych?

W skrócie: Dążymy do ochrony Twoich danych osobowych poprzez system organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa.

Wdrożyliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę bezpieczeństwa wszelkich przetwarzanych przez nas danych osobowych. Jednakże, pomimo naszych zabezpieczeń i wysiłków w celu zabezpieczenia informacji, żadna transmisja elektroniczna przez Internet lub technologia przechowywania informacji nie może być zagwarantowana jako w 100% bezpieczna, więc nie możemy obiecać ani zagwarantować, że hakerzy, cyberprzestępcy lub inne nieupoważnione osoby trzecie nie będą w stanie pokonać naszych zabezpieczeń i niewłaściwie gromadzić, uzyskiwać dostępu, kraść lub modyfikować informacji. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, przesyłanie danych osobowych do i z naszej Witryny odbywa się na Twoje własne ryzyko. Dostęp do Witryny należy uzyskiwać wyłącznie w bezpiecznym środowisku.

 

 

10. Jakie są Twoje prawa do prywatności?

 W skrócie: W niektórych regionach, takich jak Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) i Wielka Brytania (UK), masz prawa, które pozwalają Ci na większy dostęp do Twoich danych osobowych i kontrolę nad nimi. Użytkownik może w każdej chwili sprawdzić, zmienić lub zlikwidować swoje konto.

W niektórych regionach (takich jak EOG i Wielka Brytania) masz pewne prawa wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych. Mogą one obejmować prawo do (i) żądania dostępu i uzyskania kopii swoich danych osobowych, (ii) żądania sprostowania lub usunięcia; (iii) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych oraz (iv) w stosownych przypadkach, przenoszenia danych. W pewnych okolicznościach mogą Państwo mieć również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Aby złożyć takie żądanie, należy skorzystać z dane kontaktowe podany poniżej. Rozważymy i podejmiemy działania w związku z każdym wnioskiem zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Jeżeli przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych opieramy się na Państwa zgodzie, mają Państwo prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem, ani na przetwarzanie Państwa danych osobowych prowadzone w oparciu o zgodne z prawem podstawy przetwarzania inne niż zgoda.

Jeśli jesteś mieszkańcem EOG lub Wielkiej Brytanii i uważasz, że niezgodnie z prawem przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz również prawo złożyć skargę do lokalnego organu nadzorczego ds. ochrony danych. Ich dane kontaktowe można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Jeśli jesteś mieszkańcem Szwajcarii, dane kontaktowe do organów ochrony danych są dostępne tutaj: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

W przypadku pytań lub uwag dotyczących prawa do prywatności, możesz wysłać do nas wiadomość e-mail na adres customerserviceEU@commodityfragrances.com.

 

Informacje o koncie

Jeśli chcesz w dowolnym momencie przejrzeć lub zmienić informacje na swoim koncie lub zlikwidować swoje konto, możesz:

 • Skontaktować się z nami, korzystając z podanych danych kontaktowych.

Na Państwa prośbę o zamknięcie konta, dezaktywujemy lub usuniemy Państwa konto i informacje z naszych aktywnych baz danych. Możemy jednak zachować pewne informacje w naszych plikach w celu zapobiegania oszustwom, rozwiązywania problemów, pomocy w dochodzeniach, egzekwowania naszych Warunków użytkowania i/lub spełnienia obowiązujących wymogów prawnych.

Pliki cookie i podobne technologie: 

Większość przeglądarek internetowych jest domyślnie ustawiona na akceptowanie plików cookie. Jeśli wolisz, możesz zazwyczaj wybrać ustawienie przeglądarki, aby usunąć pliki cookie i odrzucić pliki cookie. Jeśli zdecydujesz się usunąć pliki cookie lub odrzucić pliki cookie, może to mieć wpływ na niektóre funkcje lub usługi naszej strony internetowej. Aby zrezygnować z reklamy opartej na zainteresowaniach, stosowanej przez reklamodawców na naszej stronie internetowej, odwiedź http://www.aboutads.info/choices/. Więcej informacji można znaleźć w naszym Powiadomieniu o plikach cookie: https://commodityfragrances.eu/pages/policies?tab-policies=cookie.

Rezygnacja z email marketingu: 

Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji z naszej marketingowej listy e-mailowej, klikając link rezygnacji z subskrypcji w wysyłanych przez nas e-mailach lub kontaktując się z nami przy użyciu danych podanych poniżej. Użytkownik zostanie usunięty z listy marketingowych wiadomości e-mail - jednak nadal możemy komunikować się z Użytkownikiem, na przykład w celu wysyłania wiadomości e-mail związanych z usługami, które są niezbędne do administrowania i korzystania z konta Użytkownika, odpowiadania na zgłoszenia serwisowe lub w innych celach niemarketingowych. Aby w inny sposób zrezygnować, użytkownik może:

 • Skontaktować się z nami, korzystając z podanych danych kontaktowych.

 

 

11. Elementy sterujące dla funkcji "nie śledź

Większość przeglądarek internetowych oraz niektóre mobilne systemy operacyjne i aplikacje mobilne posiadają funkcję lub ustawienie Do-Not-Track ("DNT"), które można aktywować, aby zasygnalizować swoje preferencje dotyczące prywatności, aby nie monitorować i nie gromadzić danych na temat czynności przeglądania Internetu. Na tym etapie nie został opracowany jednolity standard technologiczny rozpoznawania i wdrażania sygnałów DNT. W związku z tym, obecnie nie reagujemy na sygnały DNT wysyłane przez przeglądarkę, ani na żaden inny mechanizm, który automatycznie informuje o tym, że użytkownik nie chce być śledzony w sieci. Jeśli w przyszłości zostanie przyjęty standard śledzenia online, którego będziemy musieli przestrzegać, poinformujemy Cię o tej praktyce w zmienionej wersji niniejszej informacji o prywatności. 

 

 

12. Czy dokonujemy aktualizacji tego ogłoszenia? 

W skrócie: Tak, będziemy aktualizować to powiadomienie w miarę potrzeby, aby zachować zgodność z odpowiednimi przepisami. 

Możemy od czasu do czasu aktualizować niniejszą informację o ochronie prywatności. Zaktualizowana wersja będzie oznaczona datą "Zaktualizowano", a zaktualizowana wersja będzie obowiązywać od momentu jej udostępnienia. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej informacji o ochronie prywatności, możemy powiadomić o tym użytkownika poprzez umieszczenie w widocznym miejscu informacji o takich zmianach lub poprzez bezpośrednie wysłanie powiadomienia. Zachęcamy do częstego przeglądania niniejszej informacji o ochronie prywatności, aby być na bieżąco z tym, jak chronimy informacje o użytkowniku.

 

 

13. Jak można się z nami skontaktować w sprawie tego powiadomienia?

Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące tego powiadomienia, możesz wysłać do nas e-mail na adres customerserviceEU@commodityfragrances.com lub pocztą na adres:
 

Commodity Fragrances EU BV

Rhijnspoorplein 10-38

Amsterdam, Holandia Północna 1018TX

Niderlandy

 

 

14. Jak możesz przeglądać, aktualizować lub usuwać dane, które zbieramy od Ciebie?

W zależności od przepisów obowiązujących w Twoim kraju, możesz mieć prawo do żądania dostępu do danych osobowych, które zbieramy od Ciebie, zmiany tych informacji lub usunięcia ich w niektórych okolicznościach. Aby poprosić o przegląd, aktualizację lub usunięcie swoich danych osobowych, należy przesłać formularz wniosku, klikając przycisk tutaj.

 

 

Cookie

Polityka dotycząca plików cookie

Ostatnia aktualizacja 04 listopada 2021 r.

 

Niniejsza Polityka dotycząca plików cookie wyjaśnia, jak Commodity Fragrances EU BV ("Spółka", "my","nas" i"nasz") wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie, aby rozpoznać użytkownika podczas odwiedzania naszych stron internetowych pod adresem. https://commodityfragrances.eu("Strony"). Wyjaśnia czym są te technologie i dlaczego ich używamy, jak również Twoje prawa do kontrolowania naszego ich wykorzystania.

W niektórych przypadkach możemy używać plików cookie do zbierania danych osobowych, lub które stają się danymi osobowymi, jeśli połączymy je z innymi informacjami.

 

Co to są pliki cookie?

Pliki cookies to małe pliki danych, które są umieszczane na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej. Pliki cookie są powszechnie używane przez właścicieli stron internetowych w celu umożliwienia lub usprawnienia działania ich stron, a także w celu dostarczania informacji sprawozdawczych.

Pliki cookie ustawione przez właściciela strony (w tym przypadku Commodity Fragrances EU BV) nazywane są "pierwszymi plikami cookie". Pliki cookie ustawione przez strony inne niż właściciel strony nazywane są "plikami cookie strony trzeciej". Pliki cookie osób trzecich umożliwiają osobom trzecim korzystanie z funkcji lub funkcjonalności na stronie internetowej lub za jej pośrednictwem (np. jak reklamy, interaktywne treści i analizy). Strony, które ustawiają te pliki cookie osób trzecich, mogą rozpoznać Państwa komputer zarówno podczas odwiedzania danej strony internetowej, jak i podczas odwiedzania niektórych innych stron internetowych.

 

Dlaczego używamy plików cookie?

Używamy plików cookie pierwszej i trzeciej strony z kilku powodów. Niektóre pliki cookie są wymagane z przyczyn technicznych, aby nasze Strony mogły działać, i nazywamy je "niezbędnymi" lub "ściśle niezbędnymi" plikami cookie. Inne pliki cookie umożliwiają nam również śledzenie i kierowanie zainteresowań naszych użytkowników w celu poprawy doświadczenia na naszych Nieruchomościach Online. Strony trzecie obsługują pliki cookie za pośrednictwem naszych Stron w celach reklamowych, analitycznych i innych. Zostało to opisane bardziej szczegółowo poniżej.

Konkretne rodzaje plików cookie pierwszej i trzeciej strony obsługiwane za pośrednictwem naszych stron internetowych oraz cele, do których służą, zostały opisane poniżej (należy pamiętać, że konkretne pliki cookie mogą się różnić w zależności od konkretnych Właściwości Online, które odwiedzasz):

 

Jak mogę kontrolować pliki cookie?

Użytkownik ma prawo decydować, czy chce akceptować czy odrzucać pliki cookie. Użytkownik może skorzystać ze swoich praw dotyczących plików cookie, ustawiając swoje preferencje w Menedżerze zgody na pliki cookie. Menedżer zgód na pliki cookie umożliwia wybór kategorii plików cookie, które użytkownik akceptuje lub odrzuca. Istotne pliki cookie nie mogą zostać odrzucone, ponieważ są one niezbędne do świadczenia usług na rzecz użytkownika.

Menedżer zgody na pliki cookie można znaleźć w banerze powiadomień i na naszej stronie internetowej. Jeśli zdecydujesz się odrzucić pliki cookie, możesz nadal korzystać z naszej strony internetowej, chociaż dostęp do niektórych funkcji i obszarów naszej strony internetowej może być ograniczony. Mogą Państwo również ustawić lub zmienić ustawienia przeglądarki internetowej tak, aby akceptowała lub odrzucała pliki cookie. Ponieważ środki, za pomocą których można odrzucić pliki cookie poprzez kontrolę przeglądarki internetowej różnią się w zależności od przeglądarki, należy odwiedzić menu pomocy przeglądarki, aby uzyskać więcej informacji.

Ponadto większość sieci reklamowych oferuje możliwość rezygnacji z reklamy ukierunkowanej. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę http://www.aboutads.info/choices/ lub http://www.youronlinechoices.com.

Konkretne rodzaje plików cookie pierwszej i trzeciej strony obsługiwane za pośrednictwem naszych Stron oraz cele, do których służą, zostały opisane w poniższej tabeli (proszę zwrócić uwagę, że konkretne pliki cookie mogą się różnić w zależności od konkretnych Właściwości Online, które odwiedzasz):

 

Niezbędne pliki cookie strony internetowej:

Te pliki cookie są absolutnie niezbędne do świadczenia Państwu usług dostępnych za pośrednictwem naszej Witryny oraz do korzystania z niektórych jej funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów.

Imię: __tlbcpv
Cel: Służy do rejestrowania unikalnych odsłon banera zgody przez odwiedzających.
Dostawca: .termly.io
Serwis: Wyświetl Politykę prywatności serwisuTermly   
Kraj: Stany Zjednoczone
Typ: http_cookie
Wygasa za: 1 rok
Pliki cookie dotyczące analizy i dostosowania:

Te pliki cookie gromadzą informacje, które są wykorzystywane albo w formie zbiorczej, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób nasze witryny są wykorzystywane lub jak skuteczne są nasze kampanie marketingowe, lub aby pomóc nam dostosować nasze witryny dla Ciebie.

Imię: _s
Cel: Analityka Shopify.
Dostawca: .commodityfragrances.eu
Serwis: Shopify.com Zobacz usługę Polityka prywatności  
Kraj: Kanada
Typ: http_cookie
Wygasa za: 30 minut
Imię: _y
Cel: Analityka Shopify.
Dostawca: .commodityfragrances.eu
Serwis: Shopify.com Zobacz usługę Polityka prywatności  
Kraj: Kanada
Typ: http_cookie
Wygasa za: 11 miesięcy 30 dni
Imię: _shopify_s
Cel: Analityka Shopify.
Dostawca: .commodityfragrances.eu
Serwis: Shopify.com Zobacz usługę Polityka prywatności  
Kraj: Kanada
Typ: http_cookie
Wygasa za: 30 minut
Imię: #collect
Cel: Wysyła dane takie jak zachowanie odwiedzającego i urządzenie do Google Analytics. Jest w stanie śledzić odwiedzającego w różnych kanałach marketingowych i na różnych urządzeniach. Jest to plik cookie typu pixel tracker, którego aktywność trwa przez cały czas trwania sesji przeglądania.
Dostawca: commodityfragrances.eu
Serwis: Zobacz usługę Polityka prywatności Google Analytics  
Kraj: Stany Zjednoczone
Typ: pixel_tracker
Wygasa za: sesja
Imię: _gid
Cel: Przechowuje wpis unikalnego identyfikatora, który jest następnie wykorzystywany do tworzenia danych statystycznych dotyczących korzystania z witryny przez odwiedzających. Jest to typ HTTP cookie i wygasa po zakończeniu sesji przeglądania.
Dostawca: .commodityfragrances.eu
Serwis: Zobacz usługę Polityka prywatności Google Analytics  
Kraj: Kanada
Typ: http_cookie
Wygasa za: 1 dzień
Imię: _shopify_y
Cel: Analityka Shopify.
Dostawca: .commodityfragrances.eu
Serwis: Shopify.com Zobacz usługę Polityka prywatności  
Kraj: Kanada
Typ: http_cookie
Wygasa za: 11 miesięcy 30 dni
Imię: _ga
Cel: Zapisuje konkretny identyfikator, który służy do uzyskiwania danych o korzystaniu z witryny przez użytkownika. Jest to plik cookie HTTP, który wygasa po 2 latach.
Dostawca: .commodityfragrances.eu
Serwis: Zobacz usługę Polityka prywatności Google Analytics  
Kraj: Kanada
Typ: http_cookie
Wygasa za: 1 rok 11 miesięcy 29 dni
Imię: _gat
Cel: Służy do monitorowania liczby żądań serwera Google Analytics podczas korzystania z Google Tag Manager.
Dostawca: .commodityfragrances.eu
Serwis: Zobacz usługę Polityka prywatności Google Analytics  
Kraj: Kanada
Typ: http_cookie
Wygasa za: 1 minuta
Reklamowe pliki cookie:

Te pliki cookie są wykorzystywane do tego, aby przekazy reklamowe były bardziej dopasowane do użytkownika. Wykonują one takie funkcje, jak zapobieganie ciągłemu ponownemu wyświetlaniu tej samej reklamy, zapewnienie prawidłowego wyświetlania reklam dla reklamodawców oraz w niektórych przypadkach wybieranie reklam opartych na zainteresowaniach użytkownika.

Imię: _orig_referrer
Cel: Śledź strony docelowe.
Dostawca: .commodityfragrances.eu
Serwis: Shopify.com Zobacz usługę Polityka prywatności  
Kraj: Kanada
Typ: http_cookie
Wygasa za: 14 dni
Imię: _shopify_sa_t
Cel: Analityka Shopify związana z marketingiem i poleceniami.
Dostawca: .commodityfragrances.eu
Serwis: Shopify.com Zobacz usługę Polityka prywatności  
Kraj: Kanada
Typ: http_cookie
Wygasa za: 30 minut
Imię: _landing_page
Cel: Śledź strony docelowe.
Dostawca: .commodityfragrances.eu
Serwis: Shopify.com Zobacz usługę Polityka prywatności  
Kraj: Kanada
Typ: http_cookie
Wygasa za: 14 dni
Imię: _shopify_sa_p
Cel: Analityka Shopify związana z marketingiem i poleceniami.
Dostawca: .commodityfragrances.eu
Serwis: Shopify.com Zobacz usługę Polityka prywatności  
Kraj: Kanada
Typ: http_cookie
Wygasa za: 30 minut
Imię: _tracking_consent
Cel: Preferencje dotyczące śledzenia.
Dostawca: .commodityfragrances.eu
Serwis: Shopify.com Zobacz usługę Polityka prywatności  
Kraj: Kanada
Typ: http_cookie
Wygasa za: 11 miesięcy 30 dni
Niesklasyfikowane pliki cookies:

Są to pliki cookie, które nie zostały jeszcze skategoryzowane. Jesteśmy w trakcie klasyfikacji tych plików cookie z pomocą ich dostawców.

Imię: lokalizacja
Cel: __________
Dostawca: commodityfragrances.eu
Serwis: __________  
Kraj: Kanada
Typ: http_cookie
Wygasa za: 14 dni
Imię: cart_currency
Cel: __________
Dostawca: commodityfragrances.eu
Serwis: __________  
Kraj: Kanada
Typ: http_cookie
Wygasa za: 14 dni
Imię: _shopify_tm
Cel: __________
Dostawca: .commodityfragrances.eu
Serwis: __________  
Kraj: Kanada
Typ: server_cookie
Wygasa za: 30 minut
Imię: __kla_viewed
Cel: __________
Dostawca: commodityfragrances.eu
Serwis: __________  
Kraj: Kanada
Typ: html_local_storage
Wygasa za: trwały
Imię: __kla_id
Cel: __________
Dostawca: commodityfragrances.eu
Serwis: __________  
Kraj: Kanada
Typ: http_cookie
Wygasa za: 1 rok 11 miesięcy 29 dni
Imię: _shopify_tw
Cel: __________
Dostawca: .commodityfragrances.eu
Serwis: __________  
Kraj: Kanada
Typ: http_cookie
Wygasa za: 14 dni
Imię: _shopify_m
Cel: __________
Dostawca: .commodityfragrances.eu
Serwis: __________  
Kraj: Kanada
Typ: server_cookie
Wygasa za: 11 miesięcy 30 dni
Imię: secure_customer_sig
Cel: __________
Dostawca: commodityfragrances.eu
Serwis: __________  
Kraj: Kanada
Typ: http_cookie
Wygasa za: 11 miesięcy 30 dni
Imię: shopify_pay_redirect
Cel: __________
Dostawca: commodityfragrances.eu
Serwis: __________  
Kraj: Kanada
Typ: http_cookie
Wygasa za: 1 godzina
Imię: keep_alive
Cel: __________
Dostawca: commodityfragrances.eu
Serwis: __________  
Kraj: Kanada
Typ: http_cookie
Wygasa za: 14 dni
Imię: cozyHash
Cel: __________
Dostawca: commodityfragrances.eu
Serwis: __________  
Kraj: Kanada
Typ: http_cookie
Wygasa za: sesja
Imię: _pay_session
Cel: __________
Dostawca: shop.app
Serwis: __________  
Kraj: Kanada
Typ: server_cookie
Wygasa za: sesja
Co z innymi technologiami śledzenia, takimi jak sygnały nawigacyjne?

Pliki cookie nie są jedynym sposobem rozpoznawania lub śledzenia osób odwiedzających stronę internetową. Możemy od czasu do czasu używać innych, podobnych technologii, takich jak sygnały nawigacyjne (czasami nazywane "pikselami śledzącymi" lub "czystymi gifami"). Są to niewielkie pliki graficzne zawierające unikalny identyfikator, który umożliwia nam rozpoznanie, kiedy ktoś odwiedził nasze strony internetowe lub otworzył wiadomość e-mail zawierającą te pliki. Pozwala nam to, na przykład, monitorować wzorce ruchu użytkowników z jednej strony w witrynie do drugiej, dostarczać lub komunikować się z plikami cookie, zrozumieć, czy użytkownik trafił do witryny z reklamy online wyświetlanej w witrynie internetowej osoby trzeciej, poprawić wydajność witryny i zmierzyć sukces kampanii marketingowych e-mail. W wielu przypadkach technologie te są uzależnione od plików cookie w celu prawidłowego funkcjonowania, a zatem odrzucenie plików cookie zakłóci ich funkcjonowanie.

 

Czy używacie plików cookie Flash lub Local Shared Objects?

Witryny mogą również używać tak zwanych "Flash Cookies" (znanych również jako Local Shared Objects lub "LSO") w celu, między innymi, zbierania i przechowywania informacji o korzystaniu z naszych usług, zapobiegania oszustwom i dla innych operacji na stronie.

Jeśli nie chcesz, aby pliki Flash Cookies były przechowywane na Twoim komputerze, możesz dostosować ustawienia swojego odtwarzacza Flash, aby zablokować przechowywanie plików Flash Cookies za pomocą narzędzi zawartych w Panel ustawień pamięci masowej witryny. Możesz również kontrolować Flash Cookies przechodząc na stronę Globalny panel ustawień przechowywania danych i postępując zgodnie z instrukcjami (które mogą zawierać instrukcje wyjaśniające na przykład, jak usunąć istniejące pliki Flash Cookies (zwane w witrynie Macromedia "informacjami"), jak zapobiec umieszczaniu plików Flash LSO na komputerze użytkownika bez jego pytania oraz (w przypadku Flash Player 8 i nowszych) jak zablokować pliki Flash Cookies, które nie są dostarczane przez operatora strony, na której użytkownik się znajduje w danym momencie).

Należy pamiętać, że ustawienie programu Flash Player w taki sposób, aby ograniczyć akceptację plików cookie Flash, może zmniejszyć lub utrudnić działanie niektórych aplikacji Flash, w tym potencjalnie aplikacji Flash używanych w połączeniu z naszymi usługami lub treściami online.

 

Czy obsługujecie reklamy ukierunkowane?

Strony trzecie mogą obsługiwać pliki cookie na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika w celu obsługi reklam za pośrednictwem naszych Witryn. Firmy te mogą wykorzystywać informacje o Państwa wizytach na tej i innych stronach internetowych w celu dostarczania odpowiednich reklam towarów i usług, którymi mogą być Państwo zainteresowani. Mogą one również stosować technologię, która jest używana do pomiaru skuteczności reklam. Może to być osiągnięte przez nich za pomocą plików cookie lub sygnalizatorów sieci web do zbierania informacji o Twoich wizytach w tej i innych witrynach w celu zapewnienia odpowiednich reklam towarów i usług, które mogą Cię zainteresować. Informacje zebrane w tym procesie nie pozwalają nam ani im na identyfikację Twojego imienia i nazwiska, danych kontaktowych lub innych szczegółów, które bezpośrednio Cię identyfikują, chyba że zdecydujesz się je podać.

 

Jak często będą Państwo aktualizować niniejszą Politykę plików cookie?

Możemy od czasu do czasu aktualizować niniejsze Zasady dotyczące plików cookie w celu odzwierciedlenia np. zmian w stosowanych przez nas plikach cookie lub z innych powodów operacyjnych, prawnych lub regulacyjnych. Prosimy zatem regularnie odwiedzać niniejsze Zasady dotyczące plików cookie, aby być na bieżąco z informacjami o stosowaniu przez nas plików cookie i powiązanych technologii.

Data na górze niniejszej Polityki plików cookie wskazuje, kiedy była ona ostatnio aktualizowana.

 

Gdzie mogę uzyskać więcej informacji?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące korzystania przez nas z plików cookie lub innych technologii, napisz do nas na adres customerserviceeu@commodityfragrances.com lub pocztą na adres:

 

Commodity Fragrances EU BV

Rhijnspoorplein 10-38

Amsterdam, Holandia Północna 1018TX

Niderlandy

Telefon: (+31)20 308 2238

Zasady i warunki
ZASADY I WARUNKI
Ostatnia aktualizacja 06 grudnia 2021 r.
Niniejsze Warunki użytkowania stanowią prawnie wiążącą umowę zawartą pomiędzy użytkownikiem, osobiście lub w imieniu podmiotu ("użytkownik") a Commodity Fragrances EU BV, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Commodity ("Commodity", “my”, “nas", lub "nasz"), dotyczących dostępu i korzystania przez użytkownika z https://commodityfragrances.eu witryny, jak również wszelkich innych form medialnych, kanałów medialnych, mobilnych stron internetowych lub aplikacji mobilnych związanych, powiązanych lub w inny sposób połączonych z nimi (łącznie zwane "Witryną"). Jesteśmy zarejestrowani w Niderlandy a nasza siedziba mieści się pod adresem Rhijnspoorplein 10-38, Amsterdam, Holandia Północna 1018TX. Nasz numer VAT to NL8627.57.745.B.01. Użytkownik potwierdza, że uzyskując dostęp do Witryny, przeczytał, zrozumiał i zgodził się przestrzegać wszystkich niniejszych Warunków użytkowania. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z WSZYSTKIMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA, NIE MOŻESZ KORZYSTAĆ ZE STRONY I MUSISZ NATYCHMIAST ZAPRZESTAĆ KORZYSTANIA Z NIEJ.
Uzupełniające warunki i dokumenty, które mogą być od czasu do czasu umieszczane na Witrynie, zostają niniejszym wyraźnie włączone do niniejszego Regulaminu przez odniesienie. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do wprowadzania zmian lub modyfikacji w niniejszych Warunkach użytkowania. od czasu do czasu. Będziemy informować Państwa o wszelkich zmianach poprzez aktualizację daty "Ostatnia aktualizacja" w niniejszych Warunkach użytkowania, a Państwo zrzekacie się prawa do otrzymywania szczegółowych powiadomień o każdej takiej zmianie. Należy upewnić się, że sprawdzają Państwo obowiązujące Warunki za każdym razem, gdy korzystają Państwo z naszej Witryny, aby zrozumieć, które Warunki mają zastosowanie. Użytkownik podlega zmianom w zmienionych Warunkach użytkowania i uznaje się, że zapoznał się z nimi i zaakceptował je poprzez dalsze korzystanie z Witryny po dacie opublikowania zmienionych Warunków użytkowania.
Informacje zawarte na Witrynie nie są przeznaczone do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, w którym takie rozpowszechnianie lub wykorzystywanie byłoby sprzeczne z prawem lub regulacjami, lub w którym podlegalibyśmy jakimkolwiek wymogom rejestracyjnym w takiej jurysdykcji lub kraju. W związku z tym osoby, które decydują się na dostęp do Witryny z innych miejsc, robią to z własnej inicjatywy i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie lokalnych przepisów prawa, jeśli i w zakresie, w jakim przepisy te mają zastosowanie.
Wszyscy użytkownicy, którzy są niepełnoletni w jurysdykcji, w której zamieszkują (zazwyczaj poniżej 18 roku życia), muszą uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna i być przez niego bezpośrednio nadzorowani, aby móc korzystać z Witryny. Jeśli użytkownik jest niepełnoletni, przed rozpoczęciem korzystania z Witrynyy musi poprosić rodzica lub opiekuna o przeczytanie i zaakceptowanie niniejszych Warunków użytkowania.
2. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
O ile nie wskazano inaczej, Witryna jest naszą własnością, a cały kod źródłowy, bazy danych, funkcjonalność, oprogramowanie, projekty stron internetowych, audio, wideo, tekst, zdjęcia i grafika na Stronie (łącznie zwane "Treścią") oraz znaki towarowe, znaki usługowe i logo w nich zawarte ("Znaki") są własnością lub są kontrolowane przez nas lub są nam licencjonowane i są chronione prawami autorskimi i prawami dotyczącymi znaków towarowych oraz różnymi innymi prawami własności intelektualnej i prawami dotyczącymi nieuczciwej konkurencji obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych, międzynarodowymi prawami autorskimi i konwencjami międzynarodowymi. Treść i Znaki są udostępniane na Stronie "W STANIE, W JAKIM SĄ" wyłącznie do informacji i użytku osobistego. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach użytkowania, żadna część Witryny, żadne Treści ani Znaki nie mogą być kopiowane, reprodukowane, agregowane, ponownie publikowane, przesyłane, zamieszczane, publicznie wyświetlane, kodowane, tłumaczone, przekazywane, dystrybuowane, sprzedawane, licencjonowane ani w żaden inny sposób wykorzystywane do jakichkolwiek celów komercyjnych bez naszej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody.
Pod warunkiem, że jesteś uprawniony do korzystania z Witryny, udzielamy Ci ograniczonej licencji na dostęp i korzystanie ze Strony oraz na pobieranie lub drukowanie kopii dowolnej części Treści, do której uzyskałeś prawidłowy dostęp, wyłącznie na Twój osobisty, niekomercyjny użytek. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do Strony, Treści i Znaków, które nie zostały w sposób wyraźny przyznane Użytkownikowi.
3. REPREZENTACJE UŻYTKOWNIKÓW
Korzystając z Witryny, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (1) wszystkie podane przez Państwa informacje rejestracyjne będą prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne; (2) użytkownik będzie dbał o dokładność tych informacji i w razie potrzeby niezwłocznie aktualizował informacje rejestracyjne; (3) posiada zdolność prawną i zgadza się przestrzegać niniejszych Warunków użytkowania; (4) nie jesteś osobą niepełnoletnią w jurysdykcji, w której mieszkaszlub, w przypadku osób niepełnoletnich, użytkownik otrzymał zgodę rodziców na korzystanie z Witryny; (5) nie będziesz uzyskiwał dostępu do Witryny za pomocą środków automatycznych lub nie-ludzkich, czy to za pomocą bota, skryptu lub w inny sposób; (6) użytkownik nie będzie wykorzystywał Witryny do żadnych nielegalnych lub nieuprawnionych celów; oraz (7) korzystanie przez użytkownika z Witryny nie będzie naruszać żadnych obowiązujących przepisów prawa ani regulacji.
Jeśli podasz jakiekolwiek informacje, które są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, mamy prawo zawiesić lub zamknąć Twoje konto i odmówić wszelkiego bieżącego lub przyszłego korzystania z Witryny (lub jej części).
4. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA
Użytkownik może zostać poproszony o zarejestrowanie się na Witrynie. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania poufności swojego hasła i ponosi odpowiedzialność za wszelkie wykorzystanie swojego konta i hasła. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia, odzyskania lub zmiany wybranej przez Państwa nazwy użytkownika, jeśli uznamy, według własnego uznania, że jest ona nieodpowiednia, nieprzyzwoita lub w inny sposób niestosowna.
5. PRODUKTY
Dokładamy wszelkich starań, aby kolory, cechy, specyfikacje i szczegóły produktów dostępnych na Stronie były wyświetlane jak najdokładniej. Nie gwarantujemy jednak, że kolory, cechy, specyfikacje i szczegóły produktów będą dokładne, kompletne, niezawodne, aktualne lub wolne od innych błędów, a Państwa wyświetlacz elektroniczny może nie odzwierciedlać dokładnie rzeczywistych kolorów i szczegółów produktów. Wszystkie produkty są zależne od dostępnościi nie możemy zagwarantować, że produkty będą dostępne w magazynie.. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania sprzedaży dowolnych produktów w dowolnym momencie z dowolnego powodu. Ceny wszystkich produktów mogą ulec zmianie.
6. ZAKUPY I PŁATNOŚCI
Akceptujemy następujące formy płatności:
-  Visa
-  Mastercard
-  American Express
-  Discover
-  PayPal
-  Apple Pay
-  Google Pay
-  Maestro
-  iDEAL
-  Bancontact
 
Użytkownik zgadza się podać aktualne, kompletne i dokładne informacje o zakupie i koncie w przypadku wszystkich zakupów dokonywanych za pośrednictwem Witryny. Użytkownik zobowiązuje się również do niezwłocznego aktualizowania informacji dotyczących konta i płatności, w tym adresu e-mail, metody płatności i daty ważności karty płatniczej, abyśmy mogli zrealizować transakcje i skontaktować się z użytkownikiem w razie potrzeby. Podatek od sprzedaży zostanie doliczony do ceny zakupu, jeśli uznamy to za wymagane przez nas. Możemy zmienić ceny w dowolnym momencie. Wszystkie płatności powinny być w Euro.
Użytkownik zgadza się zapłacić wszystkie opłaty według cen obowiązujących w danym momencie za zakupy oraz wszelkie obowiązujące opłaty za przesyłkę, a także upoważnia nas do obciążenia wybranego przez siebie dostawcy usług płatniczych wszelkimi takimi kwotami po złożeniu zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania błędów lub pomyłek w wycenach, nawet jeśli zażądaliśmy już zapłaty lub ją otrzymaliśmy.
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia każdego zamówienia złożonego za pośrednictwem Witryny. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub w ramach tego samego konta klienta, tej samej metody płatności, i/lub zamówień, które wykorzystują ten sam adres rozliczeniowy lub wysyłkowy. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazu zamówień, które według naszej wyłącznej oceny wydają się być złożone przez dealerów, sprzedawców lub dystrybutorów.
7. ZWROTY POLITYKA
Przed dokonaniem jakichkolwiek zakupów prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Zwrotów zamieszczoną na Witrynie.

8. DZIAŁANIA ZABRONIONE
Użytkownik nie może uzyskać dostępu do Witryny ani korzystać z niej w celach innych niż te, dla których witryna została przez nas udostępniona. Witryna nie może być używana w związku z jakimikolwiek przedsięwzięciami komercyjnymi, z wyjątkiem tych, które są wyraźnie popierane lub zatwierdzone przez nas.
Jako użytkownik Witryny, użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie:
 • Systematycznie pobierał danych lub innych treści z Witryny w celu tworzenia lub kompilowania, bezpośrednio lub pośrednio, zbiorów, zestawień, baz danych lub katalogów bez naszej pisemnej zgody.
 • Oszukiwać, wyłudzać lub wprowadzać w błąd nas i innych użytkowników, zwłaszcza w przypadku prób zdobycia poufnych informacji o koncie, takich jak hasła użytkownika.
 • Obejść, wyłączyć lub w inny sposób zakłócić funkcje związane z bezpieczeństwem Witryny, w tym funkcje, które zapobiegają lub ograniczają wykorzystanie lub kopiowanie jakiejkolwiek treści lub egzekwują ograniczenia w korzystaniu z Witryny i/lub treści na niej zawartych.
 • Dyskredytować, szargać lub w inny sposób szkodzić, w naszej opinii, nam i/lub Witrynie.
 • Wykorzystywał jakichkolwiek informacji uzyskanych z Witryny w celu nękania, znęcania się lub szkodzenia innym osobom.
 • Niewłaściwie korzystał z naszych usług wsparcia lub składał fałszywe zgłoszenia o nadużyciach lub niewłaściwym postępowaniu.
 • Korzystał z Witryny w sposób niezgodny z obowiązującym prawem lub przepisami.
 • Angażował się w nieautoryzowane kadrowanie lub linkowanie do Witryny.
 • Wgrywanie lub przesyłanie (lub próby wgrywania lub przesyłania) wirusów, koni trojańskich lub innych materiałów, w tym nadmierne używanie dużych liter i spamowanie (ciągłe umieszczanie powtarzającego się tekstu), które zakłócają niezakłócone korzystanie ze Strony przez jakąkolwiek stronę lub modyfikują, osłabiają, zakłócają, zmieniają lub zakłócają korzystanie, cechy, funkcje, działanie lub utrzymanie Strony.
 • Zaangażowanie się w jakiekolwiek zautomatyzowane użycie systemu, takie jak używanie skryptów do wysyłania komentarzy lub wiadomości, lub używanie jakichkolwiek narzędzi do eksploracji danych, robotów lub podobnych narzędzi do zbierania i ekstrakcji danych.
 • Usuwał informacji o prawach autorskich lub innych prawach własności z jakiejkolwiek Treści.
 • Próbował podszywać się pod innego użytkownika lub osobę albo używał nazwy użytkownika innego użytkownika.
 • Przesyłał lub przekazywał (lub próby przesyłania lub przekazywania) jakichkolwiek materiałów, które działają jako pasywny lub aktywny mechanizm zbierania lub przekazywania informacji, w tym bez ograniczeń, formatów wymiany czystej grafiki ("gifs"), pikseli 1×1, robaków internetowych, plików cookie lub innych podobnych urządzeń (czasami określanych jako "spyware" lub "pasywne mechanizmy zbierania" lub "pcms").
 • Zakłócał, przerywał lub stwarzał nadmiernego obciążenia dla Witryny, sieci lub usług połączonych z Witryną.
 • Nękał, denerwował, zastraszał ani groził żadnemu z naszych pracowników lub agentów zaangażowanych w dostarczanie jakiejkolwiek części Witryny użytkownikowi.
 • Próbował ominąć wszelkie środki stosowane na Witrynie, mające na celu uniemożliwienie lub ograniczenie dostępu do Strony lub jakiejkolwiek jej części.
 • Kopiował lub adaptował oprogramowania Witryny, w tym, ale nie tylko, Flash, PHP, HTML, JavaScript lub innego kodu.
 • Z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez obowiązujące prawo, odszyfrowywanie, dekompilowanie, dezasemblowanie lub odtwarzanie kodu źródłowego oprogramowania z którego składa się Witryna lub w jakikolwiek sposób stanowiącego jej część.
 • Z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wynikiem korzystania ze standardowej wyszukiwarki lub przeglądarki internetowej, nie należy używać, uruchamiać, rozwijać ani rozpowszechniać żadnych zautomatyzowanych systemów, w tym bez ograniczeń żadnych pająków, robotów, narzędzi do oszukiwania, skrobaków lub czytników offline, które uzyskują dostęp do Witryny, ani używać lub uruchamiać żadnych nieautoryzowanych skryptów lub innego oprogramowania.
 • Korzystał z usług agenta lub agenta ds. zakupów w celu dokonywania zakupów na Witrynie.
 • Nieuprawnione korzystał z Witryny, w tym zbierał nazwy użytkowników i/lub adresy e-mail użytkowników drogą elektroniczną lub w inny sposób w celu wysyłania niechcianych wiadomości e-mail lub tworzenia kont użytkowników w sposób zautomatyzowany lub pod fałszywym pretekstem.
 • Wykorzystywał Witryny w ramach jakichkolwiek działań mających na celu konkurowanie z nami lub w inny sposób wykorzystywania Witryny i/lub Treści do jakichkolwiek przedsięwzięć lub przedsięwzięć komercyjnych generujących przychody.
 • Używał Witryny do reklamowania lub oferowania sprzedaży towarów i usług.
 • Sprzedawał lub w inny sposób przekazywał swój profil.
9. WKŁADY GENEROWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW
Witryna może zapraszać użytkownika do czatowania, wnoszenia wkładu lub uczestnictwa w blogach, forach dyskusyjnych, forach internetowych i innych funkcjach, a także może zapewniać użytkownikowi możliwość tworzenia, przesyłania, zamieszczania, wyświetlania, transmitowania, wykonywania, publikowania, rozpowszechniania lub nadawania treści i materiałów do nas lub na Witrynę, w tym między innymi tekstu, tekstów, nagrań, nagrań wideo, nagrań audio, zdjęć, grafik, komentarzy, sugestii, informacji osobistych lub innych materiałów (zwanych łącznie "Materiałami"). Materiały mogą być widoczne dla innych użytkowników Witryny i Ofert Marketplace oraz na stronach internetowych osób trzecich. W związku z tym, wszelkie Materiały przekazane przez użytkownika mogą być traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone. Kiedy tworzysz lub udostępniasz Materiały, tym samym oświadczasz i gwarantujesz, że:
 
 
 
 • Tworzenie, dystrybucja, transmisja, publiczne wyświetlanie lub wykonywanie oraz dostęp, pobieranie lub kopiowanie Twoich Wkładów nie może naruszać i nie będzie naruszać praw własności, w tym między innymi praw autorskich, patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych lub praw moralnych osób trzecich.
 • Jesteś twórcą i właścicielem lub posiadasz niezbędne licencje, prawa, zgody, zwolnienia i pozwolenia na wykorzystanie i upoważnienie nas, Witryny i innych użytkowników Witryny do wykorzystania Twoich Wkładów w sposób przewidziany przez Witrynę i niniejsze Warunki użytkowania.
 • Masz pisemną zgodę, zwolnienie i/lub pozwolenie każdej możliwej do zidentyfikowania osoby w Twoich Materiałach na użycie nazwiska lub podobizny każdej takiej możliwej do zidentyfikowania osoby w celu umożliwienia włączenia i wykorzystania Twoich Materiałów w jakikolwiek sposób przewidziany przez Witrynę i niniejsze Warunki użytkowania.
 • Twoje Wkłady nie są fałszywe, niedokładne ani wprowadzające w błąd.
 • Wkład użytkownika nie jest niechcianą lub nieautoryzowaną reklamą, materiałami promocyjnymi, piramidami finansowymi, łańcuszkami, spamem, masowymi wysyłkami lub innymi formami nagabywania.
 • Twoje wypowiedzi nie są obsceniczne, lubieżne, rozpustne, brudne, brutalne, napastliwe, oszczercze, zniesławiające lub w inny sposób niewłaściwe (według naszej oceny).
 • Twoje wypowiedzi nie mogą ośmieszać, wyśmiewać, lekceważyć, zastraszać ani znęcać się nad kimkolwiek.
 • Twoje Wkłady nie są wykorzystywane do nękania lub grożenia (w prawnym znaczeniu tych terminów) innym osobom ani do promowania przemocy wobec konkretnej osoby lub grupy osób.
 • Wkłady użytkownika nie mogą naruszać żadnych obowiązujących przepisów prawa, regulacji ani zasad.
 • Wkład użytkownika nie może naruszać prywatności ani praw do wizerunku osób trzecich.
 • Materiały użytkownika nie mogą naruszać żadnego obowiązującego prawa dotyczącego pornografii dziecięcej lub w inny sposób mającego na celu ochronę zdrowia lub dobrego samopoczucia nieletnich;
 • Twoje wypowiedzi nie mogą zawierać żadnych obraźliwych komentarzy, które są związane z rasą, pochodzeniem narodowym, płcią, preferencjami seksualnymi lub niepełnosprawnością fizyczną.
 • Materiały użytkownika nie mogą w żaden inny sposób naruszać lub łączyć się z materiałami naruszającymi jakiekolwiek postanowienia niniejszych Warunków użytkowania lub jakiekolwiek obowiązujące prawo lub przepisy.
Korzystanie z Witryny lub Ofert Marketplace niezgodnie z powyższym narusza niniejszy Regulamin i może skutkować, między innymi, zakończeniem lub zawieszeniem prawa użytkownika do korzystania z Witryny i Ofert Marketplace.
10.LICENCJA WKŁADOWA
Umieszczając swoje Wkłady w dowolnej części Witrynyautomatycznie przyznajesz, a także oświadczasz i gwarantujesz, że masz prawo do przyznania nam nieograniczonego, nieodwołalnego, wieczystego, niewyłącznego, zbywalnego, wolnego od tantiem, w pełni opłaconego, ogólnoświatowego prawa i licencji na hosting, wykorzystanie, kopiowanie, reprodukcję, ujawnianie, sprzedaż, odsprzedaż, publikowanie, nadawanie, retytuowanie, archiwizowanie, przechowywanie, buforowanie, publiczne odtwarzanie, publicznego wyświetlania, przekształcania, tłumaczenia, przesyłania, wypisywania (w całości lub w części) i dystrybucji takich Materiałów (w tym, bez ograniczeń, Twojego wizerunku i głosu) w dowolnym celu, komercyjnym, reklamowym lub innym, oraz do przygotowywania prac pochodnych lub włączania do innych prac, takich Materiałów, a także udzielania i upoważniania sublicencji na powyższe. Wykorzystanie i dystrybucja mogą mieć miejsce w dowolnych formatach medialnych i za pośrednictwem dowolnych kanałów medialnych.
Niniejsza licencja ma zastosowanie do każdej formy, mediów lub technologii znanej obecnie lub opracowanej w przyszłości i obejmuje wykorzystanie przez nas Twojego imienia i nazwiska, nazwy firmy i nazwy franczyzy oraz wszelkich znaków towarowych, znaków usługowych, nazw handlowych, logo, a także osobistych i komercyjnych zdjęć dostarczonych przez Ciebie. Zrzekasz się wszelkich praw moralnych do swoich Materiałów i gwarantujesz, że prawa moralne nie zostały w inny sposób naruszone w Twoich Materiałach.
Nie rościmy sobie prawa własności do Twoich Wkładów. Zachowujesz pełne prawo własności do wszystkich swoich Materiałów oraz wszelkich praw własności intelektualnej lub innych praw własności związanych z Twoimi Materiałami. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne oświadczenia lub reprezentacje zawarte w Twoich Materiałach dostarczonych przez Ciebie w jakimkolwiek obszarze na Witrynie. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje Wkłady na Witrynie i wyraźnie zgadzasz się zwolnić nas z wszelkiej odpowiedzialności oraz powstrzymać się od wszelkich działań prawnych przeciwko nam w związku z Twoimi Wkładami.
Mamy prawo, według własnego uznania, (1) edytować, przeredagowywać lub w inny sposób zmieniać wszelkie Materiały; (2) zmieniać kategorie Materiałów, aby umieścić je w bardziej odpowiednich miejscach na Witrynie; oraz (3) wstępnie sprawdzać lub usuwać wszelkie Materiały w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, bez uprzedzenia. Nie mamy obowiązku monitorowania Twoich Materiałów.
11.WYTYCZNE DOTYCZĄCE RECENZJI
Możemy udostępnić użytkownikowi obszary na Witrynie, w których może on umieszczać opinie lub oceny. Publikując recenzję, musisz spełnić następujące kryteria: (1) powinieneś mieć doświadczenie z pierwszej ręki z osobą/podmiotem, którego dotyczy recenzja; (2) Twoje recenzje nie mogą zawierać obraźliwych profanacji, ani obelżywego, rasistowskiego, obraźliwego lub nienawistnego języka; (3) Twoje recenzje nie mogą zawierać odniesień dyskryminujących ze względu na religię, rasę, płeć, pochodzenie narodowe, wiek, stan cywilny, orientację seksualną lub niepełnosprawność; (4) recenzje nie mogą zawierać odniesień do działań niezgodnych z prawem; (5) nie możesz być powiązany z konkurencją, jeśli zamieszczasz negatywne recenzje; (6) nie możesz wyciągać żadnych wniosków co do legalności postępowania; (7) nie możesz zamieszczać żadnych fałszywych lub wprowadzających w błąd oświadczeń; i (8) nie możesz organizować kampanii zachęcającej innych do zamieszczania recenzji, zarówno pozytywnych jak i negatywnych.
Możemy zaakceptować, odrzucić lub usunąć recenzje według własnego uznania. Nie mamy absolutnie żadnego obowiązku sprawdzania recenzji lub usuwania ich, nawet jeśli ktoś uzna je za niewłaściwe lub niedokładne. Recenzje nie są przez nas zatwierdzane i niekoniecznie reprezentują nasze opinie lub poglądy naszych współpracowników lub partnerów. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne recenzje ani za żadne roszczenia, zobowiązania lub straty wynikające z recenzji. Publikując recenzję, niniejszym przyznajesz nam wieczyste, niewyłączne, ogólnoświatowe, wolne od tantiem, w pełni opłacone, przenoszalne i podlegające sublicencjonowaniu prawo i licencję na powielanie, modyfikowanie, tłumaczenie, przekazywanie za pomocą dowolnych środków, wyświetlanie, wykonywanie i/lub rozpowszechnianie wszystkich treści związanych z recenzją.

  
12.ZGŁOSZENIA
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszelkie pytania, komentarze, sugestie, pomysły, opinie lub inne informacje dotyczące Witryny lub Ofert Marketplace ("Materiały") przekazane nam przez użytkownika nie są poufne i stają się naszą wyłączną własnością. Przysługują nam wyłączne prawa, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej, i będziemy uprawnieni do nieograniczonego wykorzystywania i rozpowszechniania tych Materiałów w dowolnym celu zgodnym z prawem, komercyjnym lub innym, bez podziękowania lub wynagrodzenia dla użytkownika. Użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich praw moralnych do wszelkich takich Materiałów i niniejszym gwarantuje, że wszelkie takie Materiały są oryginalne lub że ma prawo do ich przesłania. Użytkownik zgadza się, że nie będzie miał żadnych roszczeń wobec nas w związku z domniemanym lub faktycznym naruszeniem lub sprzeniewierzeniem jakichkolwiek praw własności do Materiałów przesłanych przez użytkownika.
13. STRONY INTERNETOWE I TREŚCI OSÓB TRZECICH
Witryna może zawierać (lub użytkownik może otrzymać za pośrednictwem Witryny lub Ofert Marketplace) linki do innych witryn internetowych (" Witryny Osób Trzecich"), jak również artykuły, zdjęcia, teksty, grafiki, obrazy, projekty, muzykę, dźwięk, wideo, informacje, aplikacje, oprogramowanie i inne treści lub elementy należące do lub pochodzące od osób trzecich ("Treści Osób Trzecich"). Takie witryny internetowe osób trzecich i treści osób trzecich nie są przez nas badane, monitorowane ani sprawdzane pod kątem dokładności, stosowności lub kompletności, i nie ponosimy odpowiedzialności za żadne witryny internetowe osób trzecich, do których dostęp można uzyskać za pośrednictwem Witryny, ani za żadne treści osób trzecich zamieszczone na Witrynie, dostępne za jej pośrednictwem lub zainstalowane z Witryny, w tym za treść, dokładność, obraźliwość, opinie, wiarygodność, praktyki dotyczące prywatności lub inne zasady zawarte w witrynach internetowych osób trzecich lub treściach osób trzecich. Włączenie, linkowanie do lub zezwolenie na korzystanie lub instalację witryn internetowych osób trzecich lub treści osób trzecichnie oznacza zatwierdzenia lub poparcia ich przez nas. Jeśli zdecydujesz się opuścić Witrynę i uzyskać dostęp do witryn internetowych osób trzecich lub użyć lub zainstalować treści osób trzecich, robisz to na własne ryzyko i powinieneś być świadomy, że niniejsze Warunki użytkowania już nie obowiązują. Użytkownik powinien zapoznać się z odpowiednimi warunkami i zasadami, w tym z praktykami dotyczącymi prywatności i gromadzenia danych, każdej witryny internetowej, do której przechodzi z Witryny lub związanej z dowolnymi aplikacjami używanymi lub instalowanymi z Witryny. Wszelkie zakupy dokonywane za pośrednictwem witryn internetowych stron trzecich będą dokonywane za pośrednictwem innych witryn internetowych i od innych firm, a my nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w związku z takimi zakupami, które są dokonywane wyłącznie między użytkownikiem a odpowiednią stroną trzecią. Użytkownik zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że nie popieramy produktów ani usług oferowanych w witrynach internetowych stron trzecich, a użytkownik nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane zakupem takich produktów lub usług przez użytkownika. Ponadto uchronisz nas przed wszelkimi stratami poniesionymi przez Ciebie lub szkodami wyrządzonymi Tobie w związku z treściami stron trzecich lub kontaktem z witrynami stron trzecich lub wynikające z nich w jakikolwiek sposób.
14.ZARZĄDZANIE WITRYNĄ
Zastrzegamy sobie prawo do: (1) monitorowania Witryny pod kątem naruszeń niniejszych Warunków użytkowania; (2) podjęcia odpowiednich działań prawnych wobec każdego, kto według naszego wyłącznego uznania narusza prawo lub niniejsze Warunki użytkowania, w tym bez ograniczeń do zgłoszenia takiego użytkownika organom ścigania; (3) według naszego wyłącznego uznania i bez ograniczeń, odmowy, ograniczenia dostępu, ograniczenia dostępności lub wyłączenia (w zakresie technologicznie możliwym) dowolnego z Twoich Wkładów lub dowolnej ich części; (4) według własnego uznania i bez ograniczeń, powiadomienia lub odpowiedzialności, do usuwania ze Strony lub wyłączania w inny sposób wszystkich plików i treści, które mają nadmierny rozmiar lub są w jakikolwiek sposób uciążliwe dla naszych systemów; oraz (5) zarządzania Stroną w inny sposób w celu ochrony naszych praw i własności oraz ułatwienia prawidłowego funkcjonowania Strony i Ofert Rynkowych.
15. POLITYKA PRYWATNOŚCI
Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo danych. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności: https://commodityfragrances.eu/pages/privacy-policy. Korzystając z Witryny lub Ofert Marketplace, wyrażasz zgodę na przestrzeganie naszej Polityki Prywatności, która jest włączona do niniejszych Warunków Użytkowania. Informujemy, że Witryna i Oferty Marketplace są hostowane w Stany Zjednoczone. Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do Witryny lub Ofert Marketplace z innego regionu świata, w którym obowiązują przepisy prawa lub inne wymogi dotyczące gromadzenia, wykorzystywania lub ujawniania danych osobowych, różniące się od przepisów obowiązujących w innych regionach  Stany Zjednoczoneto poprzez dalsze korzystanie z Witryny, przekazujesz swoje dane do Stany Zjednoczoneoraz wyrażają Państwo zgodę na przekazywanie i przetwarzanie Państwa danych w Stany Zjednoczone.
Szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób. Jeśli użytkownik uważa, że jakikolwiek materiał dostępny na Witrynie lub za jej pośrednictwem narusza prawa autorskie, których jest właścicielem lub nad którymi sprawuje kontrolę, prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas o tym fakcie za pomocą danych kontaktowych podanych poniżej ("Powiadomienie"). Kopia powiadomienia zostanie wysłana do osoby, która zamieściła lub przechowywała materiał, którego dotyczy powiadomienie. Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującym prawem użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkody, jeśli w Powiadomieniu złoży istotne fałszywe oświadczenia. W związku z tym, jeśli użytkownik nie jest pewien, że materiał umieszczony na Witrynie lub połączony z nią narusza jego prawa autorskie, powinien rozważyć skontaktowanie się najpierw z prawnikiem.
17. TERMIN I ROZWIĄZANIE UMOWY
Niniejsze Warunki użytkowania pozostają w pełnej mocy podczas korzystania przez użytkownika z Witryny. BEZ OGRANICZANIA JAKICHKOLWIEK INNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA, ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ODMOWY, WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I BEZ POWIADOMIENIA LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI, DOSTĘPU I MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA ZE STRONY I OFERTY MARKETPLACE (W TYM BLOKOWANIA OKREŚLONYCH ADRESÓW IP) DOWOLNEJ OSOBIE Z DOWOLNEGO POWODU LUB BEZ POWODU, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, Z POWODU NARUSZENIA JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI LUB PRZYMIERZY ZAWARTYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH UŻYTKOWANIA LUB JAKIEGOKOLWIEK OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA LUB REGULACJI. MOŻEMY ZAKOŃCZYĆ KORZYSTANIE LUB UCZESTNICTWO UŻYTKOWNIKA W WITRYNIE I OFERCIE MARKETPLACE LUB USUNĄĆ TWOJE KONTO I WSZELKIE TREŚCI LUB INFORMACJE ZAMIESZCZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA W DOWOLNYM MOMENCIE, BEZ OSTRZEŻENIA, WEDŁUG NASZEGO WYŁĄCZNEGO UZNANIA.
Jeśli z jakiegokolwiek powodu zamkniemy lub zawiesimy Twoje konto, zabraniamy Ci rejestrowania i tworzenia nowego konta pod Twoim nazwiskiem, fałszywym lub pożyczonym nazwiskiem, lub nazwiskiem jakiejkolwiek osoby trzeciej, nawet jeśli działasz w imieniu osoby trzeciej. Oprócz zamknięcia lub zawieszenia konta użytkownika zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań prawnych, w tym bez ograniczeń do dochodzenia roszczeń cywilnych, karnych i nakazowych.
18. MODYFIKACJE I PRZERWY
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub usunięcia zawartości Witryny w dowolnym czasie i z dowolnego powodu według własnego uznania i bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie również prawo do modyfikowania lub zaprzestania udostępniania wszystkich lub części Ofert Rynkowych w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Użytkownika ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenia lub zaprzestania działania Witryny lub Ofert Marketplace.
Nie możemy zagwarantować, że Witryna i Oferty Rynkowe będą dostępne przez cały czas. Możemy napotkać problemy związane ze sprzętem, oprogramowaniem lub inne problemy, a także konieczność przeprowadzenia konserwacji Witryny, co może spowodować przerwy, opóźnienia lub błędy. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, poprawiania, aktualizowania, zawieszania, zaprzestania lub innego modyfikowania Strony lub Ofert Marketplace w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, bez konieczności powiadamiania Cię o tym. Użytkownik zgadza się, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub niedogodności spowodowane brakiem dostępu lub możliwości korzystania z Witryny lub Ofert Marketplace podczas przestoju lub przerw w działaniu Witryny lub Ofert Marketplace. Żadne z postanowień niniejszych Warunków Użytkowania nie może być interpretowane jako zobowiązanie do utrzymywania i wspierania Witryny lub Ofert Marketplace ani do dostarczania poprawek, aktualizacji lub informacji związanych z nimi.
19PRAWO RZĄDOWE
 
Niniejsze warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Niderlandyoraz zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów jest wyraźnie wykluczone. Jeżeli Państwa miejsce zamieszkania znajduje się w UE i są Państwo konsumentami, to dodatkowo przysługuje Państwu ochrona wynikająca z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Państwa kraju zamieszkania. Commodity Fragrances EU BV i Ty zgadzasz się na poddanie się niewyłącznej jurysdykcji sądów Amsterdamco oznacza, że mogą Państwo wystąpić z roszczeniami w celu obrony swoich praw ochrony konsumentów w odniesieniu do niniejszych Warunków użytkowania w the Niderlandylub w kraju UE, w którym mieszkasz.
20. ROZSTRZYGANIE SPORÓW
Negocjacje nieformalne
Aby przyspieszyć rozwiązanie i kontrolować koszty wszelkich sporów, kontrowersji lub roszczeń związanych z niniejszymi Warunkami użytkowania ("Spór", a łącznie "Spory") wniesionych przez Ciebie lub nas (indywidualnie "Strona", a łącznie "Strony"), Strony zgadzają się najpierw podjąć próbę nieformalnego negocjowania każdego Sporu (z wyjątkiem Sporów wyraźnie określonych poniżej) przez co najmniej trzydzieści (30) dni przed wszczęciem postępowania arbitrażowego. Takie nieformalne negocjacje rozpoczynają się po pisemnym zawiadomieniu jednej ze Stron skierowanym do drugiej Strony.
Wiążący arbitraż
Wszelkie spory wynikające ze stosunków pomiędzy stronami niniejszej umowy będą rozstrzygane przez jednego arbitra, który zostanie wybrany zgodnie z Regulaminem Arbitrażowym i Wewnętrznym Europejskiego Sądu Arbitrażowego, będącego częścią Europejskiego Centrum Arbitrażu z siedzibą w Strasburgu, obowiązującym w momencie złożenia wniosku o arbitraż, którego przyjęcie stanowi akceptację niniejszej klauzuli. Siedzibą arbitrażu jest Amsterdam, Niderlandy. Językiem postępowania jest Angielski. Właściwymi przepisami prawa materialnego są przepisy prawa Niderlandy.
Ograniczenia
Strony uzgadniają, że arbitraż będzie ograniczony do sporu między Stronami indywidualnie. W pełnym zakresie dozwolonym przez prawo: (a) żaden arbitraż nie zostanie połączony z żadnym innym postępowaniem; (b) nie ma prawa ani upoważnienia, aby jakikolwiek Spór był rozstrzygany na zasadzie pozwu zbiorowego lub aby stosowano procedury pozwu zbiorowego; oraz (c) nie ma prawa ani upoważnienia, aby jakikolwiek Spór został wniesiony w rzekomym charakterze reprezentacyjnym w imieniu ogółu społeczeństwa lub jakichkolwiek innych osób.
Wyjątki od nieformalnych negocjacji i arbitrażu
Strony uzgadniają, że następujące spory nie podlegają powyższym postanowieniom dotyczącym nieformalnych negocjacji wiążącego arbitrażu: (a) wszelkie Spory mające na celu egzekwowanie lub ochronę, lub dotyczące ważności jakichkolwiek praw własności intelektualnej Strony; (b) wszelkie Spory związane z zarzutami kradzieży, piractwa, naruszenia prywatności lub nieuprawnionego użycia, lub wynikające z takich zarzutów; oraz (c) wszelkie roszczenia o wydanie nakazu sądowego. Jeśli niniejsze postanowienie zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niewykonalne, wówczas żadna ze Stron nie zdecyduje się na arbitraż jakiegokolwiek sporu objętego tą częścią postanowienia, która została uznana za niezgodną z prawem lub niewykonalną, a taki spór zostanie rozstrzygnięty przez właściwy sąd w sądach wymienionych powyżej jako właściwe, a Strony zgadzają się poddać osobistej jurysdykcji tego sądu.
21. KOREKTY
W Witrynie mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą dotyczyć Ofert Marketplace, w tym opisów, cen, dostępności i różnych innych informacji. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji w Witrynie w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia.
22. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
STRONA JEST DOSTARCZANA NA ZASADZIE "TAK JAK JEST" I "TAK JAK JEST DOSTĘPNA". ZGADZASZ SIĘ, ŻE KORZYSTASZ Z USŁUG STRONY NA SWOJE WYŁĄCZNE RYZYKO. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ZRZEKAMY SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W ZWIĄZKU ZE STRONĄ I KORZYSTANIEM Z NIEJ, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI. NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI ANI NIE SKŁADAMY ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI ZAWARTOŚCI WITRYNY LUB ZAWARTOŚCI JAKICHKOLWIEK WITRYN INTERNETOWYCH POWIĄZANYCH Z NINIEJSZĄ WITRYNĄ I NIE PONOSIMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK (1) BŁĘDY, POMYŁKI LUB NIEŚCISŁOŚCI W TREŚCI I MATERIAŁACH, (2) SZKODY OSOBOWE LUB MAJĄTKOWE, O JAKIMKOLWIEK CHARAKTERZE, WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU DO WITRYNY I KORZYSTANIA Z NIEJ, (3) NIEUPRAWNIONY DOSTĘP LUB WYKORZYSTANIE NASZYCH BEZPIECZNYCH SERWERÓW I/LUB WSZELKICH PRZECHOWYWANYCH NA NICH DANYCH OSOBOWYCH I/LUB INFORMACJI FINANSOWYCH, (4) PRZERWY LUB PRZERWY W TRANSMISJI DO LUB ZE STRONY, (5) WSZELKIE BŁĘDY, WIRUSY, KONIE TROJAŃSKIE LUB PODOBNE, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE DO LUB ZA POŚREDNICTWEM STRONY PRZEZ OSOBY TRZECIE, I/LUB (6) WSZELKIE BŁĘDY LUB BRAKI W TREŚCI I MATERIAŁACH LUB ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU PONIESIONE W WYNIKU KORZYSTANIA Z JAKIEJKOLWIEK TREŚCI ZAMIESZCZONEJ, PRZEKAZANEJ LUB W INNY SPOSÓB UDOSTĘPNIONEJ ZA POŚREDNICTWEM STRONY. NIE GWARANTUJEMY, NIE POPIERAMY, NIE UDZIELAMY GWARANCJI ANI NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADEN PRODUKT LUB USŁUGĘ REKLAMOWANĄ LUB OFEROWANĄ PRZEZ OSOBY TRZECIE ZA POŚREDNICTWEM STRONY, JAKIEJKOLWIEK STRONY INTERNETOWEJ, DO KTÓREJ PROWADZĄ HIPERŁĄCZA, ANI ŻADNEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB APLIKACJI MOBILNEJ PRZEDSTAWIONEJ W JAKIMKOLWIEK BANERZE LUB INNEJ REKLAMIE, A TAKŻE NIE BĘDZIEMY STRONĄ ANI NIE BĘDZIEMY W ŻADEN SPOSÓB ODPOWIEDZIALNI ZA MONITOROWANIE JAKICHKOLWIEK TRANSAKCJI POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A JAKIMIKOLWIEK DOSTAWCAMI PRODUKTÓW LUB USŁUG POCHODZĄCYMI OD OSÓB TRZECICH. PODOBNIE JAK W PRZYPADKU ZAKUPU PRODUKTU LUB USŁUGI ZA POŚREDNICTWEM DOWOLNEGO MEDIUM LUB W DOWOLNYM ŚRODOWISKU, UŻYTKOWNIK POWINIEN KIEROWAĆ SIĘ WŁASNYM OSĄDEM I ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ W STOSOWNYCH PRZYPADKACH.
23. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
W ŻADNYM WYPADKU ANI MY, ANI NASI DYREKTORZY, PRACOWNICY CZY AGENCI NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB JAKIEJKOLWIEK STRONY TRZECIEJ ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WYNIKOWE, PRZYKŁADOWE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE LUB KARNE, W TYM UTRATĘ ZYSKU, UTRATĘ PRZYCHODÓW, UTRATĘ DANYCH LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA ZE STRONY, NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. BEZ WZGLĘDU NA JAKIEKOLWIEK PRZECIWNE POSTANOWIENIA NINIEJSZEGO DOKUMENTU, NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC UŻYTKOWNIKA Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY I NIEZALEŻNIE OD FORMY DZIAŁANIA BĘDZIE ZAWSZE OGRANICZONA DO KWOTĘ ZAPŁACONĄ PRZEZ PAŃSTWA NA NASZĄ RZECZ, JEŚLI TAKA ISTNIEJE W TRAKCIE sześciu (6) MIESIĘCZNEGO OKRESU PRZED WYSTĄPIENIEM JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY DZIAŁANIA NIEKTÓRE PRZEPISY PRAWA STANOWEGO USA I PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIE DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WYŁĄCZENIE BĄDŹ OGRANICZENIE OKREŚLONYCH SZKÓD. JEŚLI TAKIE PRAWO MA ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKA, NIEKTÓRE LUB WSZYSTKIE POWYŻSZE WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA, A UŻYTKOWNIK MOŻE MIEĆ DODATKOWE PRAWA.
24. ODSZKODOWANIE
Użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczać i chronić nas, w tym nasze podmioty zależne, stowarzyszone i wszystkich naszych urzędników, agentów, partnerów i pracowników, przed wszelkimi stratami, szkodami, odpowiedzialnością, roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej, zgłoszonymi przez osoby trzecie w związku z lub wynikającymi z: (1) Twoje Wkłady; (2) korzystanie z Witryny; (3) naruszenie niniejszych Warunków użytkowania; (4) jakiekolwiek naruszenie oświadczeń i gwarancji użytkownika określonych w niniejszych Warunkach użytkowania; (5) naruszenie przez Ciebie praw osób trzecich, w tym, ale nie tylko, praw własności intelektualnej; lub (6) wszelkie jawne szkodliwe działania wobec innych użytkowników Witryny, z którymi Użytkownik połączył się za pośrednictwem witryny. Niezależnie od powyższego, zastrzegamy sobie prawo, na koszt Użytkownika, do podjęcia wyłącznej obrony i kontroli wszelkich spraw, za które Użytkownik jest zobowiązany do wypłacenia nam odszkodowania, a Użytkownik zgadza się współpracować, na swój koszt, z naszą obroną takich roszczeń. Dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić Cię o wszelkich takich roszczeniach, działaniach lub postępowaniach, które podlegają niniejszemu odszkodowaniu, gdy tylko się o nich dowiemy.
25. DANE UŻYTKOWNIKA
Będziemy przechowywać pewne dane, które użytkownik przekazuje na Witrynie w celu zarządzania działaniem Strony, a także dane związane z korzystaniem ze Strony przez użytkownika. Chociaż regularnie wykonujemy rutynowe kopie zapasowe danych, Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie dane, które przekazuje lub które odnoszą się do jakichkolwiek działań podjętych przy użyciu Strony. Zgadzasz się, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie takich danych i niniejszym zrzekasz się wszelkich praw do działań przeciwko nam wynikających z takiej utraty lub uszkodzenia takich danych.
26. KOMUNIKACJA, TRANSAKCJE I PODPISY ELEKTRONICZNE
Odwiedzanie Witryny, wysyłanie do nas wiadomości e-mail oraz wypełnianie formularzy online stanowi komunikację elektroniczną. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie komunikacji elektronicznej i zgadza się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które przekazujemy użytkownikowi drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej i Witryny, spełniają wszelkie wymogi prawne dotyczące formy pisemnej takiej komunikacji. UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM WYRAŻA ZGODĘ NA KORZYSTANIE Z PODPISÓW ELEKTRONICZNYCH, UMÓW, ZAMÓWIEŃ I INNYCH ZAPISÓW ORAZ NA ELEKTRONICZNE DOSTARCZANIE POWIADOMIEŃ, ZASAD I ZAPISÓW TRANSAKCJI ZAINICJOWANYCH LUB ZAKOŃCZONYCH PRZEZ NAS LUB ZA POŚREDNICTWEM STRONY. Niniejszym zrzekasz się wszelkich praw lub wymogów wynikających z ustaw, rozporządzeń, przepisów lub innych praw w jakiejkolwiek jurysdykcji, które wymagają oryginalnego podpisu lub dostarczenia lub zachowania nieelektronicznych zapisów, lub do płatności lub przyznawania kredytów za pomocą środków innych niż elektroniczne.
27. RÓŻNE
Niniejsze Warunki użytkowania oraz wszelkie polityki lub zasady operacyjne opublikowane przez nas na Witrynie lub w odniesieniu do witryny stanowią całość umowy i porozumienia pomiędzy Państwem a nami. Brak wykonania lub egzekwowania przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków użytkowania nie oznacza zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia. Niniejsze Warunki użytkowania działają w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo. Możemy w dowolnym momencie przenieść dowolne lub wszystkie nasze prawa i obowiązki na inne podmioty. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, opóźnienia lub niepowodzenia w działaniu spowodowane przez przyczyny pozostające poza naszą kontrolą. Jeśli jakiekolwiek postanowienie lub część postanowienia niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie lub część postanowienia uznaje się za wyłączone z niniejszych Warunków użytkowania i nie wpływa ono na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. W wyniku niniejszych Warunków użytkowania lub korzystania z Witryny nie powstaje między Państwem a nami żadna relacja typu joint venture, partnerstwo, zatrudnienie lub agencja. Użytkownik zgadza się, że niniejsze Warunki użytkowania nie będą interpretowane na naszą niekorzyść ze względu na fakt ich sporządzenia. Niniejszym zrzekają się Państwo wszelkich środków obrony, jakie mogą Państwu przysługiwać w związku z elektroniczną formą niniejszych Warunków użytkowania oraz brakiem podpisania przez strony niniejszych Warunków użytkowania.
28. KONTAKT
W celu rozstrzygnięcia skargi dotyczącej Witryny lub uzyskania dalszych informacji dotyczących korzystania z Witryny, prosimy o kontakt pod adresem:
Commodity Fragrances EU BV
Rhijnspoorplein 10-38
Amsterdam, Holandia Północna 1018TX
Niderlandy
Telefon: (+31)20 308 2238 
customerserviceeu@commodityfragrances.com
Zwroty

Polityka zwrotów

Ostatnia aktualizacja 22 stycznia 2024 r.

 

Dziękujemy za zakup. Mamy nadzieję, że jesteś zadowolony z zakupu. Jeśli jednak z jakiegokolwiek powodu nie będziesz w pełni zadowolony z zakupu, możesz go zwrócić do nas wyłącznie w celu uzyskania pełnego zwrotu pieniędzy. Więcej informacji na temat naszej polityki zwrotów znajdziesz poniżej.

 

Zwroty

Wszystkie zwroty muszą mieć datę stempla pocztowego w ciągu czternastu (14) dni od daty dostawy. Wszystkie zwracane przedmioty muszą być nowe i nieużywane, z dołączonymi oryginalnymi metkami i etykietami.

 

Proces zwrotu

Należy pamiętać, że będziesz odpowiedzialny za wszystkie koszty wysyłki zwrotnej.

Aby rozpocząć zwrot, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta,

customerservice@commodityfragrances.euabyśmy mogli dostarczyć autoryzację zwrotu i adres.

Po potwierdzeniu, zdecydowanie zalecamy użycie metody śledzenia przesyłki w celu wysłania zwrotu.

 

Nagrody

Zwracając dowolny zakup, w ramach którego użytkownik zrealizował lub uzyskał dowolny rodzaj nagrody Commodity.Circle (punkty, rabaty, status poziomu itp.), użytkownik automatycznie traci nagrodę.

 

Refundacje

Po otrzymaniu zwrotu i sprawdzeniu stanu przedmiotu przetworzymy zwrot. Prosimy o odczekanie co najmniej dziesięciu (10) dni od otrzymania przedmiotu na przetworzenie zwrotu. Zwroty mogą pojawić się na wyciągu z karty kredytowej po 1-2 cyklach rozliczeniowych, w zależności od operatora karty kredytowej. Powiadomimy Cię e-mailem, gdy zwrot zostanie przetworzony.

Wszelkie przedmioty otrzymane bezpłatnie i/lub podarowane wraz z zakupem nie podlegają zwrotowi. 

 

Wyjątki    

W przypadku wadliwych lub uszkodzonych produktów prosimy o niezwłoczny kontakt pod poniższymi danymi kontaktowymi w celu dokonania zwrotu lub wymiany. 

Podobnie, jeśli zamówienie zostanie oznaczone jako "dostarczone" przez przewoźnika, ale nie zostanie odebrane lub jeśli po dostarczeniu okaże się, że brakuje w nim elementów, należy natychmiast skontaktować się z działem obsługi klienta. Jeśli stwierdzimy, że zamówienie zostało utracone, niedostarczone lub niekompletne, wyślemy zamiennik lub brakujące elementy. Wyrażając zgodę na otrzymanie zamiennika lub brakujących elementów, użytkownik zrzeka się prawa do zwrotu pieniędzy w przypadku podjęcia decyzji o zwrocie zamiennika lub elementów. Zamiast tego zostanie wydany kredyt sklepowy.

        

Pytania

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki zwrotów prosimy o kontakt pod adresem:
customerservice@commodityfragrances.eu.

 

Zastrzeżenie

Zastrzeżenie

Ostatnia aktualizacja 04 listopada 2021 r.

 

Zastrzeżenie strony internetowej

Informacje podane przez Commodity Fragrances EU BV ("my", "nas", lub "nasz") na https://commodityfragrances.eu ("Strona") jest przeznaczona wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych. Wszystkie informacje na stronie są podane w dobrej wierze, jednak nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, dotyczących dokładności, adekwatności, ważności, wiarygodności, dostępności lub kompletności jakichkolwiek informacji na stronie.

 

Linki zewnętrzne Zastrzeżenie

Strona może zawierać (lub użytkownik może zostać przesłany za pośrednictwem Strony) linki do innych stron internetowych lub treści należących lub pochodzących od osób trzecich lub linki do stron internetowych i funkcji w banerach lub innych reklamach. Takie linki zewnętrzne nie są przez nas badane, monitorowane ani sprawdzane pod kątem dokładności, adekwatności, ważności, wiarygodności, dostępności lub kompletności. NIE GWARANTUJEMY, NIE POPIERAMY, NIE UDZIELAMY GWARANCJI ANI NIE PRZYJMUJEMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DOKŁADNOŚĆ LUB WIARYGODNOŚĆ INFORMACJI OFEROWANYCH PRZEZ STRONY INTERNETOWE OSÓB TRZECICH, DO KTÓRYCH ŁĄCZA ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE, ANI ZA STRONY LUB FUNKCJE, DO KTÓRYCH ŁĄCZA ZNAJDUJĄ SIĘ W BANERACH LUB INNYCH REKLAMACH. NIE BĘDZIEMY STRONĄ ANI W ŻADEN SPOSÓB NIE BĘDZIEMY ODPOWIEDZIALNI ZA MONITOROWANIE JAKICHKOLWIEK TRANSAKCJI POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A DOSTAWCAMI PRODUKTÓW LUB USŁUG STRON TRZECICH.

 

Zastrzeżenia dotyczące świadectw

Witryna może zawierać referencje użytkowników naszych produktów i/lub usług. Te referencje odzwierciedlają rzeczywiste doświadczenia i opinie takich użytkowników. Doświadczenia te są jednak osobiste dla tych konkretnych użytkowników i nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich użytkowników naszych produktów i/lub usług. Nie twierdzimy i nie powinieneś zakładać, że wszyscy użytkownicy będą mieli takie same doświadczenia. TWOJE INDYWIDUALNE WYNIKI MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ. 

Opinie na Witrynie są zamieszczane w różnych formach, takich jak tekst, audio i/lub wideo, i są przez nas sprawdzane przed ich zamieszczeniem. Pojawiają się one na witrynie w dosłownym brzmieniu, z wyjątkiem poprawek błędów gramatycznych lub literowych. Niektóre referencje mogły zostać skrócone ze względu na zwięzłość, jeśli pełna referencja zawierała zbędne informacje, które nie były istotne dla ogółu społeczeństwa.

Poglądy i opinie zawarte w referencjach należą wyłącznie do poszczególnych użytkowników i nie odzwierciedlają naszych poglądów i opinii. Nie jesteśmy powiązani z użytkownikami, którzy składają referencje, a użytkownicy nie otrzymują wynagrodzenia ani innej rekompensaty za swoje referencje.

Wysyłka

Polityka wysyłek i dostaw

Ostatnia aktualizacja 13 marca 2023 r.

 

Niniejsze Zasady wysyłania i dostarczania stanowią część naszych Warunków ("Warunki") i dlatego należy je czytać razem z naszymi głównymi Warunkami: https://commodityfragrances.eu/pages/terms-and-conditions.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z naszymi zasadami wysyłki i dostawy przy zakupie naszych produktów. Polityka ta będzie miała zastosowanie do każdego zamówienia złożonego u nas.

Jakie są moje opcje wysyłki i dostawy?

Oferujemy standardowe i przyspieszone opcje wysyłki. W niektórych przypadkach dostawca zewnętrzny może zarządzać naszymi zapasami i będzie odpowiedzialny za wysyłkę Twoich produktów.

Opłaty za wysyłkę standardową

Wysyłka standardowa jest bezpłatna dla zamówień powyżej 135€. W przypadku zamówień o wartości 135 EUR lub niższej, koszty wysyłki standardowej zależą od strefy. Wysyłka standardowa trwa około 2-5 dni roboczych, nie licząc czasu realizacji zamówienia.

Opłaty za wysyłkę przyspieszoną

Niezależnie od kwoty zamówienia, wysyłka ekspresowa kosztuje 15-20€ w zależności od strefy. Wysyłka ekspresowa trwa do 2 dni roboczych, nie wliczając w to czasu realizacji zamówienia. 

Jeśli wybierzesz opcję przyspieszonej wysyłki, skontaktujemy się z Tobą po złożeniu zamówienia i podamy dodatkowe informacje dotyczące wysyłki.

Prosimy o zapoznanie się z pełnym podziałem naszych stawek i opcji wysyłki poniżej:

Strefa 1: Niemcy i Holandia:

 
Express
Standardową
Poniżej 135 EUR
15,00€
5,50€
135€ i więcej
15,00€
Darmowa

 

Strefa 2: Austria, Belgia, Francja, Irlandia, Włochy, Portugalia i Hiszpania:

 
Express
Standardową
Poniżej 135 EUR
15,00€
6,50€
135€ i więcej
15,00€
Darmowa

 

Strefa 3: Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Grecja, Węgry, Polska i Słowacja:

 
Express
Standardową
Poniżej 135 EUR
20,00€
8,50€
135€ i więcej
20,00€
Darmowa

 

Strefa 4: Estonia, Finlandia, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Rumunia, Słowenia, Szwecja i Szwajcaria:

 
Express
Standardową
Poniżej 135 EUR
20,00€
10,00€
135€ i więcej
20,00€
Darmowa

 

Wszystkie czasy i daty podane dla dostawy produktów są podane w dobrej wierze, ale są tylko szacunkowe.

Dla konsumentów z UE i Wielkiej Brytanii: Nie ma to wpływu na prawa ustawowe. Jeśli nie zaznaczono inaczej, szacowany czas dostawy odzwierciedla najwcześniejszą dostępną dostawę, a dostawy będą realizowane w ciągu 30 dni od dnia przyjęcia zamówienia. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi Warunkami.

Gdzie dostarczacie?

Dostarczamy do wszystkich krajów w UE i do Szwajcarii: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Republika Cypryjska, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy. 

 

Czy realizujesz dostawy międzynarodowe?

Nie oferujemy wysyłki międzynarodowej. Jeśli nie widzisz swojego kraju na liście powyżej, odwiedź naszą międzynarodową stronę: www.CommodityFragrances.com

 

Czy istnieją inne ograniczenia dotyczące wysyłki?

Zamówienia nie mogą być wysyłane do skrytek pocztowych i/lub na adresy APO/FPO.

Nie wszystkie metody wysyłki są dostępne dla niektórych produktów

Zamówienia są wysyłane tylko w dni robocze, czyli od poniedziałku do piątku.

Co się dzieje, jeśli moje zamówienie jest opóźnione?

Jeśli dostawa jest opóźniona z jakiegokolwiek powodu, powiadomimy Cię o tym jak najszybciej i poinformujemy Cię o zmienionej szacunkowej dacie dostawy.

Dla konsumentów z UE i Wielkiej Brytanii: Nie ma to wpływu na Państwa prawa ustawowe. Więcej informacji można znaleźć w naszych Warunkach.

Pytania dotyczące zwrotów?

Jeśli masz pytania dotyczące zwrotów, zapoznaj się z naszą polityką zwrotów: https://commodityfragrances.eu/pages/return-policy.

Jak można się z nami skontaktować w sprawie tej polityki?

W razie jakichkolwiek dalszych pytań lub uwag można się z nami skontaktować poprzez:

 • E-mail: customerservice@commodityfragrances.eu

 

Nota prawna

Nota prawna

 

Commodity's commodityfragrances.eu & de.commodityfragrances.eu are brought to you by:

Commodity Fragrances EU B.V.
Rhijnspoorplein 10-38,
1018TX Amsterdam
Holandia
Numer telefonu: +31 20 245 7067
Email: customerservice@commodityfragrances.co.eu

 

 

Zarząd:

Vicken Arslanian (Dyrektor Zarządzający)

Commodity Fragrances EU B.V. jest zarejestrowana w Holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem Izby Handlowej 83177655 i ma siedzibę w Sarphatistreek w gminie Amsterdam.
Numer podatkowy: NL8627.57.745.B.01

Commodity.Circle

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO COMMODITY.CIRCLE

 

Ostatnia aktualizacja: 22 stycznia 2024 r. 

 

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO COMMODITY.CIRCLE NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZY REGULAMIN. UCZESTNICTWO W TYM PROGRAMIE POTWIERDZA BEZWARUNKOWĄ AKCEPTACJĘ I ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW, WARUNKÓW KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ COMMODITY FRAGRANCES ORAZ GROMADZENIA I WYKORZYSTYWANIA INFORMACJI ZGODNIE Z NASZĄ POLITYKĄ PRYWATNOŚCI, KTÓRE SĄ WŁĄCZONE DO NINIEJSZEGO DOKUMENTU PRZEZ ODNIESIENIE. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE AKCEPTUJE NINIEJSZYCH WARUNKÓW, WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG LUB NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI, NIE POWINIEN BRAĆ UDZIAŁU W TYM PROGRAMIE.

OBOWIĄZKOWE NIEFORMALNE ROZSTRZYGANIE SPORÓW PRZED WNIESIENIEM POZWU I ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO POZWU ZBIOROWEGO: NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG WYMAGAJĄ, ABY SPORY BYŁY ROZSTRZYGANE W DRODZE OBOWIĄZKOWEGO NIEFORMALNEGO ROZSTRZYGANIA SPORÓW PRZED WNIESIENIEM POZWU W NOWYM JORKU, NOWYM JORKU, PRZED WNIESIENIEM JAKIEGOKOLWIEK POZWU, ABY UŻYTKOWNIK ZRZEKŁ SIĘ WSZELKICH PRAW DO PROCESU Z UDZIAŁEM ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH ORAZ ABY UŻYTKOWNIK ZRZEKŁ SIĘ WSZELKICH PRAW DO WNOSZENIA POZWÓW ZBIOROWYCH PRZECIWKO NAM. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z WARUNKAMI ŚWIADCZENIA USŁUG W CELU UZYSKANIA SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PROCESU ROZSTRZYGANIA SPORÓW.

 1. KWALIFIKOWALNOŚĆ I CZŁONKOSTWO W PROGRAMIE

Program lojalnościowy COMMODITY.CIRCLE ("COMMODITY.CIRCLE" lub "Program") to trzypoziomowy program lojalnościowy i nagród, z podstawowym poziomem pierwszym ("CZŁONEK"), poziomem drugim ("WIDOCZNY") i poziomem trzecim ("VIP"), który jest oferowany według wyłącznego uznania Commodity Fragrances, LLC. ("Commodity Fragrances", "my", "nasz" lub "nas"). Aby zarejestrować się, dołączyć i/lub uczestniczyć w podstawowym Poziomie Pierwszym Programu, nie jest wymagany zakup, płatność ani karta kredytowa. Członkowie podstawowego Poziomu Pierwszego mają możliwość przejścia do Poziomu Drugiego lub Trzeciego na podstawie dokonanych zakupów. Aby osiągnąć określony poziom, należy zakupić produkty o następującej wartości na naszej stronie internetowej:

Poziom pierwszy = Opt-in

Poziom drugi = 150-300 euro

Poziom trzeci = 300€+

Status Poziomu użytkownika zostanie zresetowany do Poziomu Pierwszego co 12 kolejnych miesięcy, przy czym 12-miesięczna podstawa jest określona przez początkową datę rejestracji w Programie, a wszelkie zgromadzone Punkty i/lub niewykorzystane nagrody na koncie użytkownika w momencie takiego resetu wygasną. Przykładowo, jeśli użytkownik zarejestrował się w Programie 1 kwietnia 2024 r., jego status Poziomu zostanie zresetowany do Poziomu Pierwszego 31 marca 2025 r., niezależnie od poziomu Poziomu, na którym znajdował się w tym czasie.

Aby kwalifikować się do udziału w Programie, użytkownik musi być legalnym rezydentem pięćdziesięciu (50) Stanów Zjednoczonych lub Dystryktu Kolumbii i mieć ukończone co najmniej osiemnaście (18) lat. Nie żądamy ani nie zbieramy żadnych danych osobowych od osób, o których wiemy, że mają mniej niż trzynaście (13) lat, osób poniżej szesnastego (16) roku życia w Kalifornii lub osób poniżej pełnoletności w jurysdykcji, w której mieszkają ("Minimalny wiek"). Osoby poniżej osiemnastego (18) roku życia nie kwalifikują się do udziału w Programie. Osoby, które ukończyły osiemnaście (18) lat, ale nie osiągnęły pełnoletniości w swoim stanie zamieszkania (zwane dalej łącznie "Nieletnimi"), muszą uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego przed przystąpieniem do Programu. Program jest dostępny wyłącznie dla osób fizycznych do użytku osobistego i jest ograniczony do jednego (1) konta na osobę fizyczną. Pracownicy Commodity Fragrances oraz jej podmiotów zależnych, stowarzyszonych i oddziałów są uprawnieni do udziału w Programie wyłącznie do użytku osobistego. Program jest nieważny tam, gdzie jest to zabronione lub ograniczone przez prawo.

Przystępując do Programu i stając się członkiem COMMODITY.CIRCLE, użytkownik zgadza się (lub w przypadku niepełnoletniego uczestnika, rodzic lub opiekun prawny takiej osoby niepełnoletniej musi wyrazić zgodę w imieniu osoby niepełnoletniej), że przeczytał, zrozumiał i zgadza się na przestrzeganie niniejszych Warunków Programu Lojalnościowego COMMODITY.CIRCLE ("Warunki") oraz wszelkich zmian lub modyfikacji, które możemy wprowadzić w niniejszym dokumencie, a także wszystkich innych Warunków świadczenia usług i zasad włączonych przez odniesienie. O ile nie jest to wyraźnie zabronione lub ograniczone przez obowiązujące prawo, zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub ograniczenia niniejszych Warunków w dowolnym momencie według naszego uznania, z uprzednim powiadomieniem użytkownika lub bez niego. Użytkownik powinien często zapoznawać się z niniejszym Regulaminem i powiązanymi z nim często zadawanymi pytaniami, aby zrozumieć warunki Programu, ponieważ mogą one od czasu do czasu ulegać zmianom. W przypadku wprowadzenia przez nas zmian lub modyfikacji Warunków, powiązanych często zadawanych pytań lub jakichkolwiek innych odpowiednich zasad lub warunków, zostaną one opublikowane na stronie internetowej CommodityFragrances.com i wejdą w życie natychmiast po ich opublikowaniu oraz zastąpią wszystkie wcześniejsze wersje niniejszych Warunków i/lub powiązanych często zadawanych pytań. Niniejszy Regulamin nie zmienia w żaden sposób warunków jakiejkolwiek innej umowy zawartej przez użytkownika z CommodityFragrances, w tym umowy dotyczącej produktów lub usług. Rejestrując się w Programie, użytkownik wyraża również zgodę na przestrzeganie naszej strony internetowej Polityka prywatności i strony internetowej Warunki świadczenia usługktóre są włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie. Dalsze uczestnictwo w Programie po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w jego Warunkach i/lub powiązanych często zadawanych pytaniach potwierdza akceptację i zgodę na związanie się zmodyfikowanymi Warunkami i/lub powiązanymi często zadawanymi pytaniami, dlatego należy je okresowo przeglądać, aby być świadomym wszelkich zmian. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na niniejsze Warunki, nasza strona internetowa Polityka prywatności i naszej strony internetowej Warunki świadczenia usług, nie może uczestniczyć w Programie. W przypadku sprzeczności między niniejszymi Warunkami a jakimikolwiek innymi warunkami lub zasadami włączonymi do niniejszego dokumentu przez odniesienie, niniejsze Warunki mają zastosowanie do Programu.

 1. ZAPISY DO PROGRAMU

2.1. Uprawnione osoby mogą zarejestrować się w Programie online, odwiedzając stronę CommodityFragrances.com. Aby zarejestrować się online, należy odwiedzić stronę CommodityFragrances.com i postępować zgodnie z instrukcjami Programu, aby zarejestrować się poprzez utworzenie konta online. Założenie konta i rejestracja w podstawowym Poziomie Pierwszym Programu są bezpłatne. Nie ma wymogu dokonywania jakichkolwiek płatności lub zakupów ani podawania informacji o karcie kredytowej w celu założenia konta w Programie i zarejestrowania się w podstawowej Warstwie Pierwszej Programu COMMODITY.CIRCLE.

2.2. Aby zarejestrować się w Programie, użytkownik może być zobowiązany do podania dowolnego lub wszystkich następujących danych: imienia i nazwiska, ważnego adresu e-mail i numeru telefonu. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie dokładności danych swojego konta i ich aktualizację zgodnie z wymaganiami. Użytkownik może aktualizować swoje dane osobowe za pośrednictwem konta online lub kontaktując się z działem obsługi klienta pod numerem +1 (920) 696-9208 lub pod adresem customerservice@commodityfragrances.comprzez pięć (5) dni w tygodniu w godzinach od 9:00 do 17:00 czasu wschodniego.

2.3. Z jednym adresem e-mail może być powiązane tylko jedno konto w Programie. W przypadku sporu dotyczącego własności członkostwa na koncie Programu, uczestnik Programu zostanie uznany za autoryzowanego posiadacza konta adresu e-mail podanego w momencie rejestracji w Programie. "Autoryzowany posiadacz konta" jest definiowany jako osoba fizyczna, która jest przypisana do adresu e-mail przez dostawcę dostępu do Internetu, dostawcę usług online lub organizację (np. firmę, instytucję edukacyjną itp.), która jest odpowiedzialna za przypisywanie adresów e-mail dla domeny powiązanej ze zgłoszonym adresem e-mail. Wielokrotna rejestracja lub próba rejestracji w Programie przy użyciu wielu adresów e-mail jest zabroniona, a wszelkie takie działania będą powodem zakończenia uczestnictwa w Programie.

2.4 Członkowie poprzedniego programu COMMODITY.CIRCLE zostali automatycznie zarejestrowani na poziomie podstawowym Tier One ("CZŁONEK"), a data rejestracji w Tier One Programu będzie służyć jako data operacyjna "rejestracji" w Programie dla celów resetowania poziomu Tier do Tier One w sposób ciągły przez 12 kolejnych miesięcy od daty rejestracji w Programie.

2.5 Rejestracja i uczestnictwo w Programie są dobrowolne, opcjonalne i nie są wymagane do sfinalizowania jakiejkolwiek transakcji lub sprzedaży, w tym między innymi jakiejkolwiek transakcji kredytowej lub debetowej.

 1. JAK DZIAŁA PROGRAM / NAGRODY W PROGRAMIE.

3.1. Program umożliwia zdobywanie Punktów w celu uzyskania statusu Poziomu oraz nagród/korzyści związanych ze statusem Poziomu w oparciu o udział w działaniach Programu, takich jak między innymi utworzenie konta COMMODITY.CIRCLE, udostępnienie daty urodzenia, śledzenie nas w mediach społecznościowych, tworzenie listy życzeń, dokonanie kwalifikującego się zakupu, pozostawienie recenzji produktu i/lub udział w ograniczonych czasowo promocjach lub wydarzeniach COMMODITY.CIRCLE. Działania w ramach Programu mogą podlegać zmianom według naszego wyłącznego uznania i mogą podlegać ograniczeniom lub restrykcjom. Niektóre z działań w ramach Programu zostały szczegółowo opisane poniżej. Po uzyskaniu statusu Tier, użytkownik zostanie powiadomiony o awansie na kolejny poziom Tier, gdy tylko zacznie on obowiązywać i może kwalifikować się do określonych korzyści i wymiany nagród dostępnych dla członków o tym statusie Tier. Każdy status Tier oferuje inne korzyści i nagrody (niektóre z nich są wyszczególnione poniżej), które są oferowane według naszego wyłącznego uznania i mogą się zmieniać od czasu do czasu z powiadomieniem lub bez i mogą być oferowane w ograniczonym zakresie. Odwiedź naszą stronę często zadawane pytania i Pulpit nawigacyjny programu aby dowiedzieć się więcej o tym, jak zdobywać nagrody i korzyści dostępne dla każdego statusu Tier.

3.2. Za każdy Kwalifikujący się Zakup użytkownik otrzyma 1 punkt za każde wydane 1,00 USD (w zaokrągleniu do dolara). Przykładowo, jeśli łączna wartość Kwalifikującego się Zakupu wyniesie 25,00 USD, użytkownik otrzyma 25 Punktów; jeśli łączna wartość Kwalifikującego się Zakupu wyniesie 25,99 USD, zostanie ona zaokrąglona do 25,00 USD, a użytkownik otrzyma 25 Punktów.

3.2.1. Aby zdobyć Punkty Programu i wszelkie powiązane nagrody/korzyści za Kwalifikujący się Zakup, użytkownik będzie musiał zalogować się przed lub przy kasie: adres e-mail i hasło. Punktów nie można zdobywać za wcześniejsze zakupy dokonane przed uruchomieniem Programu; nagrody w ramach Programu nie mogą być stosowane do wcześniejszych zakupów dokonanych przed uruchomieniem Programu lub przed rejestracją w Programie.

3.2.2. Aby zdobyć Punkty Programu i wszelkie powiązane nagrody/korzyści za Kwalifikujący się Zakup dokonany online, użytkownik musi być zalogowany na swoje konto COMMODITY.CIRCLE w momencie zakupu. Punkty można zdobywać z mocą wsteczną za zamówienia online, które zostały już zrealizowane przed zalogowaniem się na konto COMMODITY.CIRCLE, ale nie można ich zastosować z mocą wsteczną. Punkty programu zdobyte za kwalifikujące się zakupy online będą oczekiwać do momentu wysłania zamówienia, w którym to momencie punkty zostaną przypisane do konta COMMODITY.CIRCLE. Dostępne nagrody można sprawdzić online w dowolnym momencie za pośrednictwem konta COMMODITY.CIRCLE. Po dokonaniu kwalifikującego się zakupu konto COMMODITY.CIRCLE może zostać zaktualizowane w ciągu około 14 dni, aby odzwierciedlić zdobyte nagrody.

3.3. W przypadku zwrotu pozycji z Kwalifikującego się Zakupu w celu uzyskania zwrotu pieniędzy przy użyciu pierwotnej metody płatności, liczba Punktów zgromadzonych na koncie w Programie zostanie zmniejszona o kwotę równą liczbie Punktów pierwotnie uzyskanych za ten zakup. W przypadku zakupu wielu przedmiotów, który skutkuje częściowym zwrotem, zgromadzone Punkty na koncie Programu zostaną zmniejszone o kwotę równą pierwotnie zdobytym Punktom, które można przypisać do zwróconych przedmiotów przy pierwszym zakupie. Punkty przyznane na konto użytkownika zostaną odpowiednio zmniejszone lub cofnięte, jeśli całość lub część Kwalifikującego się zakupu zostanie anulowana lub jeśli zwrot środków zostanie uzyskany w wyniku oszustwa lub innych działań naruszających niniejsze Warunki. Jeśli użytkownik zwróci przedmiot z Kwalifikującego się Zakupu w celu uzyskania zwrotu pieniędzy przy użyciu pierwotnej metody płatności, zrealizowany rabat Punchcard (tj. pieniężny lub procentowy) przepadnie w całości. W przypadku zakupu obejmującego wiele przedmiotów, który skutkuje częściowym zwrotem, wszelka pozostała wartość z pierwotnej kwoty Punchcard ulega przepadkowi.

3.4. Punkty Programu można zdobyć, przesyłając recenzję produktu na stronie internetowej Commodity Fragrances. Aby przesłać recenzję produktu, należy odwiedzić swoją Stronę nagród, kliknąć łącze "napisz recenzję", wypełnić wszystkie wymagane pola i przesłać je zgodnie z instrukcjami. Zdobyte punkty będą oczekiwać do momentu opublikowania recenzji na stronie produktu. Wszystkie recenzje produktów muszą być zgodne z prawdą i dokładnie odzwierciedlać rzeczywistą, szczerą opinię i doświadczenie dotyczące recenzowanego produktu. Ponadto wszystkie recenzje produktów podlegają naszym Warunkom świadczenia usług, a przesyłając recenzję, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie tych Warunków świadczenia usług. Dołączenie zdjęcia lub filmu do recenzji jest dopuszczalne, ale nie wymagane. W przypadku przesłania zdjęcia lub filmu użytkownik musi mieć ukończone 18 lat (lub być pełnoletni w stanie swojego legalnego miejsca zamieszkania, w zależności od tego, który wiek jest wyższy), a jeśli na zdjęciu lub filmie przedstawiona jest osoba trzecia, taka osoba trzecia musi być pełnoletnia w stanie swojego legalnego miejsca zamieszkania. Filmy nie mogą być dłuższe niż dwie (2) minuty ani zajmować więcej niż 2 GB i nie mogą zawierać muzyki, praw autorskich ani innych praw artystycznych osób trzecich; zdjęcia nie mogą przekraczać 10 MB. Jeśli użytkownik prześle zdjęcie lub film wraz z recenzją, jego zgłoszenie stanowi zgodę i zgodę na wykorzystanie przez nas jego zdjęcia/filmu i podobizny zgodnie z naszą Umową o wyrażeniu zgody i zgody na wykorzystanie zdjęcia/filmu i podobizny.

3.5. Nagrody i korzyści w ramach programu mogą obejmować ulepszenia w zakresie wysyłki, takie jak bezpłatna wysyłka przy zamówieniach powyżej określonej kwoty w dolarach lub wysyłka przyspieszona. Wszelkie takie korzyści związane z wysyłką mogą się różnić w zależności od statusu Poziomu (patrz nasza strona Strona pulpitu nawigacyjnego programu aby dowiedzieć się więcej) i podlegają naszym Wysyłka .

3.6. Punkty Programu, korzyści i/lub nagrody nie mają wartości pieniężnej, nie mogą być sprzedawane i są niezbywalne, a użytkownikowi nie przysługują żadne prawa własności do Punktów, nagród lub innych korzyści Programu. Konta w Programie, nagrody lub korzyści nie mogą być przenoszone, udostępniane ani łączone z żadną inną osobą lub uczestnikiem Programu. Tylko uczestnik Programu może gromadzić nagrody i korzyści i tylko uczestnik Programu może realizować nagrody zgromadzone na jego koncie. Sprzedaż, wymiana, przeniesienie lub cesja jakiejkolwiek nagrody lub korzyści oferowanej za pośrednictwem Programu, innej niż przez nas, jest wyraźnie zabroniona i będzie przyczyną zakończenia uczestnictwa w Programie, a wszelkie nagrody lub korzyści oferowane przez nas w ramach Programu mogą ulec zmianie w dowolnym momencie według naszego wyłącznego uznania, bez wcześniejszego powiadomienia.

3.7. Nagrody dostępne w ramach Programu są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego i nie mogą być sprzedawane ani odsprzedawane. Zastrzegamy sobie prawo, bez uprzedzenia, do anulowania lub zmniejszenia ilości nagród dostępnych w ramach Programu w dowolnym momencie, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie również prawo, bez uprzedzenia, do zmiany korzyści Programu i sposobów, w jakie nagrody mogą być zdobywane lub wymieniane w dowolnym momencie, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia liczby Kwalifikujących się Zakupów, które kwalifikują się do Programu i/lub liczby lub rodzajów nagród, które można otrzymać lub zdobyć w danym okresie lub w czasie trwania Programu i/lub dowolnej ich kombinacji.

3.8. Nie ponosimy odpowiedzialności za nagrody, które mogą zostać utracone lub wymienione w wyniku jakiejkolwiek nieuczciwej działalności.

3.9. Zastrzegamy sobie prawo do określenia nagród na dowolnym koncie członka COMMODITY.CIRCLE na podstawie naszych wewnętrznych rejestrów związanych z kontem takiego członka. Nagrody członka będą uważane za poprawne i dokładne, tak jak zostały odzwierciedlone w naszych rejestrach, a nasze określenie w dobrej wierze kwoty nagród dostępnych dla dowolnego członka będzie ostateczne i wiążące.

W przypadku wątpliwości dotyczących aktywności na koncie COMMODITY.CIRCLE, w tym, na przykład, nagród uzyskanych za kwalifikujący się zakup, które nie zostały prawidłowo zastosowane na koncie COMMODITY.CIRCLE, prosimy o kontakt z naszym zespołem obsługi klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem customerservice@commodityfragrances.com lub telefonicznie pod numerem +1 (920) 696-9208, pięć (5) dni roboczych w tygodniu, w godzinach od 9:00 do 17:00 czasu wschodniego.

 1. KOMUNIKACJA

4.1. Rejestracja w Programie oznacza automatyczną subskrypcję marketingowych wiadomości e-mail od Commodity Fragrances, w tym wiadomości związanych z Programem.

4.2. Zgoda na promocyjne wiadomości e-mail: Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania marketingowych wiadomości e-mail od Commodity Fragrances, klikając łącze "anuluj subskrypcję" w wiadomości e-mail w celu zarządzania swoimi preferencjami lub w inny sposób określony w Commodity Fragrances. Prywatność .

4.3. Zgoda na promocyjne wiadomości tekstowe: Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać wiadomości tekstowych, zgadza się odpowiedzieć STOP lub UNSUBSCRIBE na każdą wiadomość mobilną od Commodity Fragrances lub wysłaną w imieniu Commodity Fragrances, aby zrezygnować z programu promocyjnych wiadomości tekstowych. Użytkownik może otrzymać dodatkową wiadomość tekstową potwierdzającą decyzję o rezygnacji. Użytkownik rozumie i zgadza się, że powyższe opcje są uzasadnionymi metodami rezygnacji i są wyłącznymi sposobami rezygnacji. Użytkownik rozumie również i zgadza się, że wszelkie inne metody rezygnacji, w tym między innymi wysyłanie wiadomości tekstowych zawierających słowa inne niż określone powyżej, wysyłanie wiadomości e-mail lub ustne żądanie od jednego z naszych pracowników usunięcia użytkownika z naszej listy, nie są uzasadnionymi sposobami rezygnacji.

4.4. Obowiązek powiadomienia i wypłaty odszkodowania: Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest abonentem i/lub regularnym użytkownikiem podanego nam numeru telefonu komórkowego. Jeśli w dowolnym momencie użytkownik zamierza zaprzestać korzystania z numeru telefonu komórkowego, który nam przekazał, w tym anulować plan usług lub sprzedać lub przenieść numer telefonu komórkowego na inną stronę, użytkownik zgadza się, że zakończy proces rezygnacji użytkownika określony powyżej przed zakończeniem korzystania z numeru telefonu komórkowego. Użytkownik rozumie i zgadza się, że jego zgoda na to jest istotną częścią niniejszych Warunków. Ponadto użytkownik zgadza się, że w przypadku zaprzestania korzystania z numeru telefonu komórkowego bez powiadomienia nas o takiej zmianie, użytkownik będzie odpowiedzialny za wszelkie koszty (w tym honoraria prawników) i zobowiązania poniesione przez nas lub jakąkolwiek stronę, która pomaga w dostarczaniu wiadomości tekstowych, w wyniku roszczeń wniesionych przez jakąkolwiek osobę (osoby) później przypisaną do tego numeru telefonu komórkowego. Ten obowiązek i umowa pozostają w mocy po anulowaniu lub zakończeniu niniejszych Warunków i/lub Programu.

UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ ZABEZPIECZYĆ NAS PRZED WSZELKIMI ROSZCZENIAMI, ODSZKODOWANIAMI, KARAMI, GRZYWNAMI, KOSZTAMI, KWOTAMI ZAPŁACONYMI W RAMACH UGODY, ZOBOWIĄZANIAMI, OBOWIĄZKAMI, PODATKAMI, ZASTAWAMI, STRATAMI, WYDATKAMI, OPŁATAMI I KOSZTAMI SĄDOWYMI ORAZ UZASADNIONYMI HONORARIAMI I WYDATKAMI PRAWNIKÓW WYNIKAJĄCYMI Z NIEPOWIADOMIENIA NAS O ZMIANIE PODANYCH INFORMACJI LUB Z PODANIA NUMERU TELEFONU KOMÓRKOWEGO, KTÓREGO UŻYTKOWNIK NIE JEST ABONENTEM ANI UŻYTKOWNIKIEM, W TYM WSZELKICH ROSZCZEŃ LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O OCHRONIE KONSUMENTÓW TELEFONICZNYCH, 47 U.S.C. § 227, et seq., LUB PODOBNYCH PRZEPISÓW STANOWYCH I FEDERALNYCH ORAZ WSZELKICH PRZEPISÓW WYDANYCH NA ICH PODSTAWIE, WYNIKAJĄCYCH Z PRÓBY SKONTAKTOWANIA SIĘ Z UŻYTKOWNIKIEM POD PODANYM PRZEZ NIEGO NUMEREM TELEFONU KOMÓRKOWEGO.

4.5. Zabronione treści: Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się nie wysyłać żadnych zabronionych treści za pośrednictwem platformy wiadomości tekstowych. Zabronione treści obejmują: wszelkie oszukańcze, oszczercze, zniesławiające, skandaliczne, zawierające groźby, nękające lub prześladujące działania; treści budzące zastrzeżenia, w tym wulgaryzmy, obsceniczność, rozpustę, przemoc, bigoterię, nienawiść i dyskryminację ze względu na rasę, płeć, religię, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek; pirackie programy komputerowe, wirusy, robaki, konie trojańskie lub inny szkodliwy kod; wszelkich produktów, usług lub promocji, które są niezgodne z prawem w miejscu, w którym takie produkty, usługi lub promocje są odbierane; wszelkich treści, które implikują i/lub odnoszą się do osobistych informacji zdrowotnych, które są chronione przez ustawę Health Insurance Portability and Accountability Act ("HIPAA") lub Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act ("HITECH" Act); oraz wszelkich innych treści, które są zabronione przez obowiązujące prawo w jurysdykcji, z której wiadomość jest wysyłana.

 1. PRYWATNOŚĆ

Szanujemy prywatność użytkownika i podejmujemy uzasadnione kroki w celu ochrony jego prywatności w Internecie oraz odpowiedzialnego zarządzania jego informacjami. Dane osobowe, które zbieramy od użytkownika w związku z Programem, podlegają naszej Prywatność i będą przez nas wykorzystywane i ujawniane w celu administrowania Programem, zapewnienia użytkownikowi wszelkich nagród lub korzyści, które użytkownik zrealizuje w ramach Programu, marketingu związanego z Programem, innych komunikatów marketingowych, na otrzymywanie których użytkownik wyraził zgodę, oraz w inny sposób dozwolony przez naszą Politykę Prywatności.

Mieszkańcy Kalifornii i Kolorado: Zgodnie z prawem stanu Kalifornia Program można uznać za "zachętę finansową". Zgodnie z prawem stanu Kolorado Program może być uznany za "Program lojalnościowy realizowany w dobrej wierze". Aby zapoznać się z naszą Informacją o zachętach finansowych i niedyskryminacji/programie lojalnościowym w dobrej wierze, zobacz naszą stronę internetową Prywatność .

 1. ZAKOŃCZENIE, ANULOWANIE LUB MODYFIKACJA PROGRAMU

6.1. Program i wynikające z niego korzyści są oferowane według wyłącznego uznania Commodity Fragrances. Możemy wypowiedzieć, anulować, zmodyfikować lub ograniczyć niniejsze Warunki i/lub Program lub dowolny jego aspekt w dowolnym momencie, według własnego uznania i z uprzednim powiadomieniem użytkownika lub bez niego, nawet jeśli takie działania z naszej strony mogą mieć wpływ na wartość nagród lub korzyści już zgromadzonych lub zdobytych i/lub na możliwość wymiany zdobytych nagród, które zostały już zgromadzone.

6.2. Jeśli użytkownik zdecyduje, że nie chce już uczestniczyć w Programie, czy to jako członek podstawowej warstwy pierwszej ("CZŁONEK"), warstwy drugiej ("INSDER") lub warstwy trzeciej ("VIP"), w zależności od przypadku, może anulować swoje członkostwo w dowolnym momencie, kontaktując się z naszym zespołem obsługi klienta pod numerem +1 (920) 696-9208 lub e-mailem pod adresem customerservice@commodityfragrances.comprzez pięć (5) dni w tygodniu, w godzinach od 9:00 do 17:00 czasu wschodniego. Wszelkie zgromadzone Punkty i/lub niewykorzystane nagrody przepadną i wygasną natychmiast po anulowaniu członkostwa.

6.3. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do usunięcia dowolnego członka z Programu z dowolnego powodu, w tym między innymi z powodu nieprzestrzegania przez członka niniejszych Warunków, Warunków korzystania z witryny Commodity Fragrances, podejrzenia nadużycia Programu, nielegalnej działalności, oszustwa lub innego zachowania, które możemy uznać za niezgodne z niniejszymi Warunkami i/lub Programem.

6.4. Jeśli uczestnictwo w Programie zostanie anulowane przez użytkownika lub zakończone przez nas, wszystkie korzyści z Programu i niewykorzystane nagrody przepadną, a użytkownik utraci wszystkie naliczone Punkty i niewykorzystane nagrody i korzyści na swoim koncie COMMODITY.CIRCLE natychmiast w momencie takiego anulowania lub zakończenia. Niezależnie od powyższego, kody kuponów promocyjnych, które są (1) niewykorzystane i (2) nie wygasły, są nadal ważne.

7.WYŁĄCZENIE GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Zgoda użytkownika na poniższe zastrzeżenia i ograniczenia stanowi dla nas istotną zachętę do umożliwienia mu udziału w Programie. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, udział użytkownika w Programie oraz nasze zobowiązania i odpowiedzialność z nim związane są wyraźnie ograniczone w następujący sposób:

7.1. Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYRAŹNIE OKREŚLONYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH, UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE PROGRAM I WSZELKIE NAGRODY LUB KORZYŚCI Z NIM ZWIĄZANE SĄ DOSTARCZANE "W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ" I "W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI" BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO I Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYRAŹNIE OKREŚLONYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH, ANI COMMODITY FRAGRANCES, ANI JEJ SPÓŁKI ZALEŻNE, STOWARZYSZONE, PARTNERZY LUB LICENCJODAWCY NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W ZWIĄZKU Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI LUB PROGRAMEM LUB JAKIMIKOLWIEK NAGRODAMI LUB KORZYŚCIAMI ZWIĄZANYMI Z PROGRAMEM, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW.

7.2. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ANI COMMODITY FRAGRANCES, ANI JEJ SPÓŁKI ZALEŻNE, STOWARZYSZONE, PARTNERZY LUB LICENCJODAWCY NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI (UMOWNIE, DELIKTOWO LUB W INNY SPOSÓB) W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH ZA JAKIEKOLWIEK: (A) BŁĘDY, POMYŁKI, NIEŚCISŁOŚCI LUB POMINIĘCIA W TREŚCI NINIEJSZYCH WARUNKÓW, PROGRAMU I/LUB JAKICHKOLWIEK NAGRÓD LUB KORZYŚCI ZWIĄZANYCH Z PROGRAMEM; (B) OBRAŻENIA CIAŁA, SZKODY MAJĄTKOWE LUB STRATY, JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE I/LUB WYKUPU LUB WYKORZYSTANIA JAKIEJKOLWIEK NAGRODY LUB KORZYŚCI W RAMACH PROGRAMU; (C) PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI; (D) OPÓŹNIENIA LUB PRZERWY W DOSTĘPIE DO PROGRAMU; (E) NIEAUTORYZOWANY DOSTĘP LUB WYKORZYSTANIE SERWERÓW, NA KTÓRYCH ZNAJDUJE SIĘ TA STRONA LUB STRONY OSÓB TRZECICH I/LUB WSZELKIE PRZECHOWYWANE NA NICH DANE OSOBOWE, (F) WSZELKIE PRZERWY LUB ZAPRZESTANIE TRANSMISJI DO LUB Z TEJ STRONY LUB STRON OSÓB TRZECICH, (G) WSZELKIE BŁĘDY, WIRUSY, KONIE TROJAŃSKIE LUB TYM PODOBNE, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZESYŁANE DO LUB ZA POŚREDNICTWEM STRONY COMMODITY FRAGRANCES LUB STRON OSÓB TRZECICH ZWIĄZANYCH Z PROGRAMEM I/LUB WSZELKIMI NAGRODAMI LUB KORZYŚCIAMI Z NIMI ZWIĄZANYMI; (H) NIEDOSTARCZENIE DANYCH, ICH UTRATA, KRADZIEŻ, BŁĘDNE PRZEKIEROWANIE, NIEPRAWIDŁOWE DOSTARCZENIE, USZKODZENIE, ZNISZCZENIE LUB INNA MODYFIKACJA; LUB (I) ZDARZENIA POZOSTAJĄCE POZA NASZĄ UZASADNIONĄ KONTROLĄ.

7.3. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ANI COMMODITY FRAGRANCES, ANI JEJ SPÓŁKI ZALEŻNE, STOWARZYSZONE, PARTNERZY, LICENCJODAWCY, ANI OSOBY LUB PODMIOTY, Z KTÓRYMI SĄ ONE POWIĄZANE, ANI ICH PRACOWNICY, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, DYREKTORZY I AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYKŁADOWE, KARNE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU (W TYM UTRACONE ZYSKI) ZWIĄZANE Z PROGRAMEM I/LUB UDZIAŁEM UŻYTKOWNIKA W PROGRAMIE I/LUB WYKUPEM LUB WYKORZYSTANIEM JAKIEJKOLWIEK NAGRODY LUB KORZYŚCI W RAMACH PROGRAMU, NIEZALEŻNIE OD FORMY DZIAŁANIA, CZY TO W RAMACH UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO LUB W INNY SPOSÓB, NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, I W ŻADNYM WYPADKU NASZA MAKSYMALNA ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NIE PRZEKROCZY STU DOLARÓW (100 USD.00).

7.4. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE ŻADNE ROSZCZENIA LUB PODSTAWY POWÓDZTWA WYNIKAJĄCE Z LUB ZWIĄZANE Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI, UCZESTNICTWEM UŻYTKOWNIKA W PROGRAMIE I/LUB WYKUPEM LUB WYKORZYSTANIEM JAKIEJKOLWIEK NAGRODY LUB KORZYŚCI W RAMACH PROGRAMU, NIE MOGĄ BYĆ WNOSZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA PÓŹNIEJ NIŻ JEDEN (1) ROK PO POWSTANIU PODSTAWY POWÓDZTWA. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, JEŚLI UŻYTKOWNIK MA SPÓR Z NAMI DOTYCZĄCY PROGRAMU LUB JEST NIEZADOWOLONY Z PROGRAMU, JEDYNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM UŻYTKOWNIKA BĘDZIE WYPOWIEDZENIE CZŁONKOSTWA W PROGRAMIE, A MY NIE BĘDZIEMY MIEĆ ŻADNYCH INNYCH ZOBOWIĄZAŃ, ODPOWIEDZIALNOŚCI ANI OBOWIĄZKÓW WOBEC UŻYTKOWNIKA, Z WYJĄTKIEM TYCH OKREŚLONYCH W PUNKCIE 7.3 POWYŻEJ.

 1. ODSZKODOWANIE

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ BRONIĆ, ZABEZPIECZAĆ I CHRONIĆ COMMODITY FRAGRANCES, JEJ SPÓŁKI ZALEŻNE, STOWARZYSZONE, PARTNERÓW, CZŁONKÓW, CZŁONKÓW ZARZĄDU, DYREKTORÓW, PRACOWNIKÓW, AGENTÓW, LICENCJODAWCÓW, DOSTAWCÓW, SPRZEDAWCÓW, PRODUCENTÓW I DYSTRYBUTORÓW PRZED WSZELKIMI ROSZCZENIAMI OSÓB TRZECICH, DZIAŁANIAMI, ŻĄDANIAMI, OPŁATAMI, SKARGAMI, ODSZKODOWANIAMI, STRATAMI, ZOBOWIĄZANIAMI, KOSZTAMI I WYDATKAMI (W TYM MIĘDZY INNYMI HONORARIAMI PRAWNIKÓW), WYNIKAJĄCYMI Z LUB W ZWIĄZKU Z (I) UDZIAŁEM UŻYTKOWNIKA W PROGRAMIE, (II) WYKUPEM LUB WYKORZYSTANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA JAKICHKOLWIEK NAGRÓD LUB KORZYŚCI ZWIĄZANYCH Z PROGRAMEM I/LUB (III) NARUSZENIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA KTÓREGOKOLWIEK Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO PRZEJĘCIA WYŁĄCZNEJ KONTROLI I OBRONY WSZELKICH ROSZCZEŃ PODLEGAJĄCYCH NINIEJSZEMU ZWOLNIENIU Z ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEZ UŻYTKOWNIKA, W KTÓRYM TO PRZYPADKU UŻYTKOWNIK BĘDZIE W PEŁNI WSPÓŁPRACOWAŁ Z NAMI W DOCHODZENIU WSZELKICH DOSTĘPNYCH ŚRODKÓW OBRONY.

 1. PRAWO WŁAŚCIWE

Program i wszelkie spory wynikające z Programu lub w związku z nim, w tym niniejsze Warunki, podlegają prawu stanu Nowy Jork i będą interpretowane zgodnie z nim, bez nadawania mocy obowiązującej przepisom kolizyjnym.

 1. ZAWIADOMIENIE DLA MIESZKAŃCÓW STANU NEW JERSEY

Jeśli użytkownik jest konsumentem zamieszkałym w stanie New Jersey, następujące postanowienia niniejszych Warunków nie mają do niego zastosowania (i nie ograniczają żadnych praw, które mogą mu przysługiwać) w zakresie, w jakim są niewykonalne na mocy prawa stanu New Jersey: (a) w punkcie 7.3 powyżej, zrzeczenie się odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, przypadkowe, wtórne, szczególne, przykładowe lub karne jakiegokolwiek rodzaju oraz ograniczenie odpowiedzialności za utracone zyski, szkody, straty lub obrażenia (na przykład w zakresie niewykonalnym na mocy ustawy o odszkodowaniach karnych stanu New Jersey, ustawy o odpowiedzialności za produkty stanu New Jersey, jednolitego kodeksu handlowego stanu New Jersey lub ustawy o oszustwach konsumenckich stanu New Jersey); (b) w punkcie 7.3 powyżej, zastosowanie ograniczeń odpowiedzialności do odzyskiwania odszkodowań wynikających z umowy, czynu niedozwolonego lub jakiejkolwiek innej teorii (na przykład w zakresie, w jakim takie odszkodowania są odzyskiwane przez konsumenta na mocy prawa stanu New Jersey, w tym ustawy o odpowiedzialności za produkty w stanie New Jersey); (c) w sekcji 8 powyżej, wymóg zwolnienia Commodity Fragrances z odpowiedzialności (na przykład w zakresie, w jakim zakres takiego zwolnienia z odpowiedzialności jest zabroniony na mocy prawa stanu New Jersey); oraz (d) w sekcji 9.1 powyżej, postanowienie dotyczące prawa właściwego stanu Nowy Jork (na przykład w zakresie, w jakim prawa użytkownika jako konsumenta zamieszkałego w stanie New Jersey podlegają prawu stanu New Jersey).

 1. OBSŁUGA KLIENTA

Aby uzyskać informacje na temat programu lub członkostwa, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem customerservice@commodityfragrances.com lub telefonicznie pod numerem +1 (920) 696-9208, pięć (5) dni w tygodniu, w godzinach od 9:00 do 17:00 czasu wschodniego. Odwiedź również naszą stronę Często zadawane pytania aby uzyskać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące programu